alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla aloilla.

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Se tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuudessa käsitellään työelämän asiantuntijoiden osaamiselle olennaisia kysymyksiä. Pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Opintokokonaisuus on tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

INFOTILAISUUS 19.8.2021

Opintojen infotilaisuus pidetään verkossa 19.8.2021 klo 16.30 - 17, ks. tapahtumakalenteri. Tervetuloa!

Opintokokonaisuus alkaa elo-syyskuussa 2021 ja se on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa, pääosin verkossa. Opintokokonaisuudesta on tarjolla myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tekoälyn perusteet -jakso on pakollinen opintokokonaisuuden (yhteensä 25 op) suorittajille, muut jaksot valinnaisia.

Koko lukuvuoden 2021 - 2022 ajan suoritettavissa itsenäisesti suoritettavissa olevat verkkokurssit:

 • Tekoälyn perusteet 2 op. Kurssin voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Syksyllä kurssi on maksuton, ks. ilmoittautumisajat alla.
 • Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity 2 op (MOOC). Kurssin esittely. Kurssin voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, ks. ilmoittautuminen alla.

Syyslukukausi 2021:

 • Tietojärjestelmien kehittäminen 3 op, lähiopetus 31.8. - 15.10. klo 14 - 16.
 • Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op, verkko-opinnot 15.9. - 27.10.
 • Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op, 28.10. - 2.12. Esitietovaatimukset: Tekoälyn perusteet -jakso tai vastaavat tiedot.
 • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op, verkko-opinnot 19.10. - 9.12.
 • Tekoäly terveystiedon tukena 1 op, verkko-opinnot 3.11. - 8.12.

Kevätlukukausi 2022:

 • Tekoälyn menetelmät 3 op. Esitietovaatimukset: Tekoälyn perusteet -jakso tai vastaavat tiedot. Myös yksittäisenä jaksona.
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op
 • Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op
 • Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op
 • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op

Opintojen sisältö:

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen 25 op on 9.8. - 27.8.2021. Opintokokonaisuus on maksuton. Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
> Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumispalvelussa

Ilmoittautuminen syyslukukauden yksittäisille opintojaksoille:

Tekoälyn perusteet 2 op, 9.8. 2021 - 31.7.2022
> Ilmoittautuminen 9.8. - 5.9.2021, maksuton
> Ilmoittautuminen 25.10. - 7.11.2021, maksuton
Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity 2 op
> Ilmoittautuminen 9.8. - 31.12.2021, maksuton

 

Tutustu myös muihin teknillisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoihin! Syyslukukaudella 2021 maksuttomina opintoina mm. Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op sekä yksittäisiä kursseja.