Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Syksyllä 2023 alkavat tietotekniikan perusopinnot 25 op voi opiskella maksutta. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä verkkokursseja, osan maksutta.

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnoista järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena tietotekniikan perusopinnot 25 op. Opinnot vastaavat aiemmin järjestettyjä tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja.

Opinnot sopivat sekä työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen että tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Perusopinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea tietyin edellytyksin avoimen väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta (ks. hakukelpoisuusvaatimukset). Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty vuodelle 2023 ja 2024. Lue opiskelijatarina sivun alareunasta!

> Tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutuksen esittely
> Tietotekniikan (DI) tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta teorian ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee alan keskeiset käsitteet ja osa-alueet sekä ohjelmoinnin perusteet. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Perusopinnot alkavat 28.8.2023 ja ne ovat suoritettavissa lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op, 28.8. - 16.10.2023.
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona (maksuton).
  Verkko-opetus, tehtävät ja Exam-tentti.
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op, 23.10. - 11.12.2023
 • Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op, 23.10. - 11.12.2023
 • Tietokantojen perusteet 5 op, 11.3. - 29.4.2023
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op, 8.1. - 4.3.2024
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona (maksuton)
  Verkko-opetus ja tentti verkossa (ViLLE).
 • Tekoälyn perusteet 2 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona, itsenäisesti suoritettavat opinnot, maksuton, ks. lisätietoja tekoälyn opinnoista.
 • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona syyslukukaudella (maksuton).
  Luennot 1.11. ja 15.11.2023 (verkossa, myös tallenteina) ja itsenäistä opiskelua.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Kevätlukukauden 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään 15.11.2023.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa osin tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Perusopinnot on mahdollista opiskella verkko-opintoina lukuun ottamatta Johdatus tietotekniikkaan ja Tekoälyn perusteet -jakson Exam-tenttejä. Exam-tentit tehdään sähköisen tenttipalvelun tiloissa, joita on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa eri paikkakunnilla, ks. Exam-tentti.

Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä ja tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä: tutoriaalit pidetään viikottain torstai-iltaisin ja niihin voi osallistua verkkovälitteisesti. Lisäksi opintoihin sisältyy luentoja, joista tulee tallenteet. Jokaiseen kurssiin kuuluu myös kertauspäivä (5 t) lauantaina verkossa, osallistuminen ei ole pakollista. Kaikki luentonauhoitteet, info ja materiaalit tulevat Moodlen tai ViLLEen verkkoalueelle.

Ilmoittautuminen: Syksyllä alkava perusopintokokonaisuus 25 op ja syyslukukauden yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 7.9.2023 (maksuton)
> Ilmoittautuminen Johdatus tietotekniikkaan -jaksolle 9.8. - 24.8.2023 (maksuton)
> Ilmoittautuminen Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus -jaksolle 9.8. - 30.10.2023 (maksuton)
> Ilmoittautuminen Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksolle 5.12.2023 - 3.1.2024 (maksuton)

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös Tampereen kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon. Perusopinnoissa ei ole yliopiston opintomaksua, mutta opistot voivat laskuttaa osallistujilta omat maksunsa. Saat kesäyliopistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tutustu muihin tietotekniikan opintoihin

> Teknillisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus
> FITechin kurssitarjonta

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija