Opiskelu tietotekniikan laitoksella

ICT-alan yliopistokoulutus monialaisessa ja kansainvälisessä Turun yliopistossa on avain tulevaisuuden työelämään. Alan osaajien kysyntä kasvaa Turussa ja maailmalla voimakkaasti, joten valmistumisen jälkeen töitä ei tarvitse hakea kauaa eikä edes kaukaa.

Tekoälyn kehittämiseen tarvitaan ihmisälyä ja esineiden internet suunnitellaan ihmisille, ei esineille. Kuka nämä hommat hoitaa? Kuka huolehtii kyber-yhteiskunnan toimivuudesta ja turvallisuudesta. Niinpä, IT-osaajia tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Mitä meillä opiskellaan?

Tietotekniikan laitoksella opiskellaan tietojenkäsittelytieteen, tieto- ja viestintätekniikan ja fonetiikan koulutuksissa. Tietojenkäsittelytieteestä valmistutaan luonnontieteen kandidaatiksi ja filosofian maisteriksi. Tieto- ja viestintätekniikasta valmistutaan tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. Opintojen aiheet ovat hyvin monipuolisia:

Tietojenkäsittelytiede
 • data-analyysi ja koneoppiminen
 • luonnollisen kielen käsittely
 • bio- ja terveysinformatiikka
 • vuorovaikutusmuotoilu, lisätty todellisuus ja pelillistäminen
 • oppimisanalytiikka ja opetusteknologia
Tieto- ja viestintätekniikka
 • Ohjelmistotekniikka
 • Terveysteknologia
 • Tietoliikenne- ja kyberturvallisuusteknologia
 • Älykkäät järjestelmät
Fonetiikka
 • kielen omaksuminen ja oppiminen
 • kielen havainnointi ja tuottaminen

Alempi korkeakoulututkinto ja yhteistyö alueen yritysten kanssa perehdyttävät sinut alan käytäntöihin. Työpaikka löytyy usein jo ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyön aikana.

Enemmän kuin opiskelua

Opiskelu tietotekniikan laitoksella koostuu luennoista, ryhmätöistä, kirjoitelmista, demoista, tutoriaaleista ja muista harjoitustehtävistä, oppimispäiväkirjoista, itsenäisestä työskentelystä, seminaareista, projektitöistä, ryhmäkeskusteluista ja tietenkin tenteistä.

Opiskelun vastapainona ja toisaalta myös sen tukena toimivat opiskelijoidemme ainejärjestöt Asteriski, Digit ja Foneemi. 1972 perustettu Asteriski on tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Tieto- ja viestintätekniikan teekkariopiskelijoidemme ainejärjestö Digit on perustettu 1999. Foneemi on laitoksellemme keväällä 2018 siirtyneen fonetiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

>> Video: Mitä ovat ainejärjestöt ja mitä ne tarjoavat opiskelijoille?

>> Video: Mitä eroa on tekniikan DI-koulutuksella ja tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutuksella?

>> Video: Opiskelijatuutorit esittelevät ainejärjestötiloja