alt=””

Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Tutustu tietotekniikan, bioteknologian sekä kone- ja materiaalitekniikan laitosten avoimeen yliopisto-opetukseen! Osa opinnoista on maksuttomia.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, tutkinto-opintoihin tähtääville ja kaikille kiinnostuneille. Useimpia opintoja voi suorittaa pääosin verkossa, joustavasti työn ohella. Tutustu myös matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuten fysiikan ja kemian kursseihin. Biokemian opinnot sopivat myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville.

Biokemian, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutuksiin voi hakea yhteishaun lisäksi tietyin ehdoin avoimen väylän haussa.

BIOKEMIA, BIOTEKNIIKKA

 • Elintarviketieteet – teoria 5 op, Molekyylibiologia - teoria 5 op, Mikrobiologia - teoria 4 op ym.
 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS credits
 • Johdatus biotekniikkaan 2 op, Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op

> Biokemian ja biotekniikan opinnot

KONETEKNIIKKA, MATERIAALITEKNIIKKA

 • Mechanical Engineering: Design Thinking 5 ECTS credits
  The course is organized at the University of Turku 30.8. - 14.12.2023
  > Study Guide
  > Registration 9.8. - 24.8.2023
 • Mechanical Engineering, Materials Engineering: 3D Printing & Additive Manufacturing 5 ECTS credits
  Online course 28.8. - 31.12.2023
  > More information

TIETOTEKNIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYTIETEET

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat (maksuttomat opinnot)

 • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op
 • Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset 5 op
 • Digitalisaatio ja hankinnat - Vihreät mittarit, mahdollisuudet ja hankinnat 1 - 5 op
 • Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op
 • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit 1 - 5 op

> Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat 

Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development (maksuttomat opinnot)

Kokonaisuus 30 op tai yksittäisiä opintojaksoja:

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op
 • Web-ohjelmointi 5 op
 • Vihreä ohjelmointi 2 op
 • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits

> Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Useita eri tieteenalojen opintojaksoja, joista voit halutessasi koota opintokokonaisuuden, mm.

 • Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton)
 • Tekoälyn menetelmät 5 op (maksuton)
 • AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC) (maksuton)
 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä (filosofia) 3 op

> Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytieteet

Tietotekniikan perusopinnot 25 op (maksutta syyslukukaudella 2023) tai yksittäisiä jaksoja mm.

 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (maksuton)

> Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytieteet

Open Programming and Database Courses 1 - 28 ECTS credits (free of charge)

 • These studies are intended for those receiving temporary protection in Finland as well as for anyone with the ability to study at a higher education level in English.

> Open Programming and Database Courses