Tervetuloa savuttomalle kampukselle!

Haluamme taata kaikille yliopistolaisille terveellisen ja turvallisen ympäristön. Turun yliopisto on savuton työ- ja opiskelupaikka, jossa tupakointi on sallittua ainoastaan merkityillä paikoilla. Savuttoman kampuksen pelisäännöt koskevat myös sähkötupakointia.

Yliopiston savuttomuudesta työpaikkana kerrotaan uusille työntekijöille jo perehdyttämisvaiheessa. Keskustelu savuttomuuteen pyrkimisestä on osa terveystarkastuksia. Yliopiston henkilökunnalle Turussa on nimetty oma savuttomuushoitaja Mehiläisen työterveyspalveluissa. Muilla paikkakunnilla työskentelevät työntekijät voivat olla yhteydessä oman työterveyshuoltonsa työterveyshoitajaan. Tupakoinnin lopettamisen tueksi on tarjolla sekä ryhmämuotoisia tapaamisia että yksilökäyntejä työterveyshuollossa. 

Savuttomalla kampuksella on myös opiskelijoiden ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan vahva tuki. Ylioppilaskunta kannustaa kaikkia jäseniään savuttomuuteen, ja teemaa pidetään esillä muun muassa tuutorikoulutuksissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa opiskelijoille tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakointipaikat on valittu hieman kauempaa rakennuksista, jotta savu ei kulkeudu ovista ja ilmanvaihtokanavista sisätiloihin.

>> Tupakointipaikat Yliopistonmäellä


>> Tupakointipaikat alakampuksella
>> Tupakointipaikka Raumalla

Mikäli järjestät yleisötilaisuuden yliopiston tiloissa, ohjaathan tilaisuuden osanottajat käyttämään merkittyjä tupakointipaikkoja. Huomaathan, että myös tupakkatuotteiden myynti yliopiston tiloissa on kiellettyä.

 

Lisätietoa savuttomasta kampuksesta yliopiston työsuojelupäälliköltä