alt=””

Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Teknillisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat avoimena yliopisto-opetusena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat työelämän tarpeisiin ja yleissivistykseksi.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Biokemian opinnot sopivat myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville.

Biokemia ja biotekniikka

 • Mikrobiologia – teoria 4 op

 • Molekyylibiologia – teoria 5 op

 • Solu ja biomolekyylit – teoria 6 op

 • Solu ja energia – teoria 6 op

 • Elintarviketieteet – teoria 5 op

 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS

 • Johdatus biotekniikkaan 2 op

 • Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op

 • Antibody Therapeutics 3 ECTS

Konetekniikka

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op (maksuttomat opinnot) tai yksittäisiä kursseja mm.
  Tekoälyn perusteet 2 op
  Tekoälyn menetelmät 3 op
  AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC)

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

 • Tietotekniikan perusopinnot 25 op tai yksittäisinä opintojaksoina:
  Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op
  (maksuttomat opinnot)

Tiedekunnan yhteiset opinnot