alt=””

Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Tutustu tietotekniikan, bioteknologian sekä kone- ja materiaalitekniikan laitosten avoimeen yliopisto-opetukseen! Osa opinnoista on maksuttomia.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, tutkinto-opintoihin tähtääville ja kaikille kiinnostuneille. Useimpia opintoja voi suorittaa pääosin verkossa, joustavasti työn ohella. Tutustu myös matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuten fysiikan ja kemian kursseihin. 

Biokemian, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutuksiin voi hakea yhteishaun lisäksi tietyin ehdoin avoimen väylän haussa.

TUTUSTUMISKURSSI

BIOKEMIA, BIOTEKNIIKKA, ELINTARVIKETEKNIIKKA 

> Opintojen esittelysivu

KONETEKNIIKKA, MATERIAALITEKNIIKKA, TUOTANTOTALOUS

TIETOTEKNIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat (maksuttomat opinnot)

 • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op
 • Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset 5 op
 • Digitalisaatio ja hankinnat - Vihreät mittarit, mahdollisuudet ja hankinnat 1 - 5 op
 • Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op
 • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit 1 - 5 op

  > Opintojen esittely

Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development (maksuttomat opinnot)

Kokonaisuus 30 op tai yksittäisiä opintojaksoja:

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op
 • Web-ohjelmointi 5 op
 • Vihreä ohjelmointi 2 op
 • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits

  > Opintojen esittely

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

Useita opintojaksoja, joista voit halutessasi koota opintokokonaisuuden, mm.

 • Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton)
 • Tekoälyn menetelmät 5 op
 • AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC) (maksuton)
 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä (filosofia) 3 op

  > Opintojen esittely

Tietotekniikka ja tietojenkäsittelytiede

 • Tietotekniikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja maksutta:
 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op 

  > Opintojen esittely

Open Programming and Database Courses 1 - 28 ECTS credits (free of charge)

 • These studies are intended for those receiving temporary protection in Finland as well as for anyone with the ability to study at a higher education level in English.

  > Opintojen esittely