Teekkariopiskelijoita puistossa.

Opiskele diplomi-insinööriksi Turun yliopistossa

Turun yliopistosta valmistuu kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Valmistuminen alan asiantuntijaksi antaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen.

Meillä voit valita sivuaineesi monitieteisen yliopiston laajasta kurssivalikoimasta ja rakentaa omannäköisesi tutkinnon. Tekniikan koulutuksemme antaa sinulle lisäksi laajat liiketoimintataidot.

Kuusi diplomi-insinöörin koulutusohjelmaamme muodostavat vahvan tekniikan koulutuksen kokonaisuuden, joten pääset heti ensimmäisestä vuodesta alkaen osaksi tiivistä teekkariyhteisöä! Turkulaiselle teekkariudelle ominaista on kaksikielisyys ja tiivis yhteistyö yli oppiaine- ja korkeakoulurajojen. Teekkarimme ovat monimuotoinen ja monitieteinen joukko, jossa jokaisella on tilaa olla juuri sellainen kuin on.

Mikäli sinulla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto teknillisestä korkeakoulusta tai soveltuva AMK-tutkinto (insinööri), voit hakea suoraan kaksivuotiseen DI-tutkinto-ohjelmaan.

Miika Peltotalo.
Meillä on opiskelijoiden kesken hyvä yhteishenki, ja henkilökunta on palautemyönteistä, mikä näkyy koulutuksen kehittämisessä. Uramahdollisuudet ovat todella monimuotoiset, ja alan jatkuvassa muutoksessa sekä opiskelu että työ pysyy haastavana ja kiinnostavana!
Miika Peltotalo
tietotekniikan opiskelija
Emma Mäkinen.
Parasta ovat monipuoliset suuntautumismahdollisuudet työelämässä sekä turkulainen teekkarikulttuuri tasapainottamassa opiskeluarkea!
Emma Mäkinen
biotekniikan opiskelija