Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Teknillisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat avoimena yliopisto-opetusena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat työelämän tarpeisiin ja yleissivistykseksi. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Biokemian opinnot sopivat myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Biokemia

 • Kasvifysiologian perusteet 2 op

 • Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op

 • Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op

 • Mikrobiologia - teoria 4 op

 • Molekyylibiologia - teoria 4 op

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

Opinnot ovat maksuttomia lukuvuonna 2020 - 2021 (ei laskuteta yliopiston opintomaksua):

 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
 • Tietoverkkotekniikat 5 op
 • Mixed Reality 5 op

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja mm.
  Tekoälyn menetelmät 3 op (maksuttomat opinnot)
  AI & Cybersecurity 2 op MOOC (maksuttomat opinnot)
  Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op