Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opinnot avoimessa yliopistossa

Tietotekniikan perusopinnot 25 op voi opiskella maksutta lukuvuonna 2022 - 2023

Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opinnoista järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena tietotekniikan perusopinnot 25 op. Opinnot vastaavat aiemmin järjestettyjä tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja.

Opinnot sopivat sekä työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen että tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Tutkintoon tähtääville perusopinnot tarjoavat tietyin edellytyksin mahdollisuuksia hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta. Lue opiskelijatarina sivun alareunasta!

Huom! Kevätlukukaudella 2023 on tulossa uusia opintoja mm. ohjelmoinnista ja ohjelmistotekniikasta.

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta teorian ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee alan keskeiset käsitteet ja osa-alueet sekä ohjelmoinnin perusteet. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Opinnot alkavat syyslukukaudella 2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Perusopinnot alkavat seuraavan kerran elo-syyskuussa 2023.

Perusopinnot alkavat seuraavan kerran elo-syyskuussa 2023.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. 
  Verkko-/lähiopetus, tehtävät ja tentti 29.8. - 23.10.2022.
  Kurssi valmistaa ja perehdyttää tietotekniikkaan aiheena. Se sopii johdantokurssiksi alan opintoihin.
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
  Verkko-/lähiopetus ja tentti Turun yliopistossa 10.1. - 31.3.2023.
  Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.
 • Tekoälyn perusteet 2 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona syys- ja kevätlukukaudella, ks. lisätietoja.
 • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op, 
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. 
  Verkko-opetus ja tehtävät 24.10. - 31.12.2022.
  Kurssilla tutustutaan mm. tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin sekä toimintakenttään. Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, uhkien muodostamia riskejä sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla, ja niiltä turvautumista. 

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Tutustu etukäteen testimateriaaliin. Materiaali on tehty aiempien vuosien opintoja varten ja sisältää osittain nykyisiin opintoihiin verrattuna erilaista tietoa, mutta pääidea on pysynyt kuitenkin samana. Aloitusinfossa voit kysyä lisää opinnoista.

VERKKO-OPINNOT / LÄHIOPETUS
Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Perusopinnot on mahdollista opiskella verkko-opintoina lukuunottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jakson tenttiä, joka pidetään Turun yliopistossa, ja Tekoälyn perusteet -jaksoa, joka tentitään Exam-tenttipalvelussa. Exam on sähköinen tentti ja tentin voi tehdä tenttipalvelun tiloissa, joita on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa eri paikkakunnilla, ks. Exam-tentti.

Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa ilta-aikaan sekä itsenäistä työskentelyä. Opintoihin sisältyy luentoja, joista tulee tallenteet, sekä viikoittaiset tutoriaalit torstaisin, joihin voi osallistua Turun yliopistolla tai verkkovälitteisesti. Lisäksi järjestetään kurssikohtaiset luentopäivät: jokaiseen kurssiin kuuluu 5 h opetuspäivä lauantaina Turussa (osallistuminen ei ole pakollista). Kaikki luentonauhoitteet, info ja materiaali tulee Moodlen tai ViLLEen verkkoalueelle.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Perusopinnot ja yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 25.8.2022
> Ilmoittautuminen Johdatus tietotekniikkaan -jaksolle 10.8. - 26.8.2022
> Ilmoittautuminen Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus -jaksolle 10.8. - 14.10.2022

> Ilmoittautuminen Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksolle 2.12.2022 – 5.1.2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös Tampereen kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon. Saat kesäyliopistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tekoälyakatemian opintoja

Tekoälyakatemian opintojaksoja, joita voi opiskella yksittäisinä jaksoina:

 • Tekoälyn perusteet 2 op
 • Tekoälyn menetelmät 5 op
 • Tietoturva ja tietosuoja tekoälysovelluksissa 2 op / AI and Cybersecurity 2 ECTS (MOOC)
 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet  5 op

> Tekoälyakatemia

Muuta tarjontaa

> Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus: Tietojärjestelmätieteen opintojaksoja mm. Yrityksen tietojärjestelmät 5 op.

> Tutustu FITech-kurssitarjontaan

Lue Samun opiskelijatarina Turun yliopiston opiskelijaelämää -blogista

> "Miten päädyin avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi?"

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija