alt=””

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintoja avoimessa yliopistossa

Miten kasvatuksella ja koulutuksella voidaan edistää yksilöiden tietoisen ympäristösuhteen muodostumista? Haluaisitko teoreettisia ja käytännöllisiä "työkaluja" kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin toimimiseen aktiivisena kansalaisena?

Kasvatus on keskeisessä asemassa siinä, miten ihmiskunta tulee onnistumaan selviytymisessään pahenevassa ekokriisissä. Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opinnoissa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti ihmisten toiminnan ekologisten rajojen lisäksi sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät.

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 tai 4 op (MOOC)

Opintojaksolla voit tutustua kestävän kehityksen viitekehykseen sekä kasvatuksen ja koulutuksen haasteisiin ja uudistusvaateisiin. Opintojen sisältö:

  • kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet
  • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet
  • kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä
  • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet.

Opintojakso on MOOC-verkkokurssina avoin ja maksuton kaikille. Jos haluat tehdä jaksosta opintosuorituksen, voit ilmoittautua opintoihin avoimessa yliopistossa. 

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti verkko-opintoina ajalla 1.9.2024 - 31.7.2025 joko 2 tai 4 opintopisteen laajuisena. 2 op:en laajuinen suoritus on maksuton.

Tutustu opintojen sisältöön ja suoritustapaan opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 29.5.2025 (2 op, maksuton) 
> Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 29.5.2025 (4 op, maksuttoman suorituksen tehneille)
> Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 29.5.2025 (4 op)

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op  

Opintojakso tutustuttaa kasvatuksen ja koulutuksen asemaan ja merkitykseen kestävän kehityksen vahvistamisen yhtenä keskeisenä edistäjänä ja mahdollistajana tarkasteltiin tätä sitten yksilö-, paikallis-, kansallis- tai globaalitason näkökulmasta.

Jakson voi opiskella itsenäisesti verkko-opintoina ajalla 1.9.2024 - 31.7.2025. Tutustu opintojen sisältöön ja suoritustapaan opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: 

> Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 29.5.2025

Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op 

Opintojakso tutustuttaa muutostarpeen perusteisiin ja muutosta tukeviin, hidastaviin ja estäviin tekijöihin sekä yhteiskunnan että kansalaisten arjen tasolla. Opinnoissa perehdytään siihen, miten kasvatuksella ja opetuksella voidaan tukea oppijoiden kasvua, kehitystä ja valmiuksia ymmärtää kestävän kehityksen merkitystä ja toimia arjessa sen tavoitteiden saavuttamiseksi eri toimintasektoreilla ja -aloilla. Opinnot antavat valmiuksia kehittää kestävän kehityksen kasvatus- ja opetuskäytänteitä eri yhteyksissä.

Jakso järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa 31.10. - 28.11.2024. Tutustu opintojen sisältöön, toteutus- ja suoritustapaan opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 9.8.  - 28.10.2024

Johdanto-kurssille osallistuneiden kommentteja

"Kurssista on hyötyä työssäni varhaiskasvatuksen opettajana."

"Voin soveltaa tietoja jokapäiväisessä arjessa perheen kanssa. Ja ylipäätään omassa elämässä, erilaisten valintojen äärellä ja vaikuttamisessa. Lasten kanssa tulee vastaan monia asioita, joissa kestävän kehityksen osa-alueet ovat läsnä."

"Sain uusia teoreettisia ja filosofisia näkökulmia työhöni historian ja yhteiskuntaopin opettajana."

"Voin hyödyntää materiaalia toimiessani vastuullisuusasiantuntijana."

"Opiskelumateriaali on mielenkiintoinen ja monipuolinen, kuten asiantuntijoiden ja opettajien keskustelut, luentotallenteet ja oheismateriaalit. Erityiskiitos siitä, että luentojen diat oli saatavilla."

"Monipuoliset ja lyhyehköt tehtävät edistivät hyvin itsenäistä opiskelemista. Tästä on hyvä jatkaa!"