tulevaisuuden teknologioiden laitos-449.jpg

Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa

Teknillinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista, tiedekunnassa on yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Tiedekunta tarjoaa kuusi tutkinto-ohjelmaa: neljä diplomi-insinöörin (biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka) ja kaksi filosofian maisterin (biokemia ja tietojenkäsittelytieteet) tutkintoon johtavaa ohjelmaa. Lisäksi kansainvälisiä, englanninkielisiä maisteriohjelmia on tällä hetkellä yhteensä viisi.

Opintojen aikana opiskelijat omaksuvat uusimman tiedon alansa ajankohtaisesta tutkimuksesta sekä parhaat työkalut teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännön työssä ja ongelmanratkaisussa. Teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat joustavasti ristiinopiskelumahdollisuuksia tekniikan alojen välillä ja yli tiedekuntarajojen; tutkimus- ja opetusyhteistyö matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa on tiivistä. Liiketoimintaosaaminen on vahvasti mukana kaikissa tiedekunnan koulutusohjelmissa.