Opettaja ja kaksi naisopiskelijaa työskentelee pöydän ääressä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja.

Jos tavoitteenasi on yliopistotutkinto, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat työelämän tarpeisiin monella eri alalla ja niitä voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta!

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opintoja  

Aikuiskasvatustiede

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Erityispedagogiikka

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Kasvatustiede

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS
 • Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS
 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen 5 op
 • Oppivan ja hyvinvoivan varhaiskasvatusyhteisön pedagoginen kehittäminen ja johtaminen 5 op

Muita kasvatustieteiden opintoja

Monitieteisiä opintoja