Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinua kiinnostaa ihmisen terveys ja nopeasti kehittyvät menetelmät sen mittaamiseksi
  • haluat olla eturintamassa luomassa uusia ratkaisuja, joilla voi olla merkittävä vaikutus ihmiskunnan hyvinvointiin
  • haluat olla mukana havaitsemassa piileviä sairauksia mahdollisimman aikaisin mahdollistaen ennaltaehkäisevän hoidon ja ihmisten elämänlaadun parantamisen 

Lääketieteen tekniikan ja terveysteknologian ohjelmassa saat valmiudet kehittää terveysteknologian ja terveydenhoidon sovelluksia, joita sekä terveydenhuollon ammattilaiset että tavalliset kuluttajat voivat käyttää ja hyödyntää.

Ohjelman opinnot painottuvat kliinisten ja hyvinvointia mittaavien lääketieteellisten järjestelmien teknologiaan. Opinnot sisältävät muun muussa ihmisen fysiologian, biologian ja neurologian perusteet, terveysalan sovellusten vaatiman ohjelmointiosaamisen ja signaalinkäsittelyn sekä koneoppimiseen perustuvan terveysdata-analytiikan kursseja. Tutkinto antaa valmiudet ratkaisukeskeiseen työskentelyyn sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännön ongelmanratkaisutilanteissa.

Tarjoamme sinulle asiantuntevaa ja alan aallonharjalla olevaa koulutusta aidosti monitieteisen yliopiston vahvuuksia hyödyntäen. Opintoihisi voit yhdistää teknologian lisäksi muita opintoja Turun yliopiston laajasta tarjonnasta ja näin muovata tutkinnosta varmasti itsesi näköisen.

Lääketieteen tekniikkaa sovelletaan laajasti teollisuudessa ja terveydenhuollossa. Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät poikkitieteellisiin tehtäviin, joissa yhdistyy lääketieteen, tekniikan, luonnontieteiden ja kauppatieteiden osaaminen. Koulutusohjelma antaa sekä edellytykset toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä lääke-, diagnostiikka ja terveysteknologian aloilla että erinomaiset valmiudet jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.