Maahanmuuttajien ohjauspalvelu SIMHE

Turun yliopisto tarjoaa neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Turun yliopistossa ohjaajana toimii suunnittelija Seppo Piiparinen. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse simhe@utu.fi

Kerro ensimmäisessä yhteydenotossasi omasta koulutustaustastasi ja -intresseistäsi, esimerkiksi:

  • aiemmista opinnoistasi ja niiden vaiheesta (jos opinnot ovat kesken, mitä kokonaisuuksia olet suorittanut)
  • aiemmasta tutkinnostasi, kielitaidostasi
  • kuinka kauan olet asunut Suomessa
  • oletko opiskellut tai työskennellyt Suomessa
  • millaisia opiskelutoiveita sinulla on.

Ilmoita viestissäsi myös suostumuksesi tietojesi tallentamiseen SIMHE-asiakasrekisteriin (Simhe tietosuojailmoitus, Simhe Privacy Statement).

Turun yliopisto on yksi Suomen SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -toiminnan korkeakouluista, jotka tarjoavat korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja neuvontaa Suomeen muuttaneille. Suomen muut SIMHE-neuvontaa antavat korkeakoulut ovat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot sekä Metropolia, Karelia ja Oulun ammattikorkeakoulut.

Turun yliopiston SIMHE-palvelua täydentää ja tukee KOROKE-hanke (Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka). KOROKE-ohjauksessa koulutuksen lisäksi perehdytään työelämän kysymyksiin ja toteutetaan työnhaun koulutuksia. Kieliklinikalla suomen kielen taitoa parannetaan sekä kielikursseilla että tarjoamalla yksilöllistä kielitukea.