Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen opintoja tarjotaan lukuvuonna 2021 - 2022 avoimessa yliopistossa maksuttomina yliopiston saaman kehittämishankerahoituksen johdosta.

Tietojenkäsittelytieteistä voi avoimena yliopisto-opetuksena suorittaa perusopinnot 23 op tai ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op ja muita yksittäisiä opintojaksoja. Tieto- ja viestintätekniikasta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot tarjoavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta.

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa monimuoto- ja verkko-opintoina. Perusopinnoista voi suorittaa myös suppeammat Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op. Opintokokonaisuudet alkavat 30.8.2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Tutustu etukäteen: Lisätietoja opintoja suunnitteleville ja testimateriaali

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuksiin 9.8. - 27.8.2021. Opintokokonaisuudet ovat maksuttomia. Tarkista ilmoittautumisajat ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen: Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op (verkko-opinnot)

> Ilmoittautuminen: Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op (verkko-opinnot)

Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto. Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tietojenkäsittelytieteiden yksittäiset opintojaksot

Perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja ja muita tietojenkäsittelytieteiden opintojaksoja voi opiskella myös yksittäisinä jaksoina syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Aikataulutetut opintojaksot esitellään alla. Jaksoista on tarjolla myös aikatauluttomia opintoja, lisätietoja Defa-hankkeen sivuilta.

Aikataulutetut opinnot järjestetään yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan. Opetusta voidaan järjestää myös verkossa.

Opintojen sisältöihin, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

 • Data ja vuorovaikutus 5 op
  Opetus 30.8. - 24.10.2021, ks. > Opinto-opas
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
  Opetus 27.10. - 21.12.2021, ks. > Opinto-opas
 • Tietokantojen perusteet 5 op
  Opetus 7.3. - 1.5.2022, ks. > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen (tulossa)
 • Mixed Reality 5 op
  Opetus 7.3. - 2.5.2022, ks.  > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen (tulossa)

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, maksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Opinnot järjestetään yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan.

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

 • Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op,
  Opetus 30.8. - 24.10.2021, ks. > Opinto-opas
 • Tietoverkkotekniikat 5 op
  Opetus 10.1. - 6.3.2022 , ks. > Opinto-opas
  > Ilmoittautuminen (tulossa)

Muuta opintotarjontaa

> Tekoälyakatemia: Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus (maksuton) ja yksittäisiä opintojaksoja mm. Tietojärjestelmien kehittäminen 3 tai 5 op, AI & Cybersecurity 2 op (MOOC)

> Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus: Tietojärjestelmätieteen opintojaksoja