Digipalveluiden rooli yhteiskunnassa on suuri. Samalla niiden vaikutus ympäristöön resurssien ja energian kulutuksen kannalta on kasvanut merkittävästi. Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen kursseilla voit hankkia työelämässä tarvittavia taitoja toteuttaa järjestelmiä kestävyysnäkökulma huomioiden.

Kestävä web-kehitys -opinnot

Opinnot ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä toimiville. Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on aiemmin hankittu perustason osaaminen tai kokemus ohjelmoinnista.  Voit hankkia opinnoilla lisätietämystä digipalveluiden teknisestä tuottamisesta ja ohjelmistotuotannosta yleensä sekä siitä, miten kestävyyden näkökulma voidaan huomioida näiden toteuttamisessa. Kestävien digipalveluiden toteutus vaatii teknisten taitojen esimerkiksi saavutettavuuden, käyttäjäkokemuksen ja vihreän ICT:n menetelmien ymmärrystä. Koulutuksessa painotetaan henkilökohtaista ohjausta ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä. 

Kestävän web-kehityksen opinnot (yhteensä 30 op) järjestetään 6 kuukauden intensiivikoulutuksina 27.8.2024 - 16.2.2025 ja 9.1. - 15.6.2025. Voit ilmoittautua kokonaisuuteen 30 op tai valita yksittäisiä jaksoja spesifin osaamisen hankkimiseksi. 

Opinnot järjestetään myös englanninkielisenä opetuksena: 
> Sustainable Web Development Studies

Opinnot voi suorittaa pääosin verkossa joustavasti työn ohella. Osassa Capstone-kurssin tilaisuuksia on läsnäolovelvollisuus joko lähiopetukseen Turussa tai etäyhteydellä. Kurssisuoritteille on ennakkoon määrätty aikataulu, jota seurataan. Opintoihin kuuluu etäyhteydellä järjestettäviä reaaliaikaisia harjoitustyösessioita. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Turun yliopistossa lähiopetuksena järjestettäviin ryhmätöihin ja ohjaukseen, mikä edelleen syventää oppimista.

Koulutuksen sisältöihin tuodaan joustavuutta käyttämällä käänteisen opetuksen tukena soveltuvia oppimisympäristöjä (A+, Moodle), joiden kautta osallistujat saavat käyttöönsä videoluennot ja muun materiaalin sekä oppimista varmentavia automaattisesti tarkistettavia tehtäviä. Verkko-opetuksen kontaktiopetuksessa perustyökaluina toimivat Discord (ajasta riippumaton keskustelu ja henkilökohtainen ohjaus) ja Zoom (ennalta sovitut interaktiiviset keskustelut ryhmässä). Lisäksi tarjolla on mahdollisuus lähiohjaukseen. Opintosuoritukset koostuvat käytännön harjoitteista ja tenteistä.

Katso 19.6. pidetyn esittelytilaisuuden tallenne:

Opintotarjonta kesällä 2024 ja syyslukukaudella 2024 

Kesällä 2024 voit opiskella JavaScript-ohjelmoinnin perusteet ja Vihreä ohjelmointi -kurssit. 

Syyslukukaudella opintokokonaisuus 30 op järjestetään 27.8.2024 - 16.2.2025. Voit ilmoittautua kerralla kaikille opintojaksoille (30 op) tai valintasi mukaan yksittäisille jaksoille lukuun ottamatta Capstone-jaksoa, joka kuuluu vain kokonaisuuden suorittajille. Ks. ilmoittautumisohjeet alla.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön ja suoritustapoihin opinto-oppaassa. JavaScript-ohjelmoinnin perusteet ja Vihreä ohjelmointi -opintojaksoilla ei ole toistaiseksi vastaavuutta tutkinto-opintoihin. 

> Opinto-opas 2023 - 2024 

> Opinto-opas 2024 - 2025

Kokonaisuus 30 op, 27.8.2024 - 16.2.2025

> Ilmoittautuminen 19.6. - 

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen myös myöhemmin, mutta ota huomioon, että JavaScript-ohjelmoinnin perusteet -jakso tulee suorittaa 15.9. ja Ohjelmistotuotannon peruskurssi 29.9. mennessä. Lisätietoja ilmoittautumisesta: opintosihteeri heli.lainio@utu.fi

Johdantokurssit

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op, 15.8.2023 - 31.7.2024 ja 27.8. - 15.9.2024
  Opinnoissa tutustutaan JavaScriptin peruskäsitteisiin ja rakenteisiin web-ohjelmoinnin näkökulmasta opiskelijan aiempaan ohjelmointiosaamiseen nojaten. Opintojen edetessä tutustutaan myös työkaluihin ja työtapoihin, joita JavaScriptin kanssa on hyvä noudattaa. 
  > Ilmoittautuminen kesän kurssille 19.6.2023 - 30.5.2024
  > Ilmoittautuminen syyslukukauden kurssille 19.6. - 
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi 5 op, 28.8. - 29.9.2024 
  Kurssilla perehdytään ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja menetelmiin käytännönläheisesti. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ketterä kehitys, ohjelmiston elinkaari ja sosiaalinen kestävyys. 
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 

Syventävät kurssit

 • Web-ohjelmointi 5 op, 17.9. - 27.10.2024 
  Opinnoissa opitaan moderneja selainpohjaisia toteutustekniikoita yhdessä käyttäjälähtöisten, saavutettavien suunnittelumenetelmien kanssa. 
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 
 • Vihreä ohjelmointi 2 op, 20.5. - 31.12.2024 ja 1.10. - 27.10.2024
  Opinnoissa perehdytään vihreän ohjelmoinnin toimintatapoihin ja siihen liittyviin käsitteisiin. Lisäksi tutustutaan energiankulutuksen mittaamiseen ja optimointiin. 
  > Ilmoittautuminen kesän kurssille 22.1. - 16.5.2024
  > Ilmoittautuminen syyslukukauden kurssille 19.6. - 
 • Capstone 10 op, 22.10.2024 - 24.1.2025 
  Ryhmissä tehtävä projekti, jossa kehitetään ratkaisu alan tutkijoilta ja yrityksiltä saatuun ongelmaan. Capstone-jakson voit suorittaa vain, jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen.
 • Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits, 13.1. - 16.2.2025
  Opinnoissa opitaan arvioimaan käyttäjäkokemusta sekä suunnittelemaan käytettäviä, saavutettavia ja miellyttäviä ohjelmistotuotteita ja -palveluja. Opetuskieli on englanti. 
  > Ilmoittautuminen 19.6. - 

Ilmoittautumista koskevia ohjeita:

 • Opinnot ovat maksuttomia.
 • Ilmoittautujat valitaan kokonaisuuten ilmoittautumisjärjestyksessä (kiintiö 30 opiskelijaa).
 • Esitietosuosituksena kokonaisuuteen ilmoittautumiselle on Ohjelmoinnin perusteet 5 op -jakson suoritus (ks. tietotekniikan opinnot) tai muuten hankittu ohjelmointitaito. Tarkista yksittäisten jaksojen esitietovaatimukset opinto-oppaasta. Ohjelmistotuotannon peruskurssilla ja Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS -jaksolla ei ole esitietovaatimuksia.
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa (näitä opintoja ei voi liittää osaksi tietotekniikan laitoksen tutkintoja). 

Kysy lisätietoja
Lisätietoja opintojen sisällöstä ja suorittamisesta antaa Jari Lehto

Tutustu myös
> Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opinnot

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

alt=""