alt=""

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opinnot avoimessa yliopistossa

Vihreät ICT-hankinnat ja niihin liittyvät osaamistarpeet korostuvat tulevaisuudessa yhä enemmän. Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla voit hankkia työelämässä tarvittavia taitoja digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja innovatiivisiin ICT-hankintoihin.

Maksuttomat opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti työelämässä ICT-hankintojen ja digitalisaation parissa toimiville niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Esitietovaatimuksia ei ole.

Voit syventää osaamistasi erilaisten IT-näkökulmien kautta ja hankkia valmiuksia erityisesti sote-sektorille. Kursseilla tuodaan esille esimerkkejä mm. sosiaali- ja terveysalan kautta ja julkisen puolen hankinnoista. Opintoja voi suorittaa verkossa joustavasti työn ohella.

Kurssit järjestetään lukuvuosina 2023 - 2024 ja 2024 - 2025. Lukuvuonna 2024 - 2025 kurssit ovat suoritettavissa 16.9. - 15.12.2024 ja 20.1. - 15.6.2025.

Opintotarjonta syyslukukaudella 2024

Voit opiskella kurssit 16.9. - 15.12.2024 itsenäisesti ja kokonaan verkossa oman aikataulusi mukaan. Opintoihin ei kuulu tiettyyn aikaan järjestettävää opetusta, vaan luentotallenteet, muut materiaalit ja tehtävät ovat Moodlessa.

Voit opiskella kursseja haluamassasi järjestyksessä ja laajuudessa (1 - 32 opintopistettä). Opinnot kannattaa aloittaa johdantokursseilla. Opinto-oikeuden kesto on yksi lukukausi, mutta opiskelua voi tarvittaessa jatkaa ilmoittautumalla kurssille uudestaan seuraavalla lukukaudella.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojaksojen sisältöön ja suoritustapoihin opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista -sivu. Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn sekä Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset -kursseilla ei ole toistaiseksi vastaavuutta tutkinto-opintoihin.

> Opinto-opas 2024 - 2025

Johdantokurssit

 • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op:
  Data ja vuorovaikutus 3 op, Ohjelmistotuotannon peruskurssi 3 op, Tekoäly ja yhteiskunta 1 op.
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op:
  Henkilökohtainen tietoturva 1 op, Tietoturva ja yksityisyys 2 op, Pilvipalvelut ja hallinnon tietoturva/suoja 2 op.
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 

Perehtymiskurssit

 • Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset 5 op
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 
 • Vihreä ICT – kestävän kehityksen merkitykset ja mahdollisuudet ICT-hankinnoissa 1 - 5 op
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 

Syventymiskurssit

 • Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op:
  Julkiset hankinnat 2 op, Tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja hankinnat 3 op
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 
 • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit 1 - 5 op:
  Strategia, prosessit ja kokonaisarkkitehtuuri 2 op, SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät 2 op, Tekoäly ja data-analytiikka 1 op
  > Ilmoittautuminen 19.6. -

Ilmoittautuminen opintoihin: Opinnot ovat maksuttomia. Koulutukseen eivät voi osallistua Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksen tutkinto-opiskelijat (opintoja ei voi liittää osaksi tietotekniikan laitoksen tutkintoja). Opintoihin ilmoittautuneille lähetetään tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kysy lisätietoja
Lisätietoja opintojen sisällöstä ja suorittamisesta sekä ilmoittautumisesta antaa yliopisto-opettaja Anne-Maarit Majanoja, ks. myös laitoksen esittelysivu ICT-sote-opinnoista

Tutustu myös
> Kestävä web-kehitys -opinnot
> Tekoälyakatemian opinnot

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotpan logo