Tohtorikoulutus teknillisessä tiedekunnassa

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa teknillistieteellisen ja luonnontieteellisen alan jatkotutkintoja. Lisäksi on mahdollista suorittaa humanistisen koulutusalan jatkotutkintoja fonetiikan alalta. Teknillistieteellisiä jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Luonnontieteellisiä ja humanistisia jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Tohtorin tutkinnon suorittaminen suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta on pääsääntö. Lisensiaatin tutkinto on ensisijaisesti ammatillisesti pätevöittävä tutkinto.

Päätösaikataulu

Teknillisessä tiedekunnassa useimmat tohtorikoulutukseen liittyvät asiat päättää jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani.

Varadekaanin päätökset

Varadekaani tekee päätökset mm. seuraavista asioista:

 • esitarkastajien nimeämiset, luvat lähettää väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastukseen
 • väittelyluvat (johtokunta on delegoinut päätöksenteon dekaanille) 
 • ohjaussuunnitelmien päivitykset
 • päätökset opiskeluoikeuksista
 • muita mahdollisia asioita

Varadekaani tekee päätöksiä joustavasti tarpeen mukaan. Koulutuspäällikkö valmistelee päätökset varadekaanille. Huomaathan, että päätöksen valmisteluun tarvitaan pari päivää.

Tiedekunnan johtokunta

Teknillisen tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjat.

Tiedekunnan johtokunnan kokoukset

 • 25.1.2024
 • 6.3.2024
 • 28.3.2024
 • 25.4.2024
 • 23.5.2024
 • 20.6.2024