Tuotantotalous, diplomi-insinööri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut organisaatioiden johtamisesta, kehittämisestä ja toiminnasta systeemisenä ja kompleksisena kokonaisuutena
 • haluat ymmärtää ja kehittää organisaatioita laaja-alaisesti ja monitieteisesti kestävän kehityksen mukaisesti
 • haluat kehittyä asiantuntija-, kehitys- ja johtamistehtäviin monenlaisissa toimintaympäristöissä
 • sinulla on kandidaatintutkinto tekniikan alalta, ml. vähintään sivuaineen verran aiempia tuotantotalouden opintoja

Monialainen kestävän kehityksen ja kiertotalouden painotuksiin rakentuva tuotantotalouden koulutusohjelma on uusi, ainutlaatuinen tutkintokoulutus. Ohjelmasta valmistuu tuotantotalouden asiantuntijoita ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita monenlaisissa teollisissa ympäristöissä.

Tuotantotalouden koulutuksessa korostuu yritysten ja muiden organisaatioiden kokonaisvaltainen, systeeminen tarkastelu - teknologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ajattelu yritystoiminnan ongelmanratkaisussa, kehittämisessä ja johtamisessa. Laaja-alaisessa koulutusohjelmassa perehdyt yrityksen toiminnan eri osa-alueisiin esimerkiksi operaatioiden ja monimutkaisten järjestelmien suunnittelun ja analyysin, strategian, projektijohtamisen, innovaatio-, muutos- ja teknologiajohtamisen sekä kestävän kehityksen näkökulmista.

Kestävä kehitys, sen mallintaminen, mittaaminen ja hallinta, on vahvasti mukana opinnoissa. Opintojen aikana perehdyt kestävään kehitykseen perustuvan teknologian hyödyntämiseen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvan liiketoiminnan edistämiseen. Opit tarkastelemaan teknologioita ja järjestelmiä koskevien valintojen vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. Opit ymmärtämään kestävyyden ja kestävän kehityksen merkityksen laaja-alaisesti organisaatioiden strategiassa, liiketoiminnassa ja uudistamisessa.

Yritysyhteistyöllä on tärkeä rooli tuotantotalouden koulutuksessa heti alusta alkaen. Yhteistyö pitää sisältää esimerkiksi teollisuudessa tehtävät harjoitustyöt, diplomityöt, yritysvierailut sekä teollisuuden edustajien vierailuluennot opintojaksoilla. Tuotantotalouden tutkimuksessa ja koulutuksessa tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä myös Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörinä työllistyt monipuolisiin ja vaativiin asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Ratkaisukeskeinen ja laaja-alainen koulutus antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin tuotannon, tuote- ja palvelukehityksen, strategisen suunnittelun, konsultoinnin, ympäristöjohtamisen ja muutosjohtamisen tehtäviin. Koulutus antaa myös erinomaiset lähtökohdat oman yrityksen perustamiseen ja yrittäjän uralle.

> Tutustu tutkinto-ohjelmaan 3-osaisessa Youtube-sarjassa

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • kehitysasiantuntija
 • projekti-insinööri
 • tuotannonsuunnittelija
 • liiketoiminta-analyytikko
 • kehityspäällikkö
 • projektipäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • tuotantopäällikkö
 • projekti-, kehitys-, tuotanto- tai liiketoimintajohtaja
 • toimitusjohtaja
 • yrittäjä