alt=””

Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Tutustu tietotekniikan, bioteknologian sekä kone- ja materiaalitekniikan laitosten avoimeen yliopisto-opetukseen! Syksyllä 2023 alkavat tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat maksuttomia.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot sopivat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, tutkinto-opintoihin tähtääville ja kaikille kiinnostuneille. Useimpia opintoja voi suorittaa pääosin verkossa, joustavasti työn ohella. Tutustu myös matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin kuten fysiikan ja kemian kursseihin. Biokemian opinnot sopivat myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville.

Biokemian, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutuksiin voi hakea yhteishaun lisäksi tietyin ehdoin avoimen väylän valinnassa. Teknillisen tiedekunnan avoimen väylän hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty jo vuodelle 2024. Voit aloittaa avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamisen jo hyvissä ajoin.

BIOKEMIA, BIOTEKNIIKKA

Biokemia ja biotekniikka

 • Mikrobiologia – teoria 4 op, Molekyylibiologia – teoria 5 op, Solu ja energia – teoria 6 op, Solu ja biomolekyylit – teoria 6 op, Elintarviketieteet – teoria 5 op

 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS credits

 • Johdatus biotekniikkaan 2 op, Bioteknisten järjestelmien perusteet 2 op

KONETEKNIIKKA, MATERIAALITEKNIIKKA

Mechanical Engineering: Design Thinking 5 ECTS credits

Mechanical Engineering, Materials Engineering: 3D Printing & Additive Manufacturing 5 ECTS credits

 • The course is organized as online studies and at the University of Turku 28.8. - 31.12.2023
  > More information

TIETOTEKNIIKKA, TIETOJENKÄSITTELYTIETEET

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat (maksutta)

Kestävä web-kehitys (maksutta)

Open Programming and Database Courses (free of charge)

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Useita eri tieteenalojen opintojaksoja, joista voit halutessasi koota opintokokonaisuuden, mm.
  Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton syksyllä 2023)
  Tekoälyn menetelmät 5 op
  AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC) (maksuton syksyllä 2023)
  Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op
  Tekoäly lääkekehityksessä, lääketieteellisessä diagnostiikassa ja kuvantamisessa 2 op
  Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 op

Tietekniikka ja tietojenkäsittelytieteet

 • Tietotekniikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja (maksutta syksyllä 2023):
  Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op
  Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op