Opiskelu kone- ja materiaalitekniikan laitoksella

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Konetekniikan koulutusohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla.

Materiaalitekniikan opinnoissa huomioidaan erilaisten materiaalien kehittämisen ja materiaalien käyttötarkoituksen ohella materiaalien taloudelliset vaikutukset sekä erilaisten materiaalien vaikutukset ympäristölle. Kestävä kehitys ja materiaalien elinkaaren hallinta korostuvat opintojen kaikissa vaiheissa. Materiaalitekniikan koulutuksessa voi DI-vaiheessa syventyä moderneihin teollisuusmateriaaleihin, energiateknologian materiaaleihin ja terveysteknologian materiaaleihin.