Teknillisen tiedekunnan uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan teknilliseen tiedekuntaan!

Opintosi käynnistyvät tiedekunnan ja tutkinto-ohjelmien yhteisellä johdantoviikolla 23.-27.8.2021. Johdantoviikon aikana saat paljon tärkeää tietoa opiskelusta ja yliopiston tarjoamista palveluista.

Kaikille tiedekuntamme uusille opiskelijoille yhteisillä johdantoluennoilla saat kuulla mm. opiskelusta yliopistolla, kieliopinnoista, terveyspalveluista sekä opiskeluun liittyvistä tukipalveluista. 

Tutkinto-ohjelmien omissa tilaisuuksissa kerrotaan tarkemmin tutkintojen sisällöstä ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat opastusta esimerkiksi lukujärjestyksen laatimiseen ja sivuaineiden valintaan.

Löydät johdantoviikon ohjelmat alta. Tarkistathan kuitenkin oman tutkinto-ohjelmasi aikataulun ennen johdantoviikon alkua viime hetken muutosten varalta! 

Tutustuhan myös yliopiston uuden opiskelijan sivuihin, joilta löydät ohjeet esimerkiksi yliopistoon ilmoittautumiseen sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä tiedekunnan opintoneuvojien puoleen (opo-ml(at)utu.fi). 

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi johdantoviikon ohjelmaan!

Biokemia

Biotekniikka

Konetekniikka

Materiaalitekniikka

Tietojenkäsittelytieteet

Tieto- ja viestintätekniikka

Tutustu omaan laitokseesi

Bioteknologian laitos

Kone- ja materiaalitekniikan laitos

Tietotekniikan laitos

Tuutori auttaa opintojen aloittamisessa

Tuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He tutustuttavat sinut yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään, neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttavat pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tuutoriryhmässä tutustut nopeasti myös muihin opiskelijoihin.

Yhteisvalinnassa valitut opiskelijat on jaettu etukäteen 8-10 hengen pienryhmiin.

Jos tulit valituksi suoraan ylempään tutkinto-ohjelmaan (FM tai DI) tai olet ottanut opiskelupaikan vastaan jo aiemmin, ei sinulle ole varattu etukäteen paikkaa tuutoriryhmään. Olet kuitenkin tervetullut mukaan toimintaan! Ilmoittaudu mukaan sähköisellä lomakkeella 31.7.2021 mennessä! 

Tutustu oman alasi tuutoreihin!

Biokemia

Biotekniikka

Konetekniikka

Materiaalitekniikka

Tietojenkäsittelytieteet

Tieto- ja viestintätekniikka

Opiskelija- ja ainejärjestöt

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (TYY)

TYY valvoo opiskelijoiden etua ja tarjoaa heille monia palveluja ja etuja. TYY:n alaisuudessa toimii 140 erilaista alayhdistystä, jotka tarjoavat opiskeluun ja harrastuksiin liittyvää toimintaa.

HYBRIDI RY

Hybridi ry on Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistys ylläpitää luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja toimii näiden edunvalvojana. Yhdistys ylläpitää suhteita ylioppilaskuntaan, sen alayhdistyksiin ja tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseniin.

AINEJÄRJESTÖT

Ainejärjestöt ajavat opiskelijoidensa etuja ja järjestävät erilaisia vapaa-ajan tapahtumia. Ainejärjestöt järjestävät syyslukukauden alussa paljon toimintaa myös uusille opiskelijoille – tutustu oman alasi ainejärjestöön ja tapahtumiin: