Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla toimialoilla. Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin?

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Se tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Tekoälyn monitieteisessä opintokokonaisuudessa (25 op) käsitellään työelämän asiantuntijoiden osaamiselle olennaisia kysymyksiä. Pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa.

Opinnot ovat tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Opintokokonaisuuden voi opiskella 25 opintopisteen laajuisena tai siitä voi valita yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua.

Syyslukukaudella 2020 ja kevätlukukaudella 2021 voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja. Opintokokonaisuus alkaa alustavan suunnitelman seuraavan kerran syksyllä 2021.

Opetusohjelma kevätlukukausi 2020 - syyslukukausi 2020:

Opetusohjelmat syyslukukausi 2020:

Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021: