Opiskelijan palvelut ja hyvinvointi

Meillä saat tukea opiskelujen kaikissa vaiheissa. Annamme hakuneuvontaa, uraohjausta ja tukea opintojen aloittamiseen, suunnitteluun sekä oman osaamisen markkinointiin ja työnhakuun. Ja jos opinnot eivät etene tai tarvitset muuta tukea elämänhallintaan, apua löytyy myös yliopistosta tai yhteistyökumppaneiltamme.

Ohjausta koulutus- ja uravalintaan hakijalle
 • Mikä voisi olla minun alani? 
 • Minkälaisia opiskelumahdollisuuksia on Turun yliopistossa? 
 • Minkälaista on yliopisto-opiskelu? 
 • Minkälaisiin työpaikkoihin minua kiinnostavalta alalta mennään?

Kysy lisää koulutusvaihtoehdoista tai hakemisesta Turun yliopistoon:

Turun yliopiston hakijapalvelut:
puhelin: +358 29 450 4300
hakijapalvelut@utu.fi

Ohjausta ja tukea opintoihin tiedekunnissa

Tiedekuntien opintoneuvojat neuvovat kysymyksissä liittyen opiskeluun ja opiskelijavalintaan.

Opintopäällikkö tuntee parhaiten koko tiedekunnan opintoasiat. Häneltä saa tietoa mm. erilaisista opiskelijavalintoihin ja opintosuunnitelmiin liittyvistä asioista.

Kansainvälisten asioiden suunnittelijat neuvovat tiedekuntien opiskelijoita ja henkilökuntaa kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä asioissa. Ulkomailla suoritettavan harjoittelun osalta neuvontaa annetaan Rekrystä eli Turun yliopiston työelämäpalveluista.

Opettajilla on vastaanottoajat, jotta opiskelijat voisivat kysyä heitä askarruttavista asioista. Voit keskustella opettajan kanssa hänen pitämistään luennoista tai opintokokonaisuuteen liittyvästä kirjallisuudesta.

Neuvontavastaavat ja -assistentit, HOPS-vastaavat. Useassa oppiaineessa toimii erityinen neuvontavastaava, jonka puoleen voit kääntyä oppiainetta koskevissa asioissa. HOPS-vastaavien avustuksella uudet opiskelijat aloittavat omien opintojensa suunnittelun.

Opettaja- ja opiskelijatuutorit

Opettajatuutorit: oppiaineissa on opettajatuutoreita (joissakin oppiaineissa käytetään nimitystä omaopettaja), joiden vastaanotoilla voit käydä keskustelemassa mistä tahansa opiskeluun ja opintojen suunnitteluun liittyvistä yksilöllisistä ja yleisistä kysymyksistä.

Opiskelijatuutorit: lukuvuoden alussa uusia opiskelijoita opastaa opiskelijatuutori, joka auttaa uutta opiskelijaa tutustumaan alaansa, opiskeluympäristöönsä ja muihin alansa opiskelijoihin. Tuutori opastaa uusia opiskelijoita myös opintojen suunnittelussa ja opiskelun kannalta tärkeän tiedon hankkimisessa. Tuutorointi tapahtuu 5-20 hengen ryhmissä. Tuutorointi on osa yliopiston virallista ohjausjärjestelmää.

Opintoneuvonta avoimessa yliopisto-opetuksessa

Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvojalta saat henkilökohtaista neuvontaa esimerkiksi opintojen valintaan ja opiskelusuunnitelman laatimiseen.

Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelijoilta saat lisätietoja oppiainekohtaisiin kysymyksiin.

> Avoimen yliopisto-opetuksen opintoneuvonta ja opiskelijapalvelut

Opintopsykologi

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden käytettävissä on opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Tavoitteena on hakea yhdessä opiskelijan kanssa ratkaisuja ongelmiin, jotka voivat ilmetä esimerkiksi:

 • opiskelu- ja oppimistaidoissa
 • opinnäytetöiden kirjoittamisessa (esim. seminaarityöt ja gradu)
 • oppimismotivaatioon liittyvissä kysymyksissä
 • opiskeluun liittyvässä ajanhallinnassa
 • opiskelukyvyssä ja jaksamisessa
Varhaista tukea opiskelijalle

Turun yliopisto on kehittänyt OpintoVartu-toiminnan, jonka tavoitteena on tarttua ajoissa opiskelua ja oppimista haittaavaan ongelmaan.

OpintoVartu auttaa esimerkiksi tilanteissa, joissa kaivataan apua opiskelujen esteettömyyden, motivaation, oppimistaitojen ja oppimiskyvyn haasteissa tai eteen tulee ristiriitatilanteita, epäasiallista käyttäytymistä tai ongelmia opiskelijan oikeusturvassa.

Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen on tarjolla tukipalveluita, joita sekä opiskelijat että henkilökunta voivat hyödyntää. Ratkaisuvaihtoehtoja etsitään luottamuksellisesti yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Mielen päällä -opiskelijahyvinvointia yhteisöllisyyden ja vertaistukitoiminnan kautta

 • Tutustu mielen hyvinvoinnin tukipalvelulistaukseen Mielen päällä -verkkosivuilla: Tukipalvelut 
 • Kaipaatko vertaistukea? Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksen suorittaneet tukiopiskelijamme ovat täällä sinua varten. Täytä yhteydenottolomake verkkosivuiltamme ja tukiopiskelija on sinuun yhteydessä: Yhteydenottolomake: Jutellaanko? 
Saavutettavuus Turun yliopistossa

Yliopisto korostaa toiminnassaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämä ilmenee yhteisön jäsenten yhdenvertaisena mahdollisuutena osallistua yliopiston toimintaan ja kehittää kykyjään ja osaamistaan.

>> Lue lisää, miten tuemme opintojen saavutettavuutta sekä fyysistä ja tiedollista saavutettavuutta

Uraohjausta ja tukea työnhakuun

Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut tarjoaa apua ja palveluita omannäköisesi työelämän rakentamiseen:

 • henkilökohtainen uraohjaus
 • urasuunnittelu
 • työnhaku
 • harjoittelu Suomessa
 • harjoittelu ulkomailla
 • tietoa valmistuneiden työllistymisestä
 • gradutoimeksiantoihin liittyvä neuvonta
 • mentorointiohjelma
 • CV-klinikat sekä muut työelämätapahtumat ja kurssit

 

Maahanmuuttajien ohjauspalvelu SIMHE

Turun yliopisto tarjoaa neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

>> Lue lisää maahanmuuttajien ohjauspalvelu SIMHEstä