Molekyylibiotieteet, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut elämästä solu- ja molekyylitasolla
 • sinua kiinnostavat solun sisäisen ja ulkoisen viestinnän mekanismit
 • haluat ymmärtää molekyylien toimintaa sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia ja säätelyä sekä perehtyä molekyylien tutkimisessa käytettäviin menetelmiin
 • olet kiinnostunut kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista esimerkiksi bioenergian tai ravinnon tuottamisessa ja elintarvikkeiden valmistamisessa
 • olet tutkijanurasta kiinnostunut utelias opiskelija.

Koulutus takaa sekä vahvan teoriaosaamisen että modernien laboratoriomenetelmien hallinnan molekyylibiotieteiden alalla. Valmistuttuasi osaat soveltaa oppimaasi asiantuntijuutta tutkimuksessa, tuotekehityksessä, opetuksessa ja viranomaistehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Laaja, laadukkaaseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuva opetus on käytännönläheistä; noin puolet opinnoista on teorian soveltamista käytäntöön tutkimuslaboratorioissa. Opetus ja tutkimus huomioivat erityisesti Varsinais-Suomen bio- ja elintarvikealojen koulutustarpeet ja yhteistyömahdollisuudet.

Molekyylibiotieteiden pääaineessa on neljä erikoistumislinjaa: biokemia, elintarvikekemia, molekulaarinen kasvibiologia ja solubiologia.

Biokemian linjalta valmistuneena sinulla on vankka osaaminen sekä teorian että käytännön tasolla entsyymi- ja proteiinikemian, molekyylibiologian ja molekulaarisen solubiologian alueilla. Ymmärrät proteiinien ja muiden biomolekyylien rakennetta ja toimintaa ja pystyt ratkomaan mikrobiologian, solubiologian ja biolääketieteen ongelmia.

Suoritettuasi tutkinnon Elintarvikekemian linjalla hallitset vahvan teoriaosaamisen lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan ravinnon ja raaka-aineiden molekyylirakenteita, kemiallisia ja biokemiallisia reaktioita, ravitsemuksellisia ja teknologisia ominaisuuksia sekä molekyylien välisiä vuorovaikutuksia.

Suoritettuasi tutkinnon Molekulaarisen kasvibiologian linjalla hallitset vahvan teoriaosaamisen lisäksi laboratoriomenetelmät, joilla tutkitaan kasvien ja muiden fotosynteettisten eliöiden solu- ja molekyylitason elintoimintoja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa ja osaat tutkia niitä biokemiallisin, molekyylibiologisin ja biofysikaalisin keinoin. Tunnet myös näiden eliöiden hyötykäyttöön liittyvät periaatteet.

Suoritettuasi tutkinnon Solubiologian linjalla sinulla on vankka osaaminen molekulaarisen solubiologian alueella sekä teorian että käytännön tasolla. Solubiologian linjalta valmistuneena ymmärrät normaalien solujen toimintaa sekä sairauksien mekanismeja solutasolla.

Molekyylibiotieteistä valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, ympäristönsuojelun ja myynnin parissa, yrittäjänä tai valtion ja kunnan viranomaistehtävissä.

Anita Komulainen
Haaveilen yhtä monipuolisesta urasta kuin mitä opintoni ovat olleet. Haluaisin monialaisen ja -puolisen työympäristön, jossa voin kehittää itseäni.
Anita Komulainen
biokemian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • erikoistutkija
 • projektitutkija
 • laatupäällikkö
 • jatko-opiskelija
 • lääke-esittelijä
 • tutkimusjohtaja
 • laboratoriopäällikkö
 • koordinaattori/suunnittelija