Merialan kestävän kehityksen erikoistumiskoulutus (30 op)

Koulutus on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistotason tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Erikoistumiskoulutus koostuu merialan uusimmista aiheista ympäristönäkökulmiin painottuen. Koulutuksen tuottaa Turun yliopiston teknillinen tiedekunta yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Koulutus on 30 op. laajuinen ja se suoritetaan 1,5 vuoden aikana. Se sisältää lähipäiviä oppilaitoksissa, mutta se on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja opiskelijoille maksuton.

Hakuaika alkoi 3.6.2023 ja päättyy 31.10.2023. > Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksen sisältö

Kevät 2024

  • Meriklusterin kokonaisuus ja aloitushaastattelu 5 op (Turun yliopisto)
  • Mentorointi 2 op (Turun yliopisto)
  • Kiertotalous meriklusterissa (Turun yliopisto)

Syksy 2024

  • Tulevaisuuden autonomiset laivat 5 op (Yrkeshögskolan Novia)
  • Harjoitustyökurssi 5 op (Turun yliopisto)

Kevät 2025

  • Merenkulun uudet teknologiat 5 op (Satakunnan ammattikorkeakoulu)
  • Oppimispäiväkirjojen palautus ja loppuhaastattelu 3 op (Turun yliopisto)