SIMHE – Koulutus- ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

Turun yliopiston SIMHE-palvelut tarjoaa koulutus- ja uraohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Lisäksi SIMHE-palveluihin kuuluu suomen kielen pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä työhaku- ja kielitutkintovalmennuksia suomeksi. Ohjaus ja koulutukset toteutetaan kasvokkain, luokassa tai etäyhteydellä (Zoom, Teams).

Tervetuloa verkostoomme! 

Turun yliopisto on yksi Suomen SIMHE-vastuukorkeakouluista (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Lue lisää SIMHEstä  Opetushallituksen verkkosivuilta.

>> Tietosuojailmoitus

SIMHE-Ukraina / SIMHE-Украина

Tietoiskut, syksy 2024 - ilmoittatuminen käynnissä!

Tietoiskut ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille ja maksuttomia. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen. Esitykset pidetään suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Omalle alalle vai uuteen ammattiin? 

ke 21.8.2024 klo 16.00-18.00

Alustaja      Yulia Santonen, koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Kielet          venäjä, suomi

Темы
 • Финская система образования, общие черты
 • Различия финской и украинской систем образования
 • Регулируемы профессии в Финляндии
 • Распознание образования и подтверждение квалификации
 • Образовательные и карьерные маршруты образованных иммигрантов в Финляндии
 • Вопросы и ответы
Ohjelma 
 • Suomalainen opintojärjestelmä pääpirteisiin
 • Suomalaisen ja ukrainalaisen koulutusjärjestelmien eroja
 • Säännellyt ammatit Suomessa
 • Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen. Pätevöityminen ja täydentävät opinnot.
 • Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja urapolkuja Suomessa
 • Kysymyksiä ja vastauksia

Ilmoittautuminen on auki 

Urapolkuvinkkejä nuorille

ke 18.9.2024 klo 16-18

Alustaja      Yulia Santonen, koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Kielet          venäjä, suomi

Темы
 • Финская система образования, общие черты
 • Профессиональное образование, институты прикладных наук и университет
 • Языковые требования на разных ступенях образования и вступительные испытания
 • Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение в Финляндии
 • Поступление на основании украинского аттестата
Ohjelma
 • Suomalainen opintojärjestelmä pääpiirteittäin
 • Ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu ja yliopisto
 • Kielitaitovaatimukset eri koulutustasoilla, pääsykokeet ja valintakokeet, hakemukset
 • Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset
 • Korkeakoulukelpoisuus ukrainalaisella päättötodistuksella   

Ilmoittautuminen on auki

Kasvatusalan ammatit Suomessa. Tutkinnot ja uramahdollisuudet 

ke 9.10.2024 klo 16.00-18.00

Alustaja      Yulia Santonen, koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Kielet          venäjä, suomi 

Темы
 • Финская система образования, общие черты
 • Профессии в сфере образования и подготовка к ним
 • Признание педагогических квалификаций, полученных за пределами Финляндии
 • Дополнительное обучение, назначаемое министерством образования
 • Языковые требования к работе в педагогической сфере
 • Вопросы и ответы; вопросы можно задавать на украинском языке
Ohjelma 
 • Suomalainen opintojärjestelmä pääpiirteittäin
 • Kasvatusalan eri ammatit ja näihin johtavat koulutukset
 • Ulkomailla suoritetun pedagogisen tutkinnon tunnustaminen ja rinnastaminen Suomessa
 • Täydentävät opinnot (opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot)
 • Kielitaitovaatimukset opettajan työtehtävissä
 • Kysymyksiä ja vastauksia

Ilmoittautuminen on auki 

 

Kielikurssit, kevät 2024

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit on suunnattu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille ukrainalaisille, jotka saavat tilapäistä suojelua Suomessa. Koulutukseen voi tulla muitakin korkeakoulutettuja tai korkeakoulukelpoisia henkilöitä. Intensiivisillä teemakursseilla harjoitamme suomen kielen perustaitoja ja opimme toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjolla on myös englannin kielen alkeiskursseja Suomi-teemoista. Voit osallistua yhdelle tai usealle kurssille.

Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joiden suomen kielen taitotaso on 0-A1. Katso tarkempi kuvaus kurssikohtaisesti.

Vuorovaikutustilanteet

Kurssilla opimme perustaitoja suomalaiseen arkeen. Tutustumme Suomeen ja harjoittelemme vuorovaikutusta mm. kaupassa ja lääkärissä.  

Arkiviestien kirjoittaminen

Kurssilla opimme perustaitoja suomen ja/tai englannin kirjoittamiseen. Tutustumme arkiseen viestintään, kuten arkiviesteihin tuttaville, yhteistyötahoille tai työnantajille, koulujen Wilma-viesteihin ja virastojen viestipalveluihin.  

Suomen lausetyypit tutuksi

Kurssilla tutustutaan suomen kielen perusrakenteisiin. Lähestyimme kieltä lauseopin kautta. Harjoittelemme lauseiden muodostamista mallin pohjalta. Tutustumme esimerkiksi objektiin ja käsittelemme sanajärjestystä. 

Toukokuu 2024

 

Kielikahvila verkossa ukrainalaisille

 • Suomen kielen keskusteluryhmä, Yulia Santonen - verkko-opetus 14.5.-18.6. tiistaisin klo 10-12, 6 tapaamiskertaa
 • Ilmoittautuminen päättyi

English for Beginners

Kurssilla opimme arkienglannin perustaitoja. Tutustumme Suomeen ja harjoittelemme vuorovaikutusta mm. kaupassa ja lääkärissä. 

 • Englannin alkeiskurssi, Anna Kalpio - verkko-opiskelu ja Zoom-tapaamiset torstaisin 29.4. - 30.5. klo 14.00 - 15.30.
 • Ilmoittautuminen päättyy 28.4.

 

Kesäkuu 2024

Kielikahvila verkossa ukrainalaisille

 • Suomen kielen keskusteluryhmä, Yulia Santonen - verkko-opetus 14.5.-18.6. tiistaisin klo 10-12, 6 tapaamiskertaa
 • Ilmoittautuminen on päättynyt.

English for Beginners

Kurssilla opimme arkienglannin perustaitoja. Tutustumme Suomeen ja harjoittelemme vuorovaikutusta mm. kaupassa ja lääkärissä.

 • Englannin alkeiskurssi, Anna Kalpio - verkko-opiskelu ja Zoom-tapaamiset torstaisin 6.6. - 6.7. klo 14.00 - 15.30. (aloitustapaaminen maanantaina 3.6.)
 • Ilmoittautuminen päättyy 31.5.
Языковые курсы, весна 2024

Используй язык смело! - языковые курсы 

Курсы предназначены для украинцев с высшим образованием или желающих получить высшее образование, получивших временную защиту в Финляндии. К участию в курсе приглашаются и другие иммигранты с высшими образованием или желающие получить высшее образование. На интенсивных тематических курсах изучаются базовые навыки коммуникации на финском языке, а также основы жизни финского общества. Предлагаются также курсы английского языка для начинающих на темы, связанные с жизнью в Финляндии. Можно принимать участие в одном или нескольких курсах.

Курсы предназначены для тех, чей уровень языка является начальным (уровень А1), а также для тех, кто еще не изучал финский язык. 

Коммуникативные ситуации

На занятиях изучаем языковые конструкции, необходимые в финской повседневной жизни. Знакомимся с Финляндией и практикуем повседневное общение на финском языке.

Письменное повседневное общение

На занятиях изучаем базовые навыки письма на финском языке. Читаем тексты, которые встречаются в повседневной жизни (объявления, официальные письма, анкеты). Тренируем написание сообщений знакомым, работадателям и разным учреждениям.

Типы финских предложений

На курсе знакомимся с особенностями финского синтаксиса. Практикуем построение предложений разного типа по образцу. Изучаем порядок слов в финских предложениях. Говорим о функциях разных членов предложения.

Май

Языковое кафе он-лайн для украинцев

 • Разговорный финский язык, он-лайн, Yulia Santonen, по вторникам 15.5-18.6 с 10-12.00, 6 встреч
 • Регистрация окончена

Английский для начинающих

На курсе изучаем основы английского языка. Знакомимся с Финляндией и тренируем общение на английском. 

 • Начальный английский, Аnna Kalpio, он-лайн занятия на платформе Zoom по четвергам 29.4.-30.5., с 14-15.30 
 • Регистрация до 28.4.

 

Июнь 

 

Muut koulutukset ja ohjauspalvelut

Haku auki! SIMHE – Suomen kielen virallisiin kielitutkintoihin valmentava koulutus, 2 op

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää suomen kielen virallisiin tutkintoihin valmentavia lyhytkursseja Zoom-etäyhteyden välityksellä. Koulutuksessa käytetään myös Moodle-oppimisympäristöä.

Kielitutkintovalmennus on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kurssi on osa avoimen yliopiston yliopiston tarjontaa, ja se kuuluu Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille) -aineopintojen valinnaisiin suomen kielen opintoihin. Sen laajuus on kaksi opintopistettä.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon osallistuville. Valmennuksessa keskitytään vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia tutkintojen kaikilta neljältä osa-alueelta: tekstin ja puheen ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ja puhuminen.

Yhdelle kurssille valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella enintään kahdeksan osallistujaa. Etusijalla ovat kielitutkintoon ilmoittautuneet hakijat.

 
SYKSYN 2024 RYHMÄT

>  TASOT B1–B2 tiistaisin ja keskiviikkoisin 13.–21.8. klo 16.30–19.00. Hae viimeistään to 8.8. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv6-2024.

>  TASOT B1–B2 tiistaisin ja keskiviikkoisin 3.–11.9. klo 13.00–15.30. Hae viimeistään to 29.8. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv7-2024 

>  TASOT B2–C2 tiistaisin ja keskiviikkoisin 17.–25.9. klo 16.30–19.00. Hae viimeistään to 12.9. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv8-2024

>  TASOT B1–B2 tiistaisin ja keskiviikkoisin 1.–9.10. klo 16.30–19.00. Hae viimeistään to 26.9. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv9-2024 

>  TASOT B1–B2 tiistaisin ja keskiviikkoisin 22.–30.10. klo 13.00–15.30. Hae viimeistään to 17.10. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv10-2024 

 

OHJELMA

1. tapaamiskerta – Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

2. tapaamiskerta – Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen. 

3. ja 4. tapaamiskerta – Puhumisen osakokeen mielipidepuheenvuorojen, lyhyiden tilanteiden sekä simuloidun keskustelun (B1–B2) tai haastattelun (C1–C2) harjoittelu ja palaute.

***

> Katso yleisten kielitutkintojen tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat

> Katso ilmoittautuminen valtionhallinnon kielitutkintoon OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/valtionhallinnon-kielitutkinnot

Haku auki! SIMHE – Työnhakuun valmentava koulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, 3 op
 • Aiotko hakea työpaikkaa Suomesta ja suomen kielellä?
 • Tiedätkö, mistä etsiä sopivia työpaikkoja?
 • Kaipaatko ohjausta cv:n ja työhakemusten laatimisessa?
 • Haluatko harjoitella työhaastattelua ja saada palautetta siitä?

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää työnhakuvalmennuksia  Suomessa asuville korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kurssi on osa avoimen yliopiston yliopiston tarjontaa, ja se kuuluu Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille) -aineopintojen valinnaisiin suomen kielen opintoihin. Sen laajuus on kolme opintopistettä.

 • ryhmä- ja yksilötapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden välityksellä, ryhmätapaamiset kerran viikossa
 • valmennukset ovat suomenkielisiä, osallistumisen edellytyksenä vähintään taitotaso A2
 • ryhmään valitaan korkeintaan 10 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella

Kysy lisätietoja osoitteesta simhe@utu.fi

 

SYKSYN 2024 RYHMÄT

>  RYHMÄ 1 maanantaisin 9.9.–7.10. klo 13.00–16.00. Hae viimeistään ke 4.9. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-thv3-2024.

>  RYHMÄ 2 maanantaisin 28.10.–25.11. klo 13.00–16.00. Hae viimeistään ke 23.10. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-thv4-2024.

 

OHJELMA

1. tapaamiskerta: Työnhakuprosessi ja -asiakirjat sekä työpaikkailmoitukset

2. tapaamiskerta: Hakemuksen ja ansioluettelon ohjeistus; työhaastatteluun valmistautuminen

3. tapaamiskerta: Simuloidut työhaastatteluharjoitukset (yksilöaika)

4. tapaamiskerta: Palaute työhaastatteluharjoituksista

5. tapaamiskerta: Työnhaun kanavat ja apuvälineet sekä työnhakuvideon tekeminen

Lisäksi sovitaan yksilöohjausaika työnhakuasiakirjojen viimeistelyyn.

Haku auki! Suomen kieliklinikka, syksy 2024

Kieliklinikka tarjoaa yksilöohjausta ja pienryhmäopetusta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja ei-äidinkielisille korkeakouluopiskelijoille. Ohjaus ja opetus on suunnattu etenkin akateemisten opintojen ja työelämän tarpeisiin.

Kieliklinikan toimintamuotoja ovat

 • täsmäkielituki eli yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöity henkilökohtainen ohjaus
 • pienryhmäopetus eli akateemista kielitaitoa kehittävät, osittain alakohtaisesti painotetut lyhytkurssit
 • kertaluonteinen ohjaus

Opetus ja ohjaus on tarkoitettu erityisesti sellaisille opiskelijoille/henkilöille, joilla on jo melko hyvä suomen kielen taito (alkaen taitotasosta B1) ja joiden on vaikea löytää tasoaan vastaavaa ja yksilöllistä suomen kielen opetusta.

 
OPETUS SYYSLUKUKAUDELLA 2024

YKSILÖOHJAUS

Haku syyslukukauden yksilöohjaukseen on auki 1.5.–30.6.2024. Hakijat haastatellaan heinä–elokuussa ja yksilöohjaus alkaa syyskuun alussa. Yksilöohjaukseen valitaan 7–8 hakijaa. 

Yksilöohjauksessa jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen ohjelma, joka voi sisältää esimerkiksi opiskeluun tai työhön liittyviä kielenkäytön osa-alueita. Tapaamisia on kerran viikossa (60 min), ja tapaamisajat ovat joustavia. Sekä lähi- että etätapaamiset ovat mahdollisia. Jos olet kiinnostunut syyslukukauden yksilöohjauksesta, täytä taustatietolomake osoitteessa https://ty.fi/simhe-kk-yksilo-s24.

RYHMÄOPETUS

Tiedot kieliklinikan syyslukukauden kursseista julkaistaan kesän aikana.

 

Koulutus- ja uraohjaus

Voit saada koulutus- ja uraohjausta joko verkossa etäyhteydellä tai International House Turun tiloissa

Etäohjaus:

 • voit varata ajan joko sähköpostilla osoitteesta simhe@utu.fi tai suoraan Turun yliopiston SIMHEn varauskalenterista
 • ajanvarauksen jälkeen saat sähköpostissa ohjeet ja verkkolinkin joko Zoomiin tai Teamsiin

Lähiohjaus:

 • lähiohjauksia on joka toinen torstai klo 12.30–15.30 International House Turussa (IHT) Kauppatorin Monitorissa, osoitteessa Aurakatu 8
 • voit varata ajan joko IHT:n Alkuinfosta, asiakasohjaajilta tai sähköpostitse osoitteesta simhe@utu.fi