Elintarviketekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut monipuolisesti elintarvikkeista ja ravitsemuksesta, kemiasta, fysiikasta, matematiikasta sekä insinööritieteistä
 • haluat ratkaista maailmanlaajuisia ilmastonmuutosta, ruokaturvaa, ruokaturvallisuutta ja kestävää kehitystä koskevia haasteita.  
 • olet kiinnostunut analyyttisten ja kestävien prosessointimenetelmien teoriasta ja käytöstä elintarvikekehityksessä. 

Turun yliopiston elintarviketekniikan koulutus alkaa syksyllä 2024.

Elintarviketekniikan koulutusohjelmassa opit ymmärtämään elintarviketieteiden ilmiöitä sekä niiden välisiä suhteita. Perehdyt elintarvikkeiden molekyylitason koostumukseen, ja opit hallitsemaan elintarvikekehityksessä käytettyjä menetelmiä sekä niiden soveltamista tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin. 

Opinnoissasi perehdyt huippuluokan analyyttisiin ja kestäviin prosessointimenetelmiin sekä niiden elintarvikekehitystä hyödyttäviin mahdollisuuksiin. Syvennyt myös terveellisiin elintarvikkeisiin, elintarviketurvallisuuteen ja eurooppalaiseen elintarvikelainsäädäntöön.

Opiskelijanamme olet osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkimusympäristöä, joka tekee läheistä yhteistyötä elintarvikealan yritysten kanssa. 

Valmistuttuasi osaat soveltaa oppimaasi asiantuntijuutta tutkimuksessa, tuotekehityksessä, opetuksessa ja valvonnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä. Tutkinnon suorittaneet toimivat monipuolisesti eri tehtävissä yrityksissä aina johto- ja esimiestehtävistä, tuotekehityksestä ja laadunvalvonnasta perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Voit työllistyä myös yliopistoon, tutkimuslaitoksiin, elintarvikevalvontaan, hallintovirastoihin tai toimia yrittäjänä. 

Katariina Kumpula
Elintarvikealalla pääsee osaksi kestävää kehitystä! Opintojen kautta saadusta tuotekehitys- ja tutkimusosaamisesta on merkittävästi hyötyä ruokajärjestelmän tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.
Katariina Kumpula
elintarviketieteiden opiskelija

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • tuotekehittäjä

 • tuotespesialisti

 • laboratoriopäällikkö

 • laatuvastaava

 • tutkimusjohtaja

 • tuotekehitysjohtaja

 • terveystarkastaja

 • ylitarkastaja

 • erityisasiantuntija