Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Uusi Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2020.

Opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet tarkastella tekoälyn yleistymisen mukanaan tuomia muutoksia, mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti omalla tieteen- tai ammattialalla, mutta myös muilla aloilla.

Opinnot ovat tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Voit valita tekoälyä eri tieteenalojen näkökulmista käsittelevistä jaksoista itseäsi kiinnostavat kurssit.

Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op ja se sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tekoälyyn 2 op. Pakollinen kurssi opintokokonaisuuden suorittajille. Mikäli se sisältyy muihin opintoihisi, esim. tietojenkäsittelytieteen opinnot, valitse tilalle jokin valinnaisista kursseista.

Valinnaiset opintojaksot, yhteensä 23 op:

 • Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op
 • Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
 • Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op
 • Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op
 • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op
 • Tekoälyn perusmenetelmät 3 op
 • Tietojärjestelmien kehittäminen 3 op
 • Tekoäly ja populaari mielikuvitus 3 op
 • Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op
 • Tekoäly terveystiedon tukena 1 op

Jos opintokokonaisuuden kiintiöön jää tilaa, voi osallistua myös yksittäisille opintojaksoille.

Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmasta:

> Opetusohjelma kevätlukukausi 2020 - syyslukukausi 2020