Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Syksyllä 2024 alkavat tietotekniikan perusopinnot 25 op voi opiskella maksutta. Voit opiskella myös yksittäisiä kursseja.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät tietotekniikan perusopinnot 25 op ovat tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen yhteiset opinnot.

Opinnot sopivat sekä työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen että tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Perusopinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea tietyin ehdoin avoimen väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta. 

> Tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutuksen esittely
> Tietotekniikan (DI) tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta teorian ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee alan keskeiset käsitteet ja osa-alueet sekä ohjelmoinnin perusteet. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus tietotekniikkaan 5 op, 2.9. - 18.10.2024
    Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona: verkko-opetus, tehtävät ja Exam-tentti.
  • Ohjelmoinnin perusteet 5 op, 29.10. - 13.12.2024
    Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona: verkko-opetus, tehtävät ja Exam-tentti.
  • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op, 14.1. - 7.3.2025
  • Ohjelmoinnin harjoitustyö 3 op, 24.2. - 25.5.2025
  • Tietokantojen perusteet 5 op, 18.3. - 6.5.2025
  • Tekoälyn perusteet 2 op. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona: itsenäisesti koko lukuvuoden ajan suoritettavissa olevat verkko-opinnot ja Exam-tentti, ks. tekoälyn opinnot.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki). Opintoihin kuuluu luentoja (myös tallenteina), itsenäistä työskentelyä ja tutoriaaleja eli tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä. Ohjeet ja materiaalit tulevat Moodle- tai ViLLE-oppimisympäristöön. Exam-tentit tehdään sähköisen tenttipalvelun tiloissa, joita on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa eri paikkakunnilla, ks. Exam-tentti.

> Opinto-opas

INFOTILAISUUS 29.8.2024 
Infotilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan! 

> Tapahtumakalenteri

Ilmoittautuminen: Syksyllä alkava perusopintokokonaisuus 25 op ja yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 13.8. - 29.8.2024
> Ilmoittautuminen Johdatus tietotekniikkaan -jaksolle 13.8. - 29.8.2024 
> Ilmoittautuminen Ohjelmoinnin perusteet -jaksolle 13.8. - 24.10.2024

Tutustu myös muihin tietotekniikan opintoihin

> Teknillisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus
> FITechin kurssitarjonta

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija