Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet innostunut uusista teknologioista, kuten tulevaisuuden digitalisointiratkaisuista, laitteistoista, ohjelmistoista, tietoverkoista, kyberturvallisuudesta, tekoälystä, robotiikasta ja koneiden ja ihmisten vuorovaikutuksesta
 • haluat olla etujoukoissa rakentamassa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat monipuolisesti sekä nykyisten että tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen osana monialaisia työyhteisöjä. Tekniikan kandidaattitutkinnon suorittaneilla on tekniset taidot ja edellytykset työllistyä ohjelmoijana ja erikoistua data-analytiikkaan, ohjelmistotekniikkaan, kyberturvallisuusteknologiaan tai robotiikkaan ja autonomisiin järjestelmiin DI-opinnoissaan. Diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden uramahdollisuudet alalla ovat erittäin monipuoliset niin Suomessa kuin ulkomailla, ja työpaikka valmistuneille on käytännössä varma. DI-koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä ICT-alan osa-alueilla eri yhteiskunnan aloilla. Tutkinnoissa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään myös erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa varten.

Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat maailmaa, ja tietotekniikan opiskelijoille tarjotaan uusinta tietoa ja parhaita työelämävalmiuksia nopeasti muuttuvalta alalta. Tarjoamme sinulle asiantuntevaa ja aallonharjalla olevaa tietotekniikan koulutusta aidosti monitieteisen yliopiston vahvuuksia hyödyntäen. Opintoihisi voit yhdistää teknologian lisäksi mitä tahansa opintoja Turun yliopiston laajasta tarjonnasta ja näin muovata tutkinnosta varmasti itsesi näköisen.

Työ- ja opiskeluyhteisömme on tiivis, aktiivinen ja kansainvälinen. Alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tutkinnon (TkK) suoritettuasi sinun on mahdollista jatkaa opintojasi tietotekniikan DI-linjojen lisäksi englanninkielisissä kansainvälisissä maisteriohjelmissamme, joista useassa on myös mahdollisuus ulkomaisten yliopistojen kanssa yhteistyössä suoritettavaan kaksoistutkintoon.

Sitaatti sci tt peltotalo 12
Meillä on opiskelijoiden kesken hyvä yhteishenki, ja henkilökunta on palautemyönteistä, mikä näkyy koulutuksen kehittämisessä. Uramahdollisuudet ovat todella monimuotoiset, ja alan jatkuvassa muutoksessa sekä opiskelu että työ pysyy haastavana ja kiinnostavana!
Miika Peltotalo
tietotekniikan opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Johtava tekninen arkkitehti
 • Tietoturvajohtaja
 • Projektipäällikkö
 • SoC-suunnittelija
 • Järjestelmäasiantuntija
 • Elektroniikkasuunnittelija
 • Tietoturva-asiantuntija
 • Ohjelmistoarkkitehti
 • Teknologiajohtaja

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Valmistu ICT-alan asiantuntijaksi Turun yliopistosta!

EU ACE akkredintoinnin logo