SIMHE – Koulutus- ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

Turun yliopiston SIMHE-palvelut tarjoaa koulutus- ja uraohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Lisäksi SIMHE-palveluihin kuuluu suomen kielen pienryhmä- ja yksilöopetusta sekä työhaku- ja kielitutkintovalmennuksia suomeksi. Ohjaus ja koulutukset toteutetaan kasvokkain, luokassa tai etäyhteydellä (Zoom, Teams).

Tervetuloa verkostoomme! 

Turun yliopisto on yksi Suomen SIMHE-vastuukorkeakouluista (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland). Lue lisää SIMHEstä  Opetushallituksen verkkosivuilta.

>> Tietosuojailmoitus

Koulutukset ja ohjauspalvelut

Haku auki! SIMHE-kielitutkintovalmennus

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää suomen kielen tutkintoihin valmentavia lyhytkursseja Zoom-etäyhteyden välityksellä. Koulutuksessa käytetään myös Moodle-oppimisympäristöä.

Kielitutkintovalmennukset on suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Ensisijaisesti valmistaudutaan yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testiin, mutta kurssi sopii myös valtionhallinnon kielitutkintoon osallistuville. Valmennuksessa keskitytään vastaustekniikkaan ja tehdään harjoituksia tutkintojen kaikilta neljältä osa-alueelta: tekstin ja puheen ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ja puhuminen.

Yhdelle kurssille valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seitsemän osallistujaa. Etusijalla ovat kielitutkintoon ilmoittautuneet hakijat.

SYKSYN 2023 RYHMÄT

>  KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 8.–16.8. klo 16.30–19.00. Lähetä hakemus viimeistään to 3.8. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv6-2023

KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 12.–20.9. klo 13.30–16.00. Lähetä hakemus viimeistään to 7.9. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv7-2023

>  YLIN TASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 26.9.–4.10. klo 6.30–19.00. Lähetä hakemus viimeistään to 21.9. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv8-2023

>  KESKITASO tiistaisin ja keskiviikkoisin 17.–25.10. klo 16.30–19.00. Lähetä hakemus viimeistään to 12.10. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-ktv9-2023

OHJELMA

1. tapaamiskerta – Valmistautuminen kielitutkintoon; tuottamisen osakokeiden vastausten rakentaminen; kirjoittamisharjoituksen tehtävänanto.

2. tapaamiskerta – Tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeiden harjoittelu palautekeskusteluineen. 

3. tapaamiskerta – Puhumisen osakokeen studio-osan mielipidepuheenvuorojen ja lyhyiden tilanteiden harjoittelu ja palaute.

4. tapaamiskerta – Puhumisen osakokeen simuloidun keskustelun (KT) tai haastattelun (YT) harjoittelu ja palaute.

***

> Katso yleisten kielitutkintojen tutkintopäivät ja ilmoittautumisajat OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat

> Katso ilmoittautuminen valtionhallinnon kielitutkintoon OPH:n sivulta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot/valtionhallinnon-kielitutkinnot

Haku auki! SIMHE-työnhakuvalmennus
 • Aiotko hakea työpaikkaa Suomesta ja suomen kielellä?
 • Tiedätkö, mistä etsiä sopivia työpaikkoja?
 • Kaipaatko ohjausta cv:n ja työhakemusten laatimisessa?
 • Haluatko harjoitella työhaastattelua ja saada palautetta siitä?

Turun yliopiston SIMHE-palvelut järjestää työnhakuvalmennuksia  Suomessa asuville korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

 • ryhmä- ja yksilötapaamiset toteutetaan Zoom-etäyhteyden välityksellä, ryhmätapaamiset kerran viikossa
 • valmennukset ovat suomenkielisiä, osallistumisen edellytyksenä vähintään taitotaso A2
 • ryhmään valitaan korkeintaan 10 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella

Kysy lisätietoja osoitteesta simhe@utu.fi

SYKSYN 2023 RYHMÄT

>  RYHMÄ 1 maanantaisin 28.8.–25.9. klo 13.00–16.00. Lähetä hakemus viimeistään ke 23.8. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-thv3-2023 

RYHMÄ 2 keskiviikkoisin 1.–29.11. klo 16.30–19.30. Lähetä hakemus viimeistään pe 27.10. klo 12.00 osoitteessa https://ty.fi/simhe-thv4-2023

OHJELMA

1. tapaamiskerta: Työnhakuprosessi ja -asiakirjat sekä työpaikkailmoitukset

2. tapaamiskerta: Hakemuksen ja ansioluettelon ohjeistus; työhaastatteluun valmistautuminen

3. tapaamiskerta: Simuloidut työhaastatteluharjoitukset (yksilöaika)

4. tapaamiskerta: Palaute työhaastatteluharjoituksista

5. tapaamiskerta: Työnhaun kanavat ja apuvälineet sekä työnhakuvideon tekeminen

Lisäksi sovitaan yksilöohjausaika työnhakuasiakirjojen viimeistelyyn.

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit on suunnattu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille ukrainalaisille, jotka saavat tilapäistä suojelua Suomessa. Koulutukseen voi tulla muitakin korkeakoulutettuja tai korkeakoulukelpoisia henkilöitä. Intensiivisillä teemakursseilla harjoitamme suomen kielen perustaitoja ja opimme toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarjolla on myös englannin kielen alkeiskursseja Suomi-teemoista. Voit osallistua yhdelle tai usealle kurssille.

Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joiden suomen kielen taitotaso on A1 tai jotka eivät osaa suomea vielä.

 

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit kesällä 2023

Vuorovaikutustilanteet 2.–30.5.  

 • Kurssilla opimme perustaitoja suomalaiseen arkeen. Tutustumme Turkuun ja harjoittelemme vuorovaikutusta mm. kaupassa, lääkärissä ja koulussa.  
  • Suomen kielen kurssi, ryhmä 1, Liisa Hannus - verkko-opetus ti ja to klo 14-15.30, Zoom
  • Suomen kielen kurssi, ryhmä 2, Yulia Santonen - verkko-opetus ti ja to klo 14-15.30, Zoom
  • Englannin kielen kurssi, Anna Kalpio - verkko-opetus ma ja ke klo 14-15.30, Zoom
 • Ilmoittautumisaika 11.–23.4.2023 

Arkiviestien kirjoittaminen 1.–30.6.  

 • Kurssilla opimme perustaitoja suomen kirjoittamiseen. Tutustumme arkiseen viestintään, kuten arkiviesteihin tuttaville, yhteistyötahoille tai työnantajille, koulujen Wilma-viesteihin ja virastojen viestipalveluihin.  
  • Suomen kielen kurssi, ryhmä 1, Liisa Hannus - Verkko-opetus tiistaisin ja torstaisin klo 13.30-15.00 (to 8.6. opetus klo 9.30-11.00)
  • Suomen kielen kurssi, ryhmä 2, Yulia Santonen - Verkko-opetus tiistaisin ja torstaisin klo 14.00-15.30
  • Englannin kielen kurssi, Anna Kalpio - Verkko-opetus maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14-15.30
 • Lisäksi ylimääräinen Vuorovaikutustilanteet-ryhmä
  • Suomen kielen kurssi, Liisa Hannus - Verkko-opetus ti klo 9.30-11.00 ja ke klo 13.30-15.00 (myös to 15.6. klo 9.30-11.00)
 • >> Ilmoittautudu tästä linkistä 10. - 24.5.2023 >>

Suomen kielen kertauskurssi 10.–21.7.  

 • Lyhyellä kertauskurssilla palautamme mieleen suomen kielen alkeita. Tarjolla apukielenä on venäjä tai ukraina. 
 • Ilmoittautumisaika kesä 2023 
 • Ilmoittautumislinkki päivitetään tänne 

Akateemiset taidot 31.7.–15.8.  

 • Aloitatko syksyllä opinnot? Tutustumme kurssilla suomalaiseen opiskelukulttuuriin ja palautamme mieliin keskeisiä opiskelutaitoja. 
 • Ilmoittautumisaika 29.5.–23.7.2023 
 • Ilmoittautumislinkki päivitetään tänne toukokuussa

 

Используй язык смело! - языковые курсы

Используй язык смело! - языковые курсы 

Курсы предназначены для украинцев с высшим образованием или желающих получить высшее образование, получивших временную защиту в Финляндии. К участию в курсе приглашаются и другие иммигранты с высшими образованием или желающие получить высшее образование. На интенсивных тематических курсах изучаются базовые навыки коммуникации на финском языке, а также основы жизни финского общества. Предлагаются также курсы английского языка для начинающих на темы, связанные с жизнью в Финляндии. Можно принимать участие в одном или нескольких курсах. Курсы предназначены для тех, чей уровень языка является начальным (уровень А1), а также для тех, кто еще не изучал финский язык. 

Уведомление о конфиденциальности

Курсы Используй язык смело! лето 2023 

Коммуникативные ситуации 2.–30.5 

 • На занятиях изучаем языковые конструкции, необходимые в финской повседневной жизни. Знакомимся с Финляндией и практикуем повседневное взаимодействие на финском языке. 
 • Финский язык, дистанционное обучение, группа 1, Liisa Hannus - вторник и четверг 14-15.30, Zoom

 • Финский язык, дистанционное обучение, группа 2, Yulia Santonen - вторник и четверг 14-15.30, Zoom

 • Английский язык, дистанционное обучение, Anna Kalpio - понедельник и среда 14–15.30, Zoom 

Срок регистрации 11.–23.4.2023  

Письменное повседневное общение 1.–30.6 

 • На занятиях изучаем базовые навыки письма на финском языке. Знакомимся с письменным повседневным общением. Тренируем написание сообщений знакомым и работодателям. Знакомимся с форматом письменной переписки со школой (Wilma) и другими официальными учреждениями. 
 • Финский язык, дистанционное обучение, группа 1, Liisa Hannus - вторник и четверг 13.30-15.00, в четверг 8.6. занятие 9.30-11.00 Zoom
 • Финский язык, дистанционное обучение, группа 2, Yulia Santonen - вторник и четверг 14-15.30, Zoom
 • Английский язык, дистанционное обучение, Anna Kalpio - понедельник и среда 14–15.30, Zoom 

Дополнительный курс Коммуникативные ситуации:

 • Финский язык, дистанционное обучение, Liisa Hannus - вторник 9.30-11.00 и среда 13.30-15.00 (также 15.6. 9.30-11.00)

>> Регистрация по ссылке >>

Срок регистрации 10.–24.5.2023  

Курс повторения начального уровня 10.–21.7. 

 • На коротком курсе мы вспоминаем основы финского языка. Доступны объяснения грамматики на русском языке. 
 • Срок регистрации 06/2023 
 • Ссылка на регистрацию появится позже 

Академические навыки 31.7–15.8 

 • Планируете начать осенью новую учебу? На занятиях познакомимся с особенностями финского образования. Поговорим о ключевых образовательных навыках. 
 • Срок регистрации 29.5.–23.7.2023 
 • Ссылка на регистрацию появится позже 
Suomen kieliklinikka

Kieliklinikka tarjoaa yksilöohjausta ja pienryhmäopetusta  korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja ei-äidinkielisille korkeakouluopiskelijoille. Ohjaus ja opetus on suunnattu etenkin akateemisten opintojen ja työelämän tarpeisiin.

Kieliklinikan toimintamuotoja ovat

 • täsmäkielituki eli yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöity henkilökohtainen ohjaus
 • pienryhmäopetus eli akateemista kielitaitoa kehittävät, osittain alakohtaisesti painotetut lyhytkurssit
 • kertaluonteinen ohjaus

Opetus ja ohjaus on tarkoitettu erityisesti sellaisille opiskelijoille/henkilöille, joilla on jo melko hyvä suomen kielen taito (alkaen taitotasosta B1) ja joiden on vaikea löytää tasoaan vastaavaa ja yksilöllistä suomen kielen opetusta.

Kieliklinikan syyslukukauden 2023 ohjelma julkaistaan lähiaikoina. Jos olet kiinnostunut kieliklinikan ohjauksesta ja opetuksesta lukuvuonna 2023–2024, täytä taustatietolomake osoitteessa https://ty.fi/simhe-kk23.

 

Koulutus- ja uraohjaus

Voit saada koulutus- ja uraohjausta joko verkossa etäyhteydellä tai International House Turun tiloissa

Etäohjaus:

 • voit varata ajan joko sähköpostilla osoitteesta simhe@utu.fi tai suoraan Turun yliopiston SIMHEn varauskalenterista
 • ajanvarauksen jälkeen saat sähköpostissa ohjeet ja verkkolinkin joko Zoomiin tai Teamsiin

Lähiohjaus:

 • lähiohjauksia on joka toinen torstai klo 12.30–15.30 International House Turussa (IHT) Kauppatorin Monitorissa, osoitteessa Aurakatu 8
 • voit varata ajan joko IHT:n Alkuinfosta, asiakasohjaajilta tai sähköpostitse osoitteesta simhe@utu.fi