alt=””

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus avoimena yliopisto-opetuksena

Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Tekoäly mullistaa työn sisältöä ja muuttaa radikaalisti osaamistarpeita kaikilla aloilla.

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Se tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

AI & Cybersecurity -kurssi kesällä 2022

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op (alustavat tiedot)

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus käsittelee nykyajan työelämän asiantuntijoiden tekoäly-osaamiselle olennaisia kysymyksiä: mitä tekoäly on, millaisia tekoälysovelluksia on olemassa ja miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää tekoälyn merkitys eri alojen asiantuntijatehtävissä.

Opintokokonaisuus on suunnattu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

INFOTILAISUUS (alustava tieto)
Opintojen infotilaisuus pidetään mukaan 25.8.2022 klo 16.30.

> Tapahtumakalenteri

Opintokokonaisuus alkaa elo-syyskuussa 2022 ja se järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa, pääosin verkossa. Opintoihin kuuluvia Exam-tenttejä voi suorittaa useilla eri paikkakunnilla korkeakoulujen sähköisessä tenttipalvelussa. Opintokokonaisuus on maksuton ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja (osa maksullisia). Tekoälyn perusteet 2 op ja Tietoturva ja tietosuoja  / AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC) -jaksot ovat suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille on Tekoälyn perusteet pakollinen, muut jaksot valinnaisia.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

SYYSLUKUKAUSI 2022

 • Tekoälyn perusteet 2 op,
  itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen 11.8. - 18.9.2022 (maksuton)
  > Ilmoittautuminen 23.10. - 6.11.2022 (maksuton)
 • Tietoturva ja tietosuoja 2 op / AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC),
  englanninkieliset itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen 11.8. - 4.12.2022 (maksuton)
 • Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
  lähiopetus 30.8. - 16.10.2022. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen ajalla 15.8. - 23.8. (kiintiö 10)
 • Tekoälyn filosofia ja etiikka 3 op
 • Tekoäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa 2 op
 • Tekoäly terveystiedon tukena 1 op
 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 3 - 5 op,
  lähiopetus/verkko-opinnot 24.10. - 19.12.2022. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen 10.8. alkaen

KEVÄTLUKUKAUSI 2023

 • Tekoälyn perusteet 2 op,
  itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen kevätlukukaudella (maksuton)
 • Tietoturva ja tietosuoja 2 op / AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC),
  englanninkieliset itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona.
  > Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 2.6.2023 (maksuton)
 • Tekoälyn menetelmät 5 op. Lähi- tai verkko-opinnot. Exam-tentti. Myös yksittäisenä jaksona.
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op. Lähi- tai verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona.
 • Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op. Lähi- tai verkko-opinnot. Exam-tentti.
 • Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op. Verkko-opinnot. Exam-tentti.
 • Ohjelmoinnillinen ajattelu ja tulevaisuuden taidot oppimisen ja opettamisen näkökulmasta 3 op. Lähi- tai verkko-opinnot. 
 • Tekniikan historia: Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op. Toteutusmuoto tarkentuu myöhemmin.
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op. Verkko-opinnot. Myös yksittäisenä jaksona. Kiintiö 30.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuus 25 op on maksuton. Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen yksittäisille jaksoille, ks. linkit yllä. Tarkista jaksojen maksut ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 11.8. - 29.8.2022 

Tutustu myös muihin teknillisen tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opintoihin!