Get inspired by the unknown.

7 parasta syytä valita Turun yliopisto

Turun yliopisto kouluttaa ja valmentaa tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Tutustu tarkemmin parhaisiin syihin valita opiskelupaikaksi juuri Turun yliopisto!

1. Hanki omannäköinen ura ja tulevaisuus

Mistä sinä inspiroidut? Oma kiinnostus ja innostus ovat tärkeimpiä valintakriteerejä, kun mietit tulevaisuuden ammattia ja uraasi. 8 tiedekunnan tarjonnasta löydät varmasti itsellesi sopivan ensimmäisen korkeakoulutukinnon eli kandidaatin + maisterin  (3+2 v) tai lisensiaatin (6 v) tutkintokoulutuksen.

Kannattaa rohkeasti yhdistää yliopisto-opintoja eri aloilta oman mielenkiintosi ja haaveidesi mukaan. Luonnontieteilijä, joka ymmärtää liike-elämää, kieliä opiskellut lakimies tai tietotekniikan hallitseva kieliasiantuntija ovat haluttuja osaajia työmarkkinoilla.

Yli 130 oppiaineen tarjonnasta teet omat sivuainevalintasi tai lisäopintosi ja rakennat omannäköisen tutkinnon ja urapolun. Meillä on 20 000 perustutkinto-opiskelijaa, mutta tuskin montaakaan ihan samanlaista opintosuunnitelmaa ja tutkintoa!

Sivuaineen voit valita Turun yliopiston oppiaineista joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien tarjonnasta. Voit hakea sivuainetta myös toisesta yliopistosta tai Turun alueen ammattikorkeakouluista.

> Etsi itsellesi sopivaa koulutusta koulutushaustamme 

> Tutustu sivuainetarjontaan ja opintokonaisuuksiin Peppi-palvelussa

2. Tee työnantajien arvostama tutkinto kansainvälisessä tiedeyliopistossa

Turun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, joka sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman parhaan 1 % joukkoon.

Yliopistostamme on valmistunut jo yli 50 000 asiantuntijaa yhteiskunnan, liike-elämän ja tiedemaailman tehtäviin. Monet valmistuneita rekrytoivat ovat itsekin yliopistomme kasvatteja eli alumneja. Työnantajat tuntevat Turun yliopiston ja luottavat, että meiltä valmistuneet ovat monitaitoisia ja oma-aloitteisia työntekijöitä, jotka ovat saaneet parhaan mahdollisen koulutuksen ja valmiudet työelämään.

Turun yliopistosta valmistuneista 95 % on koulutustaan vastaavissa tehtävissä. 93 % katsoo saaneensa laadukasta koulutusta ja pystyy hyödyntämään oppimaansa työssään. (Turun yliopiston sijoittumisseuranta valmistuneille)

Meillä on opiskelijoita ja henkilökuntaa yli 100 eri maasta – meillä opiskelet siis aidosti kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja saat valmiudet työskentelyyn kansainvälisessä toimintaympäristössä opintojen alusta alkaen.

Voit lähteä opintojesi aikana myös ulkomaille vaihto-opiskelijaksi tai harjoitteluun, ja näin hankit arvokasta kansainvälistä kokemusta. Meillä on yli 400 yhteistyöyliopistoa ympäri maailman, ja jos niistä ei löydy sopivaa, voit etsiä ja tehdä myös oman ehdotuksesi! Kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoaa opintoja 10 eri kielessä ja esimerkiksi monikielisen liikeviestinnän opintokokonaisuuden myös niille jotka eivät opiskele kieliä pääaineena.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi voit myös hakea englanninkielisiin kansainvälisiin maisteriohjelmiimme, joissa osassa tutkinto suoritetaan osaksi tai puoleksi ulkomailla yhteistyöyliopistossamme.

> Turun yliopisto maailman parhaiden joukkoon 21 tieteenalalla

> Tutustu kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiimme

3. Rakenna kestävää tulevaisuutta rajoja rikkovalla ajattelulla ja osaamisella

Tutkimuksemme vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Koulutamme monisyisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita ja kestävän maailman rakentajia.

Monitieteisessä yliopistossamme saat parhaan mahdollisen koulutuksen, kun haluat olla mukana kestävän ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Tulevaisuuden haasteet tarvitsevat ratkaisijoikseen rohkeita, luovia ajattelijoita ja osaajia, jotka pystyvät ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia ja syy-yhteyksiä - yli tieteenalarajojen!  

Etsimme jatkuvasti uusia tutkimuksellisia avauksia erityisesti tieteenalojen rajapinnoilta ja tieteidenvälisestä tutkimuksesta – liittyen esimerkiksi kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen ja mereen, terveyteen ja hyvinvointivaltioon sekä digitalisaatioon ja teknologioihin.

Yhteiskunnan ja myös yliopiston tulevaisuus on ihmisissä: motivoituneissa, sitoutuneissa ja kunnianhimoisissa opiskelijoissa, tutkijoissa ja työntekijöissä. Siksi haluammekin kannustaa opiskelijoitamme myös tieteen tekemiseen ja tutkijan uralle heti yliopisto-opintojen alusta alkaen.

Tutustu tutkimuksemme ja koulutuksemme temaattisiin monitieteisiin kokonaisuuksiin

> Tutkijan ura Turun yliopistossa

4. Opiskele parhaiden johdolla ja innostavilla tavoilla

Yliopistossamme opiskelet oman alansa huippujen johdolla! Yliopistossa opettavista suurin osa tekee itse myös tutkimusta opetustyön rinnalla. Voit olla vakuuttunut, että saat aina alan asaintuntevinta opetusta ja uusinta tietoa. 

Luennot ovat edelleen yliopisto-opiskelun klassikko, mutta uusia, innostavia opettamisen ja oppimisen tapoja kokeillaan meillä aktiivisesti. Lääketieteellisessä harjoitellaan ensihoidon käytännön tilanteita SimuCenterissä, tekniikan opiskelijoiden harjoitustehtäviä tarkistaa laitoksen itse kehittämä VilLLE-ohjelma ja ideointia sekä tiimityötä harjoitelllaan kansainvälisissä hackathon-tapahtumissa.

Uudenlaisia oppimisympäristöjä ja uusia tiloja opiskeluun rakennetaan jatkuvasti. Turun kampuksella on myös kuusi viihtyisää ja innostavaa kirjastoa, joista löytyy tiloja sekä yksin opiskeluun että ryhmätöihin sekä 24/7-tiloja. Tutkijoillamme on laadukkaat ja ajantasaiset laitteet ja uusimmat teknologiat käytössään.

Usein esitetään, että yliopisto-opinnot ovat pelkkää tiedettä ja teoriaa  ei pidä paikkaansa! Meillä koulutuksia kehitetään tiiviisti työelämän edustajien kanssa, ja opiskelijat toteuttavat käytännön projekteja ja toimeksiantoja yrityksille ja organisaatioille. Harjoittelu oman alan tehtävissä kuuluu lähes jokaiseen tutkintoon.

Tutustu tukimuksemme huippunimiin ja -yksiköihin

5. Tule mukaan inspiroivaan yhteisöömme

Tervetuloa 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiiviseen, akateemiseen yhteisöömme! Ilmapiiri kampuksella on avoin, keskusteleva ja innostava, yhteisömme yhdenvertainen ja monikulttuurinen. Olemme ylpeitä työ- ja opiskelupaikasta ja yhdessä saavutetuista tavoitteista.

Arki ja opiskelu professoreiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa on välitöntä ja helppoa. Monessa oppiaineessa tai laitoksella on hyvin tiivis ja kannustava oma yhteisönsä, johon myös uudet opiskelijat otetaan heti mukaan. Tavoitteemme on, että pääset jo opiskeluaikana mukaan tutkimuksen tekemiseen ja osaksi tutkimusryhmää. 

Opintoja tehdään heti alusta alkaen ryhmätöinä, yhdessä mennään myös kirjastoon opiskelemaan, lasketaan tehtäviä, työstetään projekteja tai tehdään labrakokeita porukalla.

Vapaa-ajallakin opiskelijoiden oma yhteisö on tärkeä: ylioppilaskuntamme Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY on aktiivinen järjestö, jonka alla toimivat eri alojen ainejärjestöt sekä erilaiset harrastejärjestöt.

> Seuraa utulähettiläitämme ja tutustu opiskelijoiden elämään

> Seuraa yliopistoyhteisömme ajankohtaisia kuulumisia verkossa tai somessa

6. Valitse parhaat palvelut ja helppo arki

Meillä saat tukea opiskelujen kaikissa vaiheissa. Annamme neuvontaa ja uraohjausta, tukea opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun sekä vinkkejä oman osaamisen markkinointiin ja työnhakuun. Palvelut pelaavat sekä paikan päällä kampuksella että verkkopalveluina.

Hakijapalvelut auttavat koulutusalavalinnassa ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa yhteyttä chat-palvelulla, maililla, soittamalla tai somekanavissamme.

Opiskelijana saat apua ja ohjausta omasta tiedekunnasta opintoneuvojilta, opintopäälliköiltä, kansainvälisten asioiden suunnittelijoilta, opettajilta sekä opettaja- ja opiskelijatuutoreilta. Jos opinnot eivät etene tai tarvitset muuta tukea elämänhallintaan, tukea löytyy esimerkiksi opintopsykologilta tai yhteistyökumppaneiltamme.

Turun yliopiston työelämäpalveluista saat tukea työnhakuun ja oman osaamisesi markkinointiin, kun on kesätöiden, harjoittelun tai valmistumisen jälkeen ensimmäisen työpaikan hakemisen aika.  

Kampuksemme kaikissa kolmessa kaupungissa, Turussa, Porissa ja Raumalla, ovat kompakteja ja kodikkaita. Palvelut ovat edullisia ja kaikki lähellä: opiskelija-asunnot, opiskelijaruokailu, liikuntapaikat ja  terveydenhoito.

> Lue lisää opiskelijan palveluista ja hyvinvoinnista

> Tutustu kampuksiimme

7. Asu ja elä Suomen parhaassa opiskelijakaupungissa

Turku on Suomen ensimmäinen ja vanhin yliopistokaupunki. Vuonna 1640 kaupunkiin perustettiin Turun Akatemia, joka vuonna 1827 Turun palon jälkeen siirrettiin Helsinkiin, lähemmäs Pietaria.

Tänään Turku on aktiivinen ja viihtyisä opiskelijakaupunki, jossa viihdyt varmasti! Kaupungin kahdessa yliopistossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa opiskelee lähes 40 000 opiskelijaa. Lisäksi Turun lukioissa ja ammattikouluissa opiskelee yli 10 000 opiskelijaa. Kun siis kuljet Turussa, joka 4. vastaantulija on opiskelija!

98 % turkulaisista korkeakouluopiskelijoista suosittelee Turkua opiskelupaikkana (Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2020). 93 % opiskelijoista on tyytyväisiä Turun vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin, tapahtumiin ja aktiviteetteihin.

Opiskelijoiden mukaan opiskelija-arki Turussa on toimivaa: Turku on kompakti kaupunki, jossa 87 % mukaan liikkuminen on helppoa ja nopeaa. 85 % on tyytyväisiä myös asumistilanteeseensa. Suurin osa pitää asumista Turussa edullisena ja kokee voivansa asua haluamassaan asumismuodossa.

Turussa on lähellä meri ja luonto  mutta myös Tukholma ja Eurooppa! Laiva-, juna-, linja-auto- ja lentoyhteydet Turusta muualle Suomeen sekä Ruotsiin ja naapurimaihin ovat hyvät ja monipuoliset. Turun ja Helsingin välisen "tunnin junan" suunnittelu on myös käynnissä.

> Tutustu Suomen parhaaseen Opiskelijakaupunkiin Turkuun