Digipalveluiden rooli yhteiskunnassa on suuri. Samalla niiden vaikutus ympäristöön resurssien ja energian kulutuksen kannalta on kasvanut merkittävästi. Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla voit hankkia työelämässä tarvittavia taitoja toteuttaa järjestelmiä kestävyysnäkökulma huomioiden.

Kestävä web-kehitys -opinnot

Kestävän web-kehityksen opinnot ovat tarjonnassa v. 2023 ja 2024. Kokonaisuuden aloitukset elokuussa 2023 ja kevätlukukaudella 2024.

INFOTILAISUUS
Opintojen esittelytilaisuus pidetään 19.6.2023 klo 16.30 - 18 Zoomissa. Tervetuloa mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Opinnot ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä toimiville. Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on aiemmin hankittu perustason osaaminen tai kokemus ohjelmoinnista. Opinnoilla voit hankkia lisätietämystä digipalveluiden teknisestä tuottamisesta ja ohjelmistotuotannosta yleensä sekä siitä, kuinka kestävyyden näkökulma voidaan huomioida näiden toteuttamisessa. Kestävien digipalveluiden toteutus vaatii teknisten taitojen esimerkiksi saavutettavuuden, käyttäjäkokemuksen ja vihreän ICT:n menetelmien ymmärrystä.

Opinnot (yhteensä 30 op) järjestetään 6 kuukauden intensiivikoulutuksena, jossa painotetaan henkilökohtaista ohjausta ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. Voit ilmoittautua yhdellä kertaa kaikille opintojaksoille tai valita yksittäisiä jaksoja spesifin osaamisen hankkimiseksi. Capstone-jakson voit suorittaa vain, jos ilmoittaudut koko opintoihin.

Opinnot voi suorittaa pääaosin verkossa joustavasti työn ohella. Capstone-jaksoon kuuluu läsnäolovelvollisuus opetukseen Turussa. Kurssisuoritteille on ennakkoon määrätty aikataulu, jota seurataan. Opintoihin kuuluu etäyhteydellä järjestettäviä reaaliaikaisia harjoitustyösessioita. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Turun yliopistossa lähiopetuksena järjestettäviin ryhmätöihin ja niihin liittyvään ohjaukseen, mikä edelleen syventää oppimista.

Koulutuksen sisältöihin tuodaan joustavuutta käyttämällä käänteisen opetuksen tukena soveltuvia oppimisympäristöjä (Aplus, Moodle), joiden kautta osallistujat saavat käyttöönsä videoluennot ja muun materiaalin sekä oppimista varmentavia automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. Verkko-opetuksen kontaktiopetuksessa perustyökaluina toimivat Discord (ajasta riippumaton keskustelu ja henkilökohtainen ohjaus) ja Zoom (ennalta sovitut interaktiiviset keskustelut ryhmässä). Lisäksi tarjolla on mahdollisuus lähiohjaukseen.

Opintosuoritukset koostuvat käytännön harjoitteista ja tenteistä.

Opintojaksot:

Johdantokurssit:

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op, 3.5. - 31.7.2023  ja 15.8.2023 - 31.7.2024
  Kurssilla tutustutaan JavaScriptin peruskäsitteisiin ja rakenteisiin web-ohjelmoinnin näkökulmasta opiskelijan aiempaan ohjelmointiosaamiseen nojaten. Kurssin edetessä tutustutaan myös työkaluihin ja työtapoihin, joita JavaScriptin kanssa on hyvä noudattaa.
  > Ilmoittautuminen 6.4. - 25.6.2023
  > Ilmoittautuminen 19.6. alkaen
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op, 15.8. - 12.9.2023
  Kurssilla perehdytään ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja menetelmiin käytännönläheisesti. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa ketterä kehitys, ohjelmiston elinkaari ja sosiaalinen kestävyys.
  > Ilmoittautuminen 19.6. alkaen

Syventävät kurssit:

 • Web-ohjelmointi 5 op, 13.9. - 31.10.2023
  Kurssi opettaa moderneja selainpohjaisia toteutustekniikoita yhdessä käyttäjälähtöisten, saavutettavien suunnittelumenetelmien kanssa.
  > Ilmoittautuminen 19.6. alkaen
 • Capstone 10 op, 16.10.2023 - 19.1.2024
  Ryhmissä tehtävä projekti, jossa kehitetään ratkaisu alan tutkijoilta ja yrityksiltä saatuun ongelmaan.
 • Vihreä ohjelmointi 2 op, 9.1. - 12.2.2024
  Kurssin aikana perehdytään vihreän ohjelmoinnin toimintatapoihin ja siihen liittyviin käsitteisiin. Lisäksi tutustutaan energiankulutuksen mittaamiseen ja optimointiin.
  > Ilmoittautuminen
 • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits, 9.1. - 12.2.2024
  Kurssilla opitaan arvioimaan käyttäjäkokemusta sekä suunnittelemaan käytettäviä, saavutettavia ja miellyttäviä ohjelmistotuotteita ja -palveluja. Opetuskieli on englanti.
  > Ilmoittautuminen

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön ja suoritustapoihin opinto-oppaassa. JavaScript-ohjelmoinnin perusteet ja Vihreä ohjelmointi -opintojaksoilla ei ole toistaiseksi vastaavuutta tutkinto-opintoihin.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen opintoihin:

 • Opinnot ovat maksuttomia.
 • Voit ilmoittautua kerralla kaikille opintojaksoille (yht. 30 op, sisältää Capstone-jakson) tai valintasi mukaan yksittäisille opintojaksoille Capstone-jaksoa lukuun ottamatta.
 • Esitietosuosituksena koko 30 opintopisteen opintoihin ilmoittautumiselle on Ohjelmoinnin perusteet 5 op -jakson suoritus (ks. tietotekniikan opinnot) tai muuten hankittu ohjelmointitaito. Tarkista yksittäisten jaksojen esitietovaatimukset opinto-oppaasta. Ohjelmistotuotannon peruskurssilla ja Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS -jaksolla ei ole esitietovaatimuksia.
 • Opiskelijakiintiö 30 op opinnoissa on 50, samoin yksittäisillä jaksoilla. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei pääsääntöisesti voi olla opiskelijana korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Jos olet kiinnostunut opinnoista, kysy lisätietoja.

> Ilmoittautuminen opintoihin (30 op) 19.6. - 10.8.2023
> Ilmoittautumislinkit yksittäisille jaksoille, ks. linkit yllä.
 

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja suorittamisesta:

Jari Lehto

Tutustu myös Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opintoihin!

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

alt=""