Tietojenkäsittelytieteiden alaa esittelevä graafinen kuvituskuva.

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Syksyllä alkavat tietotekniikan perusopinnot 25 op voi opiskella maksutta. Voit valita myös yksittäisiä verkkokursseja.

Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opinnoista järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena tietotekniikan perusopinnot 25 op. Opinnot vastaavat aiemmin järjestettyjä tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja.

Opinnot sopivat sekä työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen että tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Tutkintoon tähtääville perusopinnot tarjoavat tietyin edellytyksin mahdollisuuksia hakea myös avoimen väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta (ks. hakukelpoisuusvaatimukset). Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty jo myös keväälle 2024. Lue myös opiskelijatarina sivun alareunasta!

> Tietojenkäsittelytieteen tutkintokoulutus

> Tietotekniikan (DI) tutkintokoulutus

> Avoimen väylä

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelytieteestä ja tietotekniikasta teorian ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee alan keskeiset käsitteet ja osa-alueet sekä ohjelmoinnin perusteet. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023 ja opintokokonaisuus 25 op on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuoden 2023 - 2024 aikataulut päivitetään viimeistään kesäkuussa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus tietotekniikkaan 5 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. 
  Verkko-/lähiopetus, tehtävät ja tentti 29.8. - 23.10.2022.
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
  Verkko-/lähiopetus ja tentti Turun yliopistossa 10.1. - 31.3.2023.
 • Tekoälyn perusteet 2 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona syys- ja kevätlukukaudella, ks. lisätietoja tekoälyn opinnoista.
 • Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op, 
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. 
  Verkko-opetus ja tehtävät 24.10. - 31.12.2022.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Tutustu etukäteen testimateriaaliin. Uudistettu materiaali julkaistaan viimeistään kesäkuussa. Se on tehty aiempien vuosien opintoja varten, mutta sisällön pääidea on pysynyt kuitenkin samana. Aloitusinfossa voit kysyä lisää opinnoista.

VERKKO-OPINNOT / LÄHIOPETUS
Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Perusopinnot on mahdollista opiskella verkko-opintoina lukuunottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jakson tenttiä, joka pidetään Turun yliopistossa, ja Tekoälyn perusteet -jaksoa, joka tentitään Exam-tenttipalvelussa. Exam on sähköinen tentti ja tentin voi tehdä tenttipalvelun tiloissa, joita on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi useissa muissa korkeakouluissa eri paikkakunnilla, ks. Exam-tentti.

Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa ilta-aikaan sekä itsenäistä työskentelyä. Opintoihin sisältyy luentoja, joista tulee tallenteet, sekä viikoittaiset tutoriaalit torstaisin, joihin voi osallistua Turun yliopistolla tai verkkovälitteisesti. Lisäksi järjestetään kurssikohtaiset luentopäivät: jokaiseen kurssiin kuuluu 5 h opetuspäivä lauantaina Turussa (osallistuminen ei ole pakollista). Kaikki luentonauhoitteet, info ja materiaali tulee Moodlen tai ViLLEen verkkoalueelle.

Ilmoittautuminen: Syksyllä alkavat perusopinnot 25 op ja syyslukukaudella tarjottavat yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8.2023 alkaen (maksuton)
> Ilmoittautuminen Johdatus tietotekniikkaan -jaksolle 9.8.2023 alkaen (maksuton)
> Ilmoittautuminen Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus -jaksolle 9.8.2023 alkaen (maksuton)
> Ilmoittautuminen Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksolle 5.12.2023 alkaen

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös Kainuun kesäyliopistossa, Tampereen kesäyliopistossa ja Vaasan kesäyliopistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon. Perusopinnoissa ei ole yliopiston opintomaksua, mutta opistot voivat laskuttaa osallistujilta omat maksunsa. Saat kesäyliopistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tutustu myös teknillisen tiedekunnan muuhun opintotarjontaan

> Teknillisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus
> FITechin kurssitarjonta

Lue Samun opiskelijatarina Turun yliopiston opiskelijaelämää -blogista

> "Miten päädyin avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi?"

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija