Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut älykkäistä tuotteista ja tuotannosta ja niiden kehittämisestä
  • haluat ymmärtää, kuinka automatisoidut teolliset järjestelmät ja älykkäät tuotteet toimivat ja kuinka niitä suunnitellaan
  • haluat työskennellä monialaisissa asiantuntijatehtävissä, joilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen
  • olet kiinnostunut moderneista digitaalisista työkaluista, automatisoidusta tuotannosta ja sen ohjaamisesta, sekä älykkäistä teknologiatuotteista.

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen kone-, sähkö- ja automaatiotekniikan perusta että erityisosaaminen joko älykkäiden järjestelmien tai teollisten järjestelmien teknologioiden alalla.

Automaatiotekniikan opintoja suoritetaan monimuoto-opetuksena, itsenäisesti, verkossa sekä lähiopetuksena. Automaatiotekniikan opintoihin sisältyy myös liiketoimintaosaamisen opintoja. Monitieteisen Turun yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla. Opintojen aikana on mahdollisuus myös kansainvälisiin vaihto-opintoihin ja harjoitteluun.

Perinteisen automaatio- ja konetekniikan osaamisen lisäksi ohjelmista valmistuvilla on hyvä teoreettinen tietämys ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Ohjelmasta valmistuvien diplomi-insinöörien osaamiselle on kysyntää erityisesti Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa, mutta myös laajemmin Suomessa ja ulkomailla.

Koulutus vastaa Varsinais-Suomen erityistarpeisiin muun muassa meriteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden, energiateollisuuden, kappaletavara-automaation, prosessiteollisuuden, lääketeollisuuden ja terveysteknologian sektoreilla.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • erilaiset asiantuntijatehtävät
  • tuotesuunnittelu ja -kehitystehtävät
  • tuotantoprosessien suunnittelu- ja kehitystehtävät
  • projektien johtotehtävät esimerkiksi teknologiateollisuudessa, konepajateollisuudessa ja teknisen kaupan alalla
  • yritysten johtotehtävät

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

> Lue blogipostaus: Uusi automaatiotekniikan koulutus tarjoaa mielenkiintoisia työllistymispolkuja