Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) sivuaineopinnot

Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op). Opinnoista voi rakentaa sivuainekokonaisuuden tai valita yksittäisiä kursseja. Opintoja voivat suorittaa sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat että kansainväliset vaihto-opiskelijat.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnoissa syvennetään suomen kielen rakenteen teoreettista tuntemusta ja perehdytään suomen kielen variaatioon ja kehitykseen. Opinnoissa vahvistetaan sekä suullista että kirjallista käytännön kielitaitoa. Opinnot antavat valmiuksia akateemisissa yhteyksissä ja suomalaisessa työelämässä toimimiseen. Opintoihin kuuluu myös suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan perehtymistä.

Opintojen tai niiden osien suorittaminen edellyttää, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Opetuskieli on suomi.

Suomen kielen ja kulttuurin kokonaisuus sopii sivu- tai tukiaineeksi ei-äidinkielisille yliopisto-opiskelijoille. Suomen kieltä ja kulttuuria voivat opiskella

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkintonsa ulkomailla 
  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon Suomessa mutta joiden äidinkieli ei ole suomi,
  • äidinkieleltään suomalaiset tutkinto-opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi,
  • Turun yliopiston kansainväliset vaihto-opiskelijat tai maisteriohjelmien opiskelijat ja
  • erillisopiskelijat, jotka ovat korkeakoulukelpoisia joilla on opintojen edellyttämä suomen kielen taito.

> Tutustu suomen kielen ja kulttuurin opintojen sisältöihin opinto-oppaassa

> Katso myös: SIMHE - korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Arcanum, Arcanuminkuja 1, Turku

Postiosoite
Suomen kieli ja kulttuuri
20014 Turun yliopisto