Tohtorikoulutus teknillisessä tiedekunnassa

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa teknillistieteellisen ja luonnontieteellisen alan jatkotutkintoja. Lisäksi on mahdollista suorittaa humanistisen koulutusalan jatkotutkintoja fonetiikan alalta. Teknillistieteellisiä jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Luonnontieteellisiä ja humanistisia jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta on pääsääntö. Lisensiaatin tutkinto on ensisijaisesti ammatillisesti pätevöittävä tutkinto.