Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Uusi Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2020.

Opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet tarkastella tekoälyn yleistymisen mukanaan tuomia muutoksia, mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti omalla tieteen- tai ammattialalla, mutta myös muilla aloilla.

Opinnot ovat tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Voit osallistua joko koko opintokokonaisuuteen ja suorittaa 25 opintopisteen laajuiset opinnot tai opiskella yksittäisiä opintojaksoja oman valintasi mukaan. Opintokokonaisuuden suorittajat voivat valita valinnaisia opintojaksoja yhteensä 23 op verran.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tekoälyyn 2 op (pakollinen kurssi opintokokonaisuuden suorittajille)

Valinnaiset opintojaksot:

 • Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op
 • Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
 • Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op
 • Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op
 • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op
 • Tekoälyn perusmenetelmät 3 op
 • Tietojärjestelmien kehittäminen 3 op
 • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op
 • Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op
 • Tekoäly terveystiedon tukena 1 op

Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista:

Opetusohjelma kevätlukukausi 2020 - syyslukukausi 2020:

Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020:

Opetusohjelmat syyslukukausi 2020:

 • Opintojaksojen opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.6.2020.