alt=””

Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Teknillisen tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat avoimena yliopisto-opetusena järjestettävät opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat työelämän tarpeisiin ja yleissivistykseksi.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Tutustu yliopiston opinto-oppaassa teknillisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin ja ota selvää, mitä opintojaksoja löytyy myös avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella esim. konetekniikan TtK-tutkintoon sisältyviä fysiikan peruskursseja ja materiaalitekniikan TtK-tutkintoon sisältyviä fysiikan ja kemian kursseja (ks. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotarjonta avoimessa). Biokemian opinnot sopivat myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville.

Yliopistoon voi hakea yhteishaussa ja biokemian, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen koulutuksiin myös avoimen väylän kautta. Teknillisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty vuosille 2023 ja 2024. Voit aloittaa avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamisen jo hyvissä ajoin.

Biokemia ja biotekniikka

 • Mikrobiologia – teoria 4 op, Molekyylibiologia – teoria 5 op, Solu ja energia – teoria 6 op, Solu ja biomolekyylit – teoria 6 op, Elintarviketieteet – teoria 5 op

 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS

 • Johdatus biotekniikkaan 2 op, Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, vihreät ICT-hankinnat ja tekoäly -opintokokonaisuus

Konetekniikka: Design Thinking 5 ECTS

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op (maksuttomat opinnot) tai yksittäisiä kursseja mm.
  Tekoälyn perusteet 2 op
  Tekoälyn menetelmät 3 op
  AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC)
 • Kevätlukukaudella 2023 tulossa uusia opintoja mm. ohjelmoinnista ja ohjelmistotekniikasta.

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

 • Tietotekniikan perusopinnot 25 op (maksuttomat opinnot) tai yksittäisinä opintojaksoina:
  Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op
  Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op

Programming and Database Courses

 • Training for those receiving temporary protection

Tiedekunnan yhteiset opinnot