alt=""

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opinnot avoimessa yliopistossa

Vihreät ICT-hankinnat ja niihin liittyvät osaamistarpeet korostuvat tulevaisuudessa yhä enemmän. Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla voit hankkia työelämässä tarvittavia taitoja digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja innovatiivisiin ICT-hankintoihin.

Opinnot ovat maksuttomia ja ne on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti työelämässä ICT-hankintojen ja digitalisaation parissa toimiville niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Opinnoissa ei ole esitietovaatimuksia. Voit syventää osaamistasi erilaisten IT-näkökulmien kautta sekä hankkia valmiuksia erityisesti sote-sektorille. Kursseilla tuodaan esille esimerkkejä ja työelämärelevanssia mm. sosiaali- ja terveysalan kautta ja julkisen puolen hankinnoista. Opintoja voi suorittaa verkossa joustavasti työn ohella.

Opintojaksot ovat tarjonnassa maksutta 

 • syyslukukaudella 2023 (ilmoittautuminen päättynyt),
 • kevätlukukaudella 2024 ja
 • syyslukukaudella 2024 aina kesäkuun 2025 loppuun asti.

Opinnot kevätlukukaudella 2024

Opintojaksot ovat suoritettavissa 22.1. - 16.6.2024. Jaksoja voi opiskella itsenäisesti ja kokonaan verkossa oman aikataulun mukaan. Opintoihin ei kuulu tiettyyn aikaan järjestettävää opetusta, vaan luentotallenteet, muut materiaalit ja tehtävät ovat Moodlessa.

Voit opiskella opintojaksoja haluamassasi järjestyksessä ja laajuudessa. Opinnot kannattaa aloittaa johdantokursseilla. Opintojaksojen opinto-oikeuden kesto on yksi lukukausi, mutta opiskelua on tarvittaessa mahdollista jatkaa ilmoittautumalla jaksolle uudestaan seuraavana lukukautena.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön ja suoritustapoihin opinto-oppaassa, ks. myös Tietoa opinnoista. Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn sekä Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset -jaksoilla ei ole toistaiseksi vastaavuutta tutkinto-opintoihin.

> Opinto-opas

Johdantokurssit:

 • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn 1 - 7 op:
  Data ja vuorovaikutus 3 op, Ohjelmistotuotanto 3 op, Tekoäly ja yhteiskunta 1 op.
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 18.1.2024
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen 1 - 5 op:
  Henkilökohtainen tietoturva 1 op, Tietoturva ja yksityisyys 2 op, Pilvipalvelut ja hallinnon tietoturva/suoja 2 op.
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 18.1.2024

Perehtymiskurssit:

Syventymiskurssit:

 • Tietojärjestelmän hankinta 2 - 5 op:
  Julkiset hankinnat 2 op, Tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja hankinnat 3 op
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 18.1.2024
 • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit 1 - 5 op:
  Strategia, prosessit ja kokonaisarkkitehtuuri 2 op, SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät 2 op, Tekoäly ja data-analytiikka 1 op
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 18.1.2024

Ilmoittautuminen opintoihin: Opinnot ovat maksuttomia. Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa (näitä opintoja ei voi liittää osaksi tietotekniikan laitoksen tutkintoja). Opintoihin ilmoittautuneille lähetetään viikolla 3 sähköpostitse tiedote, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kysy lisätietoja! Lisätietoja opintojen sisällöstä ja suorittamisesta sekä ilmoittautumisesta antaa yliopisto-opettaja Anne-Maarit Majanoja
Koulutus on toteutettu aiemmin ICT-sote-koulutuksena

> Tutustu myös Kestävä web-kehitys -opintoihin!

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotpan logo