Digipalveluiden rooli yhteiskunnassa on suuri. Samalla niiden vaikutus ympäristöön resurssien ja energian kulutuksen kannalta on kasvanut merkittävästi. Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla voit hankkia työelämässä tarvittavia taitoja toteuttaa järjestelmiä kestävyysnäkökulma huomioiden.

Kestävä web-kehitys -opinnot

Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä toimiville ja ne ovat maksuttomia. Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on aiemmin hankittu perustason osaaminen tai kokemus ohjelmoinnista. 

Voit hankkia opinnoilla lisätietämystä digipalveluiden teknisestä tuottamisesta ja ohjelmistotuotannosta yleensä sekä siitä, miten kestävyyden näkökulma voidaan huomioida näiden toteuttamisessa. Kestävien digipalveluiden toteutus vaatii teknisten taitojen esimerkiksi saavutettavuuden, käyttäjäkokemuksen ja vihreän ICT:n menetelmien ymmärrystä. Koulutuksessa painotetaan henkilökohtaista ohjausta ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. 

Kestävän web-kehityksen opinnot (yhteensä 30 op) järjestetään 6 kuukauden intensiivikoulutuksina. Voit ilmoittautua kokonaisuuteen 30 op tai valita yksittäisiä jaksoja spesifin osaamisen hankkimiseksi. Kokonaisuuden (30 op) voi aloittaa elokuussa 2023 sekä kevät- ja syyslukukaudella 2024. Yksittäisiä jaksoja on tarjolla joka lukukaudella. 

Opinnot alkavat kevätlukukaudella 2024 myös englanninkielisenä opetuksena: 
> Sustainable Web Development Studies

Opinnot voi suorittaa pääaosin verkossa joustavasti työn ohella. Osassa Capstone-kurssin tilaisuuksia on läsnäolovelvollisuus joko lähiopetukseen Turussa tai etäyhteydellä. Kurssisuoritteille on ennakkoon määrätty aikataulu, jota seurataan. Opintoihin kuuluu etäyhteydellä järjestettäviä reaaliaikaisia harjoitustyösessioita. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Turun yliopistossa lähiopetuksena järjestettäviin ryhmätöihin ja ohjaukseen, mikä edelleen syventää oppimista.

Koulutuksen sisältöihin tuodaan joustavuutta käyttämällä käänteisen opetuksen tukena soveltuvia oppimisympäristöjä (A+, Moodle), joiden kautta osallistujat saavat käyttöönsä videoluennot ja muun materiaalin sekä oppimista varmentavia automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. Verkko-opetuksen kontaktiopetuksessa perustyökaluina toimivat Discord (ajasta riippumaton keskustelu ja henkilökohtainen ohjaus) ja Zoom (ennalta sovitut interaktiiviset keskustelut ryhmässä). Lisäksi tarjolla on mahdollisuus lähiohjaukseen. Opintosuoritukset koostuvat käytännön harjoitteista ja tenteistä.

Katso 19.6. pidetyn esittelytilaisuuden tallenne:

Opinnot kevätlukukaudella 2024

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Kokonaisuus 30 op järjestetään 8.1. - 18.6.2024. Tutustu opintojen sisältöön ja suoritustapoihin opinto-oppaassa. JavaScript-ohjelmoinnin perusteet ja Vihreä ohjelmointi -opintojaksoilla ei ole toistaiseksi vastaavuutta tutkinto-opintoihin. 

Voit ilmoittautua kerralla kaikille opintojaksoille, yht. 30 op, tai valintasi mukaan yksittäisille opintojaksoille Capstone-jaksoa lukuun ottamatta (jakso kuuluu vain kokonaisuuden suorittajille). Ks. ilmoittautumista koskevat ohjeet alla.

> Opinto-opas

Kokonaisuus 30 op 8.1. - 18.6.2024

> Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 3.1.2024 (kiintiö 30 opiskelijaa)

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen myös myöhemmin, mutta ota huomioon, että JavaScript-ohjelmoinnin perusteet -opintojakso tulee suorittaa 6.2.2024 ja Ohjelmistotuotannon peruskurssi -opintojakso 19.3.2024 mennessä. Lisätietoja: opintosihteeri heli.lainio@utu.fi

Johdantokurssit

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op, 15.8.2023 - 31.7.2024 
  Opinnoissa tutustutaan JavaScriptin peruskäsitteisiin ja rakenteisiin web-ohjelmoinnin näkökulmasta opiskelijan aiempaan ohjelmointiosaamiseen nojaten. Opintojen edetessä tutustutaan myös työkaluihin ja työtapoihin, joita JavaScriptin kanssa on hyvä noudattaa. 
  > Ilmoittautuminen 19.6.2023 - 30.5.2024
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op, 13.2. - 19.3.2024 
  Kurssilla perehdytään ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja menetelmiin käytännönläheisesti. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ketterä kehitys, ohjelmiston elinkaari ja sosiaalinen kestävyys. 
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 8.2.2024

Syventävät kurssit

 • Web-ohjelmointi 5 op, 7.2. - 19.3.2024 
  Opinnoissa opitaan moderneja selainpohjaisia toteutustekniikoita yhdessä käyttäjälähtöisten, saavutettavien suunnittelumenetelmien kanssa. 
  > Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 2.2.2024
 • Capstone 10 op, 19.3. - 7.6.2024 
  Ryhmissä tehtävä projekti, jossa kehitetään ratkaisu alan tutkijoilta ja yrityksiltä saatuun ongelmaan. Capstone-jakson voit suorittaa vain, jos ilmoittaudut koko opintoihin.
 • Vihreä ohjelmointi 2 op, 9.1. - 12.2.2024 ja 20.5. - 31.12.2024 
  Opinnoissa perehdytään vihreän ohjelmoinnin toimintatapoihin ja siihen liittyviin käsitteisiin. Lisäksi tutustutaan energiankulutuksen mittaamiseen ja optimointiin. 
  > Ilmoittautuminen 19.6.2023 - 4.1.2024 (opinnot 9.1. - 31.7.2024) 
  > Ilmoittautuminen 22.1. - 16.5.2024  (opinnot 20.5. - 31.12.2024)
 • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits, 9.1. - 31.7.2024 
  Opinnoissa opitaan arvioimaan käyttäjäkokemusta sekä suunnittelemaan käytettäviä, saavutettavia ja miellyttäviä ohjelmistotuotteita ja -palveluja. Opetuskieli on englanti. 
  > Ilmoittautuminen 19.6.2023 - 4.1.2024

Ilmoittautumista koskevia ohjeita:

 • Opinnot ovat maksuttomia.
 • Ilmoittautujat valitaan kokonaisuuten ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Esitietosuosituksena kokonaisuuteen ilmoittautumiselle on Ohjelmoinnin perusteet 5 op -jakson suoritus (ks. tietotekniikan opinnot) tai muuten hankittu ohjelmointitaito. Tarkista yksittäisten jaksojen esitietovaatimukset opinto-oppaasta. Ohjelmistotuotannon peruskurssilla ja Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS -jaksolla ei ole esitietovaatimuksia.
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa (näitä opintoja ei voi liittää osaksi tietotekniikan laitoksen tutkintoja). 

Kysy lisätietoja! 

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja suorittamisesta antaa Jari Lehto

> Tutustu myös Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opintoihin!

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

alt=""