SIMHE – Koulutus- ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

Turun yliopiston SIMHE-palvelut tarjoaa koulutus- ja uraohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Lisäksi SIMHE-palveluihin kuuluu suomen kielen pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä työhaku- ja kielitutkintovalmennuksia suomeksi. Ohjaus ja koulutukset toteutetaan kasvokkain, luokassa tai etäyhteydellä (Zoom, Teams).

Tervetuloa verkostoomme! 

Turun yliopisto on yksi Suomen SIMHE-vastuukorkeakouluista (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Lue lisää SIMHEstä  Opetushallituksen verkkosivuilta.

>> Tietosuojailmoitus

SIMHE-Ukraina / SIMHE-Украина

Haku auki! Käytä kieltä rohkeasti -kurssit, syksy 2023

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit on suunnattu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille ukrainalaisille, jotka saavat tilapäistä suojelua Suomessa. Koulutukseen voi tulla muitakin korkeakoulutettuja tai korkeakoulukelpoisia henkilöitä. Intensiivisillä teemakursseilla harjoitamme suomen kielen perustaitoja ja opimme toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjolla on myös englannin kielen alkeiskursseja Suomi-teemoista. Voit osallistua yhdelle tai usealle kurssille.

Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joiden suomen kielen taitotaso on 0-A1. Katso tarkempi kuvaus kurssikohtaisesti.

 

Syyskuu 2023

syyskuu 2023 lukujärjestys

Vuorovaikutustilanteet

(Daily Interaction)

Kurssilla opimme perustaitoja suomalaiseen arkeen. Tutustumme Suomeen ja harjoittelemme vuorovaikutusta mm. kaupassa, lääkärissä ja koulussa.  

 • Suomen kielen kurssi, Yulia Santonen - verkko-opetus 5.-28.9.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 10-11.30, Zoom
 • Englannin kielen kurssi, Anna Kalpio - verkko-opetus 4.-27.9.2023 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-15.30, Zoom

***

Lokakuu 2023

Lukujärjestys lokakuu 2023

Arkiviestien kirjoittaminen

(Everyday Messaging)

Kurssilla opimme perustaitoja suomen ja/tai englannin kirjoittamiseen. Tutustumme arkiseen viestintään, kuten arkiviesteihin tuttaville, yhteistyötahoille tai työnantajille, koulujen Wilma-viesteihin ja virastojen viestipalveluihin.  

 • Suomen kielen kurssi, Yulia Santonen - verkko-opetus 3.-26.10.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-11.30, Zoom
 • Englannin kielen kurssi, Anna Kalpio - verkko-opetus 4.-25.10.2023 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-15.30, Zoom

***

Marraskuu 2023

Lukujärjestys marraskuu 2023

Suomen lausetyypit tutuksi

Kurssilla tutustutaan suomen kielen perusrakenteisiin. Lähestyimme kieltä lauseopin kautta. Harjoittelemme lauseiden muodostamista mallin pohjalta. Tutustumme esimerkiksi objektiin ja käsittelemme sanajärjestystä. 

 • Suomen kielen kurssi, Yulia Santonen - verkko-opetus 2.-27.11.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 10.00-11.30, Zoom

   

Basic Academic Skills

Tutustumme kurssilla suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään. Harjoittelemme erilaisia opiskelijalle tärkeitä työskentelytapoja ja tekstitaitoja. Opimme käyttämään Moodle-oppimisalustaa. Taitotaso A2! 

 • Englannin kielen kurssi, Anna Kalpio - verkko-opetus 8.-27.11.2023 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-15.30, Zoom

   

Joulukuu 2023

Suomen kielen kertauskurssi 

Lyhyellä kertauskurssilla palautamme mieleen suomen kielen alkeita. Tarjolla apukielenä on venäjä. 

Ilmoittautuminen 22.11.-30.11.2023  

Регистрация открыта! Используй язык смело! - языковые курсы, осень 2023

Используй язык смело! - языковые курсы 

Курсы предназначены для украинцев с высшим образованием или желающих получить высшее образование, получивших временную защиту в Финляндии. К участию в курсе приглашаются и другие иммигранты с высшими образованием или желающие получить высшее образование. На интенсивных тематических курсах изучаются базовые навыки коммуникации на финском языке, а также основы жизни финского общества. Предлагаются также курсы английского языка для начинающих на темы, связанные с жизнью в Финляндии. Можно принимать участие в одном или нескольких курсах.

Курсы предназначены для тех, чей уровень языка является начальным (уровень А1), а также для тех, кто еще не изучал финский язык. 

 

Сентябрь 2023

Сентябрь 2023

Коммуникативные ситуации

На занятиях изучаем языковые конструкции, необходимые в финской повседневной жизни. Знакомимся с Финляндией и практикуем повседневное общение на финском языке.

 • Финский язык, Yulia Santonen - дистанционное обучение 5.-28.9.2023 по вторникам и четвергам 10-11.30, Zoom. 
 • Английский язык, Anna Kalpio - дистанционное обучение 4.-27.9.2023 по понедельникам и средам 14-15.30, Zoom.

 

Октябрь 2003

Октябрь 2023

Письменное повседневное общение

На занятиях изучаем базовые навыки письма на финском языке. Читаем тексты, которые встречаются в повседневной жизни (объявления, официальные письма, анкеты). Тренируем написание сообщений знакомым, работадателям и разным учреждениям.

 • Финский язык, Yulia Santonen - дистанционное обучение 3.-26.10.2023 по вторникам и четвергам 10-11.30, Zoom.
 • Английский язык, Anna Kalpio - дистанционное обучение 4.-25.10.2023 по понедельникам и средам 14-15.30.

Ноябрь 2023

Ноябрь 2023

Типы финских предложений

На курсе знакомимся с особенностями финского синтаксиса. Практикуем построение предложений разного типа по образцу. Изучаем порядок слов в финских предложениях. Говорим о функциях разных членов предложения.

 • Финский язык, Yulia Santonen - дистанционное обучение 2.-27.11.2023 по вторникам и четвергам 10-11.30, Zoom. 

Академические навыки  (английский язык)

Планируете учиться на английском в Финляндии? На занятиях познакомимся с особенностями финского образования. Поговорим о ключевых образовательных навыках, необходимых для успешной учебы. Научимся пользоваться образовательной платформой Moodle. (уровень А2)

 • Английский язык, Anna Kalpio - lистанционное обучение 8.-27.11.2023 по понедельникам и средам 14.00-15.30, Zoom. 

Декабрь 2023 

Курс повторения начального уровня. На коротком курсе вспоминаем основные темы начального уровня. Говорим о финских традициях празднования Рождества.

Регистрация по ссылке 

Tietoiskut

Tietoiskut ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille ja maksuttomia. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen, ilmoittautumislinkki julkaistaan lokakuussa. Esitykset pidetään suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

 • Yrittäjäksi Suomessa - työpaja ukrainalaisille korkeakoulutetuille 14.11.2023 klo 16.00–17.40
 • Omalle alalle vai uuteen ammattiin Suomessa? 

  13.12.2023 klo 16.00–18.00. 

  Tilaisuus järjestetään Turun kaupungin Kotoutumisen osaamiskeskuksen tiloissa, Linnankatu 31 

  >> Ilmoittaudu tästä linkistä.

Muut koulutukset ja ohjauspalvelut

Haku auki! SIMHE-työnhakuvalmennus
 • Aiotko hakea työpaikkaa Suomesta ja suomen kielellä?
 • Tiedätkö, mistä etsiä sopivia työpaikkoja?
 • Kaipaatko ohjausta cv:n ja työhakemusten laatimisessa?
 • Haluatko harjoitella työhaastattelua ja saada palautetta siitä?

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää työnhakuvalmennuksia  Suomessa asuville korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

 • ryhmä- ja yksilötapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden välityksellä, ryhmätapaamiset kerran viikossa
 • valmennukset ovat suomenkielisiä, osallistumisen edellytyksenä vähintään taitotaso A2
 • ryhmään valitaan korkeintaan 10 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella

Kysy lisätietoja osoitteesta simhe@utu.fi

SYKSYN 2023 RYHMÄT

>  RYHMÄ 1 maanantaisin 28.8.–25.9. klo 13.00–16.00.

RYHMÄ 2 keskiviikkoisin 1.–29.11. klo 16.30–19.30. Lähetä hakemus viimeistään pe 27.10. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-thv4-2023

OHJELMA

1. tapaamiskerta: Työnhakuprosessi ja -asiakirjat sekä työpaikkailmoitukset

2. tapaamiskerta: Hakemuksen ja ansioluettelon ohjeistus; työhaastatteluun valmistautuminen

3. tapaamiskerta: Simuloidut työhaastatteluharjoitukset (yksilöaika)

4. tapaamiskerta: Palaute työhaastatteluharjoituksista

5. tapaamiskerta: Työnhaun kanavat ja apuvälineet sekä työnhakuvideon tekeminen

Lisäksi sovitaan yksilöohjausaika työnhakuasiakirjojen viimeistelyyn.

Haku auki! SIMHE-kielitutkintovalmennus

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää suomen kielen tutkintoihin valmentavia lyhytkursseja Zoom-etäyhteyden välityksellä. Koulutuksessa käytetään myös Moodle-oppimisympäristöä.

Kielitutkintovalmennukset on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon osallistuville. Valmennuksessa keskitytään vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia tutkintojen kaikilta neljältä osa-alueelta: tekstin ja puheen ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ja puhuminen.

Yhdelle kurssille valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seitsemän osallistujaa. Etusijalla ovat kielitutkintoon ilmoittautuneet hakijat.

KEVÄÄN 2024 RYHMÄT

>  KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 9.–17.1. klo 13.00–15.30. Kirjoita hakemus viimeistään to 4.1. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv1-2024

>  YLIN TASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 6.–14.2. klo 16.30–19.00. Kirjoita hakemus viimeistään to 1.2. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv2-2024

KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 5.–13.3. klo 16.30–19.00. Kirjoita hakemus viimeistään to 29.2. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv3-2024

>  KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 9.–17.4. klo 13.00–15.30. Kirjoita hakemus viimeistään to 4.4. klo 12.00 osoitteessa  https://ty.fi/simhe-ktv4-2024

 

OHJELMA

1. tapaamiskerta – Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

2. tapaamiskerta – Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen. 

3. tapaamiskerta – Puhumisen osakokeen studio-osan mielipidepuheenvuorojen ja lyhyiden tilanteiden harjoittelu ja palaute.

4. tapaamiskerta – Puhumisen osakokeen simuloidun keskustelun (KT) tai haastattelun (YT) harjoittelu ja palaute.

***

> Katso yleisten kielitutkintojen tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat

> Katso ilmoittautuminen valtionhallinnon kielitutkintoon OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/valtionhallinnon-kielitutkinnot

Haku auki! Suomen kieliklinikka

Kieliklinikka tarjoaa yksilöohjausta ja pienryhmäopetusta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja ei-äidinkielisille korkeakouluopiskelijoille. Ohjaus ja opetus on suunnattu etenkin akateemisten opintojen ja työelämän tarpeisiin.

Kieliklinikan toimintamuotoja ovat

 • täsmäkielituki eli yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöity henkilökohtainen ohjaus
 • pienryhmäopetus eli akateemista kielitaitoa kehittävät, osittain alakohtaisesti painotetut lyhytkurssit
 • kertaluonteinen ohjaus

Opetus ja ohjaus on tarkoitettu erityisesti sellaisille opiskelijoille/henkilöille, joilla on jo melko hyvä suomen kielen taito (alkaen taitotasosta B1) ja joiden on vaikea löytää tasoaan vastaavaa ja yksilöllistä suomen kielen opetusta.

OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2024

YKSILÖOHJAUS

Haku kevätlukukauden yksilöohjaukseen on auki! Tarvitsetko yksilöllistä kielitukea esimerkiksi työn tai opiskelujen takia? Yksilöohjauksen ohjelma suunnitellaan täysin osallistujan tarpeiden mukaan. Yksilöohjaus on erinomainen vaihtoehto sellaisille henkilöille, joiden on vaikea löytää omaa tasoaan tai tarpeitaan vastaavaa suomen kielen opetusta. Yksilöohjaus toteutetaan lähi- tai Zoom-tapaamisina. Yksilöohjaus kestää pääsääntöisesti yhden lukukauden, jonka aikana tapaamisia on kerran viikossa. Jos olet kiinnostunut kieliklinikan yksilöopetuksesta keväällä 2024, täytä taustatietolomake osoitteessa https://ty.fi/simhe-kk23.

RYHMÄOPETUS

Kieliklinikka järjestää kevätlukukaudella 2024 kaksi kurssia. Kurssien teemat liittyvät tekstitaitoihin ja kirjoittamiseen. Tarkemmat tiedot kursseista julkaistaan loppuvuoden aikana. Jos olet alustavasti kiinnostunut kieliklinikan ryhmäopetuksesta keväällä 2024, täytä taustatietolomake osoitteessa https://ty.fi/simhe-kk23.

 

Koulutus- ja uraohjaus

Voit saada koulutus- ja uraohjausta joko verkossa etäyhteydellä tai International House Turun tiloissa

Etäohjaus:

 • voit varata ajan joko sähköpostilla osoitteesta simhe@utu.fi tai suoraan Turun yliopiston SIMHEn varauskalenterista
 • ajanvarauksen jälkeen saat sähköpostissa ohjeet ja verkkolinkin joko Zoomiin tai Teamsiin

Lähiohjaus:

 • lähiohjauksia on joka toinen torstai klo 12.30–15.30 International House Turussa (IHT) Kauppatorin Monitorissa, osoitteessa Aurakatu 8
 • voit varata ajan joko IHT:n Alkuinfosta, asiakasohjaajilta tai sähköpostitse osoitteesta simhe@utu.fi