Opiskelija robottikoiran kanssa laboratoriossa.

Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa

Teknillinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista, tiedekunnassa on yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Tiedekunta tarjoaa kahdeksan tutkinto-ohjelmaa: seitsemän diplomi-insinöörin (automaatiotekniikka, biotekniikka, elintarviketekniikka, konetekniikka, lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, materiaalitekniikka sekä tietotekniikka) ja kaksi filosofian maisterin (biokemia ja tietojenkäsittelytieteet) tutkintoon johtavaa ohjelmaa. Lisäksi kansainvälisiä, englanninkielisiä maisteriohjelmia on tällä hetkellä yhteensä seitsemän.

Opintojen aikana opiskelijat omaksuvat uusimman tiedon alansa ajankohtaisesta tutkimuksesta sekä parhaat työkalut teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännön työssä ja ongelmanratkaisussa. Teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat joustavasti ristiinopiskelumahdollisuuksia tekniikan alojen välillä ja yli tiedekuntarajojen; tutkimus- ja opetusyhteistyö matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa on tiivistä. Liiketoimintaosaaminen on vahvasti mukana kaikissa tiedekunnan koulutusohjelmissa.

Aino Jylhä
Tahdoin alalle, jossa pääsen konkreettisesti tekemään jotain ympäristön ja maapallon hyvinvoinnin eteen. Siksi päädyin opiskelemaan DI-opintoja.
Aino Jylhä
biotekniikan opiskelija
opiskelijalähettiläs 2023-2024
Matilda Laurila
Minua inspiroi uusi kiinnostava ala, mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihini ja tehdä niistä oman näköisiä.
Matilda Laurila
lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian opiskelija
opiskelijalähettiläs 2023-2024

Alumnimme kertovat

Ahmed Abdulghani.
Navigoin murroksen maailmassa, jossa teknillinen osaaminen on avannut monia mahdollisuuksien ovia.
Ahmed Abdulghani
Ailea Oy
vuoden 2021 alumni
Sanni Savonen.
Tutkintoni on antanut laaja-alaisen ymmärryksen tekniikan alan eri osa-alueisiin. Opintotarjontaa päivitetään jatkuvasti vastaamaan työelämässä tarvittavia taitoja ja tekniikan alalla on monipuolisesti työmahdollisuuksia.
Sanni Savonen
Vincit Oy
vuoden 2021 alumni
Ahmedin alumniterveiset

”Yhteiskuntamme nojautuu yhä vahvemmin teknologisiin ratkaisuihin. Turun yliopistossa suorittamani tietotekniikan DI-koulutus on antanut minulle loistavat eväät ymmärtää, kuinka teknologia nivoutuu osaksi nykyistä ja tulevaa arkea. Olen saanut navigoida murroksen maailmassa, jossa teknillinen osaaminen on avannut monia mahdollisuuksien ovia.

Pääsin työelämään kiinni jo heti toisena opiskeluvuotenani, ja kandivuosien aikana päätin lähteä omistajaksi turkulaiseen IT-taloon, jossa olen saanut hyödyntää oppimaani konsulttina, ohjelmistokehittäjänä, projektipäällikkönä ja yrittäjänä. Joustavan opiskelumallin ansiosta minulle kertyi työkokemusta, josta oli myös hyötyä opintojen edistämisessä. IT-alalla on jatkuva pula monipuolisista osaajista, jotka kykenevät hahmottamaan kokonaiskuvaa ja ratkaisemaan ongelmia. Turun yliopistossa suorittamani opintokokonaisuus onnistui tarjoamaan minulle hyvät valmiudet tähän.”

Sannin alumniterveiset

"Tutkinto Turun yliopistosta on antanut laaja-alaisen ymmärryksen tekniikan alan eri osa-alueisiin. Laajasta ymmärryspohjasta onkin hyötyä oman erikoistumisalueen rinnalla. Maisterin tutkinto tuo varsinkin konsulttityössä uskottavuutta, vaikka työkokemusta olisi uran alkuvaiheessa vielä rajoitetusti.

Tekniikan alalla on monipuolisesti työmahdollisuuksia ja IT-alalla mahdollisuudet ovat oikeastaan rajattomat.

Teknillisen tiedekunnan koko opintotarjontaa on kehitetty valtavasti uusien koulutusohjelmien myötä. Tieto ja käsiteltävät aihealueet ovat ajanmukaisia ja opintosisältöjä päivitetään ahkerasti vastaamaan niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan. Turun yliopiston viihtyisä ja kompakti kampusalue on myös vertaansa vailla!"