Opiskelu bioteknologian laitoksella

Bioteknologian laitoksen opiskelijat perehtyvät elämää ylläpitävään kemiaan ja biologiaan sekä niiden teknologisiin sovelluksiin. Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoitustöitä, joiden kautta tutustutaan laboratorio-työskentelyyn ja tullaan tutuksi laboratoriolaitteiden ja tutkimukseen liittyvän tietotekniikan kanssa.

Bioteknologian laitoksella opiskelija pääsee alusta alkaen soveltamaan oppimaansa teoriaa työskentelemällä laboratoriossa. Yhdessä tekemällä tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja opettajiin sekä laitoksella tehtävään tutkimukseen ja tutkijoihin. Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon suorittaneet hallitsevat biokemiallisen tutkimuksen peruslaboratoriomenetelmät. Filosofian maisterin (FM) tutkintoon tähtäävissä opinnoissa voi syventää osaamista ja erikoistua esimerkiksi sairauksien diagnosointiin, bioenergian tuottamiseen tai ravinnon ominaisuuksiin.

Biotekniikan tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinto antaa perustiedot polyteknisistä aineista ja biotekniikasta. Biotekniikan diplomi-insinöörillä (DI) on taidot kehittää uutta tekniikkaa muun muassa lääketieteen ja ympäristönsuojelun tarpeisiin.

Elintarviketekniikan kandidaatin (TkK) tutkinto antaa hyvän perustan polyteknisissä aineissa ja elintarviketekniikassa. Elintarviketekniikan diplomi-insinöörillä (DI) on taidot muun muassa kehittää uusia tuotteita, analyysimenetelmiä ja tekniikoita elintarviketeollisuuden ja -tutkimuksen tarpeisiin.

Opintojen aikana on useita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Vaihto-ohjelmien kautta voi suorittaa osan opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla. Osa biokemian ylemmistä tutkinto-ohjelmista on kansainvälisiä maisteriohjelmia, joissa on opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Myös bioteknologian laitoksen tutkimusryhmät ovat hyvin kansainvälisiä, joten valitsemalla opiskelupaikaksi Turun yliopiston ja bioteknologian laitoksen on myös mahdollista päästä tutustumaan eri kulttuureihin.

Bioteknologian laitos kouluttaa tulevaisuuden innovaattoreita, projektijohtajia, tutkijoita ja asiantuntijoita haastaviin tehtäviin. Meiltä valmistuneet työskentelevät yliopistoissa, kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa ja yritysten tutkimus-, kehitys-, myynti- ja johtotehtävissä. He etsivät käytännön sovelluksia ja ratkaisuja nykypäivän suuriin ongelmiin: energiaa ympäristöä tuhoamatta; terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita; nopeita ja halpoja diagnostisia testejä sekä uusia lääkkeitä sairauksien parantamiseksi.

Bioteknologian laitoksella on kevään yhteishaussa kolme hakukohdetta: Biokemia (LuK; 3 vuotta + FM; 2 vuotta), Biotekniikka (TkK; 3 vuotta + DI; 2 vuotta) ja Elintarviketekniikka (TkK; 3 vuotta + DI; 2 vuotta). Ohjelmiin haetaan Opintopolussa.

Biokemian hakukohde

Biokemian hakukohde koostuu luonnontieteiden kandidaatin (LuK, 180 op) sekä filosofian maisterin (FM, 120 op) tutkinnoista. Biokemian LuK-tutkinnon opinnot koostuvat laajoista kokonaisuuksista, joiden aihealueina ovat mm. solu ja biomolekyylit, mikrobiologia, molekyylibiologia, solu ja energia, molekulaarinen kasvibiologia, proteiinit ja entsyymit, immunologia ja biotekniikka.

LuK-tutkinnon jälkeen opiskelijoilla on oikeus jatkaa FM-opintoja Bioteknologian laitoksella ilman erillistä hakua. Maisterin tutkinnossa syvennät kandidaatin tutkinnosta saamaasi osaamista ja perehdyt erikoistumisalasi teemoihin ja tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin. Maisteriksi voit opiskella myös laitoksen kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

 

Biotekniikan hakukohde

Biotekniikan hakukohde koostuu tekniikan kandidaatin (TkK, 180 op) ja diplomi-insinöörin (DI, 120 op) tutkinnoista. Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat biotekniikan erikoistumisalojen, biomolekyylien tuotanto, biotekniset järjestelmät ja kestävät biotekniset prosessit, opintojaksojen ohella laajat kemian ja biokemian opinnot. Muiden tekniikan alojen pääaineiden kanssa yhteiset perusopinnot käsittävät matematiikan, fysiikan, insinööritieteiden, tietotekniikan, ohjelmoinnin ja työelämätaitojen opintojaksoja.

Biotekniikasta tekniikan kandidaatiksi valmistuneet jatkavat pääsääntöisesti Biotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa.

Elintarviketekniikan hakukohde

Elintarviketekniikan hakukohde koostuu tekniikan kandidaatin (TkK, 180 op) ja diplomi-insinöörin (DI, 120 op) tutkinnoista. Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat elintarviketekniikan erikoistumisalojen, ravitsemuksen biokemian, bio- ja elintarvikeprosessien ja tuotekehityksen opintojaksojen ohella laajat kemian ja biokemian opinnot. Muiden tekniikan alojen pääaineiden kanssa yhteiset perusopinnot käsittävät matematiikan, fysiikan, insinööritieteiden, tietotekniikan, ohjelmoinnin ja työelämätaitojen opintojaksoja. Ohjelmassa tehdään yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Elintarviketekniikasta tekniikan kandidaatiksi valmistuneet jatkavat pääsääntöisesti Elintarviketekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen painottaen esimerkiksi elintarvikekemiaa tai elintarvikekehitystä.