Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut teknologiasta ja sen kehittämisestä
  • haluat ymmärtää, kuinka laitteet toimivat ja kuinka niitä valmistetaan
  • haluat työskennellä monialaisissa asiantuntijatehtävissä, joilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen
  • olet kiinnostunut moderneista digitaalisista suunnittelutyökaluista, automatisoidusta tuotannosta ja sen ohjaamisesta sekä älykkäistä teknologiatuotteista

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen tietämys ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston konetekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla.

Konetekniikan asiantuntijat työskentelevät muiden tekniikan ja teollisuuden alojen asiantuntijoiden kanssa tuotekehityksessä, tuotteiden valmistuksen kehittämisessä, tuotteiden digitaalisten ominaisuuksien suunnittelussa, markkinoinnissa ja teollisessa muotoilussa. Konetekniikan asiantuntijoita tarvitaan jokaisessa yrityksessä, jolla on fyysisiä tuotteita. Konetekniikka antaa laajan perusosaamisen, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen lähes alasta riippumatta.

Konetekniikan koulutusohjelmassa opintoja tehdään monimuoto-opetuksena, itsenäisesti, verkossa sekä lähiopetuksena, jolloin opiskelijoiden itsenäisen opiskelun taidot kehittyvät ja joka tarjoaa mielekkäitä opiskelumuotoja erilaisille oppijoille. Koulutuksen opintoihin sisältyy liiketoimintaosaamisen opintoja. . Konetekniikan opinnoissa tuodaan esiin myös kestävän kehityksen näkökulmia. Monitieteisen Turun yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla. Opintojen aikana on mahdollista myös tutustua kansainväliseen opiskeluun ja harjoitteluun yhteistyöyliopistojen vaihto-opintojaksojen aikana.

Koulutus vastaa Varsinais-Suomen erityistarpeisiin muun muassa meriteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden, energiateollisuuden, kappaletavara-automaation, lääketeollisuuden ja terveysteknologian sektoreilla. Ohjelmasta valmistuvien diplomi-insinöörien osaamiselle on kysyntää paitsi Turun seudun teollisuudessa myös laajemmin Suomessa ja ulkomailla.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • erilaiset asiantuntijatehtävät
  • tuotesuunnittelu ja -kehitystehtävät
  • tuotantoprosessien suunnittelu- ja kehitystehtävät
  • projektien johtotehtävät esimerkiksi teknologiateollisuudessa, konepajateollisuudessa ja teknisen kaupan alalla
  • yritysten johtotehtävät

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta