alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla aloilla.

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Se tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuudessa käsitellään työelämän asiantuntijoiden osaamiselle olennaisia kysymyksiä. Pääpaino on tekoälyn perusperiaatteiden ja sovellusten ymmärtämisessä sekä tekoälyn käyttöön liittyvissä taloudellisissa, oikeudellisissa ja eettisissä näkökulmissa. Opinnot ovat tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Opintokokonaisuus alkaa alustavan suunnitelman mukaan seuraavan kerran syksyllä 2021. Kevätlukukaudella 2021 voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin sisältyy myös kokonaan verkossa suoritettavia kursseja. Tarkemmat tiedot löytyvät opetusohjelmista.

Opetusohjelma kevätlukukausi 2020 - syyslukukausi 2020:

Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021:

Tutustu myös muihin teknillisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoihin! Kevätlukukaudella 2021 maksutta mm. Mixed Reality, Tietoverkkotekniikat, Tietokantojen perusteet.