Henkilö työskentelemässä laserhitsauslaitteen kanssa.

Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa

Teknillinen tiedekunta on yksi Turun yliopiston suurimmista tiedekunnista, tiedekunnassa on yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Tiedekunta tarjoaa kahdeksan tutkinto-ohjelmaa: kuusi diplomi-insinöörin (automaatiotekniikka, biotekniikka, konetekniikka, lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia, materiaalitekniikka sekä tietotekniikka) ja kaksi filosofian maisterin (biokemia ja tietojenkäsittelytieteet) tutkintoon johtavaa ohjelmaa. Lisäksi kansainvälisiä, englanninkielisiä maisteriohjelmia on tällä hetkellä yhteensä seitsemän.

Opintojen aikana opiskelijat omaksuvat uusimman tiedon alansa ajankohtaisesta tutkimuksesta sekä parhaat työkalut teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännön työssä ja ongelmanratkaisussa. Teknillisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat joustavasti ristiinopiskelumahdollisuuksia tekniikan alojen välillä ja yli tiedekuntarajojen; tutkimus- ja opetusyhteistyö matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa on tiivistä. Liiketoimintaosaaminen on vahvasti mukana kaikissa tiedekunnan koulutusohjelmissa.

Tiedekunnan omat opiskelijalähettiläät

Anita Komulainen
Haaveilen yhtä monipuolisesta urasta kuin mitä opintoni ovat olleet. Haluaisin monialaisen ja -puolisen työympäristön, jossa voin kehittää itseäni.
Anita Komulainen
biokemian opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023
Roosa Hietalahti
Tykkään analysoida dataa, joten valitsin linjakseni lääketieteellisen kuvantamisen. Olen kiinnostunut menetelmistä, joilla voisi tehostaa lääketieteellisten kuvien tulkintaa.
Roosa Hietalahti
lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023
Laura-Tuulia Aarnio
Opiskelussa minua inspiroi uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Turun yliopistossa minua inspiroi eniten yhteisöllisyys ja opintojen joustavuus.
Laura-Tuulia Aarnio
matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023

Alumnimme kertovat

Ahmed Abdulghani.
Navigoin murroksen maailmassa, jossa teknillinen osaaminen on avannut monia mahdollisuuksien ovia.
Ahmed Abdulghani
Ailea Oy
vuoden 2021 alumni
Sanni Savonen.
Tutkintoni on antanut laaja-alaisen ymmärryksen tekniikan alan eri osa-alueisiin. Opintotarjontaa päivitetään jatkuvasti vastaamaan työelämässä tarvittavia taitoja ja tekniikan alalla on monipuolisesti työmahdollisuuksia.
Sanni Savonen
Vincit Oy
vuoden 2021 alumni
Ahmedin alumniterveiset

”Yhteiskuntamme nojautuu yhä vahvemmin teknologisiin ratkaisuihin. Turun yliopistossa suorittamani tietotekniikan DI-koulutus on antanut minulle loistavat eväät ymmärtää, kuinka teknologia nivoutuu osaksi nykyistä ja tulevaa arkea. Olen saanut navigoida murroksen maailmassa, jossa teknillinen osaaminen on avannut monia mahdollisuuksien ovia.

Pääsin työelämään kiinni jo heti toisena opiskeluvuotenani, ja kandivuosien aikana päätin lähteä omistajaksi turkulaiseen IT-taloon, jossa olen saanut hyödyntää oppimaani konsulttina, ohjelmistokehittäjänä, projektipäällikkönä ja yrittäjänä. Joustavan opiskelumallin ansiosta minulle kertyi työkokemusta, josta oli myös hyötyä opintojen edistämisessä. IT-alalla on jatkuva pula monipuolisista osaajista, jotka kykenevät hahmottamaan kokonaiskuvaa ja ratkaisemaan ongelmia. Turun yliopistossa suorittamani opintokokonaisuus onnistui tarjoamaan minulle hyvät valmiudet tähän.”

Sannin alumniterveiset

"Tutkinto Turun yliopistosta on antanut laaja-alaisen ymmärryksen tekniikan alan eri osa-alueisiin. Laajasta ymmärryspohjasta onkin hyötyä oman erikoistumisalueen rinnalla. Maisterin tutkinto tuo varsinkin konsulttityössä uskottavuutta, vaikka työkokemusta olisi uran alkuvaiheessa vielä rajoitetusti.

Tekniikan alalla on monipuolisesti työmahdollisuuksia ja IT-alalla mahdollisuudet ovat oikeastaan rajattomat.

Teknillisen tiedekunnan koko opintotarjontaa on kehitetty valtavasti uusien koulutusohjelmien myötä. Tieto ja käsiteltävät aihealueet ovat ajanmukaisia ja opintosisältöjä päivitetään ahkerasti vastaamaan niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan. Turun yliopiston viihtyisä ja kompakti kampusalue on myös vertaansa vailla!"