alt=""

Osaamista kestävään kehitykseen avoimen yliopiston opinnoilla

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Se haastaa yksilöt, yritykset ja koko yhteiskunnan muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan.

Kestävän kehityksen tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tavoite vaatii monitieteistä asiantuntijuutta ja uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - niin ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Turun yliopisto korostaa toiminnassaan kestävän kehityksen merkitystä. Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta voit valita eri tieteenalojen opintoja, joilla voit hankkia ympäristöosaamista sekä tietoja ja taitoja vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen haasteisiin.

Esimerkkejä opintotarjonnasta - katso tarkemmat tiedot  opintojen esittelysivuilta:

Monitieteiset opinnot ja luonnontieteet

 • Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (Climate University, MOOC), monialainen itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, maksuton
 • Ympäristötiede: Monitieteiset opinnot, joihin sisältyy luonnontieteellisen tiedon lisäksi yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op tai yksittäisiä jaksoja kokonaan verkossa, esim.
  • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, maksuton syksyllä 2024
  • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Biokemia. biotekniikka, elintarviketekniikka: Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op, Mikrobiologia 5 op, Aineenvaihdunta 4 op, Johdatus biotekniikkaan 2 op ym.
 • Maantiede, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja kokonaan verkossa, esim.
  • Luonnonvarojen maantiede 5 op
  • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op 
 • Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteiseen opintotarjontaan:
  Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -verkko-opinnot

Vastuullinen liiketoiminta ja oikeustieteen opinnot

 • Turun kauppakorkeakoulun kurssit:
  • Taloustieteen perusteet 6 op
  • Kursseja, joista voi koota Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden (25 op):
   • Johtaminen ja organisointi: Sustainable Business 6 ECTS credits, Managing Change 6 ECTS credits, Business and Nature 2 ECTS credits
   • Laskentatoimi ja rahoitus: Sustainability Reporting 5 ECTS credits, Sustainability Assurance 5 ECTS credits
   • Talousmaantiede: Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS credits
   • Tietojärjestelmätiede: Information Technology and Ethics 6 ECTS credits
   • Yrittäjyys: Social Value Creation through Entrepreneuring 6 ECTS credits
   • Kestävyyden perusteet 3 op
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailun perusopinnot 25 op tai jaksoja esim.
  • Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits
 • Oikeustieteelliset opinnot: Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op verkkokurssi, Ympäristöoikeus 7 op, Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu 4 op ym.
 • Tulevaisuudentutkimus: Ennakoinnin perusteet 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Vihreä IT

Kasvatustieteet, humanistiset ja yhteiskuntatieteet