Konetekniikan opiskelijat 3

Insinööristä diplomi-insinööriksi joustavasti työn ohessa

Olen ehtinyt tehdä jo pitkän uran esimies- ja projektinjohtotehtävissä ennen kuin hakeuduin suorittamaan konetekniikan DI-opintoja Turun yliopistoon, sillä kokeneenkin insinöörin pitää opiskella uusia teknologioita jatkuvasti. Opintojen joustavuus onneksi mahdollisti minulle kokoaikatyössäni jatkamisen DI-tutkinnon suorittamisen ohella.

Valmistuin tuotantoautomaatioinsinööriksi Turun AMK:sta vuonna 2002. Mielestäni on hyödyllistäkin nähdä työelämää ennen DI-opintojen aloittamista, jotta tietää, mitä osaamista haluaa DI-opinnoissaan kehittää. Meillä Turun yliopistossa on tarjolla niin paljon kiinnostavia kursseja, että niiden suhteen tulee suorastaan valinnanvaikeus! Yliopistossa kannattaakin opiskella monipuolisesti asioita myös oman ydinosaamisen ulkopuolelta ja monipuolisesta kurssitarjonnasta löytyy insinööriopintojen tueksi mm. todella hyödyllisiä liiketalous-, projektinhallinta- ja viestintäopintoja.

Työurani aikana olen huomannut, miten tärkeää on kehittyä insinöörinä työelämän moniosaajaksi. Insinöörin työssä on monesti hallittava sekä projektien isot linjat että liiketaloudelliset ja teknologiset yksityiskohdat. Lisäksi koneiden ja laitteiden muuttuessa monimutkaisemmiksi ja niiden rakentamista koskevien standardien lisääntyessä huomaan usein, kuinka tärkeää on ylläpitää tietotaitoa esimerkiksi koneenrakennusta koskevien vaatimusten suhteen.

Ehkä ajattelet, ettei lähes 20 vuoden työkokemuksella tarvitse enää DI-tutkintoa, mutta asia on mielestäni juuri päinvastoin: etenkin automaatio- ja konetekniikan insinööreillä on nyt suuri tarve päivittää osaamistaan ajan tasalle tekoälyn, ainetta lisäävän tulostuksen ja muiden nopeasti kehittyvien teknologioiden osalta. Pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaiset teknologiayritykset tarvitsevat uusimpia teknologioita osaavia insinöörejä. Maailma automatisoituu ja digitalisoituu ennennäkemätöntä vauhtia, ja konetekniikan insinööri on monesti se, jonka tehtävänä on tehdä tästä  muuttuvasta maailmasta meille kaikille entistä toimivampi.

Erityisen paljon arvostan meillä Turun yliopistossa sitä, että opinnot on suunniteltu hyvinkin joustavasti suoritettaviksi. Vaikka teenkin kokoaikaisesti töitä, olen pystynyt osallistumaan kaikille tarvittaville luennoille. Työnantajani nimenomaan kannusti opiskeluun ja pitää sitä erinomaisena asiana työpaikkani asiantuntemuksen laajentamiseksi. Työviikon ja viikoittaisten opintojen yhdistäminen on onnistunut toistaiseksi hienosti.

Vaikka ikäeroa ensimmäisen vuoden opiskelijoihin on 20 vuotta, minut on otettu hienosti mukaan joukkoon. Tässä on myös yksi Turun yliopiston vahvuuksista: kun opiskelijoina on eri-ikäisiä, eri puolelta Suomea ja eri taustoista tulevia ihmisiä, myös opiskelijat voivat jakaa kurssien aikana osaamistaan ja tietotaitoaan muille. Siinä missä itse jouduin aloittamaan nollasta esimerkiksi koodaamisen Pythonilla ja pyytämään siihen muiden apua, olen voinut puolestani auttaa opiskelukavereita pitkällä työkokemuksellani eri teknologioista. Ilmapiiri konetekniikan opiskelijoiden kesken on hyvä ja kaveria autetaan aina – niin livenä luennolla kuin eri opintojen WhatsApp-ryhmissä.

Suosittelen myös verkostoitumaan laajasti ja tutustumaan yliopiston henkilökuntaan ja vieraileviin luennoitsijoihin, sillä heidän osaamisestaan ja tietämyksestään voi olla myöhemmin työelämässä hyötyä. Koska Turussa panostetaan alan uusimpiin teknologioihin, monet luennoitsijat kertovat oman alansa uusimmista innovaatioista. Olen pystynyt hyödyntämään heiltä oppimiani asioita konkreettisesti nykyisessä työssäni – ja onpa luennoitsijoista löytynyt myös asiantuntijoita ratkomaan asiakasyritysteni ongelmia. Tiedemaailman ja teknologiayritysten välinen yhteistyö on Suomen kilpailukyvyn takaamiseksi hyvin tärkeää.

Vaikka omat seikkailuni haalareissa on tullut tehtyä jo AMK-aikoina, muistelen hyvillä mielin opiskelukavereiden kanssa Turun opiskelijatapahtumissa vietettyä aikaa. Eikä tämä ole asuinpaikkanakaan hullumpi! Turussa on niin paljon tekemistä ja nähtävää sekä loistavat tulevaisuuden näkymät teknologiateollisuudelle, että minullekin oli luontevaa jäädä Turun alueelle pysyvästi töihin insinööriksi valmistumisen jälkeen.

Markku Noroaho
DI-opiskelija, konetekniikka