Opettaja ja kaksi naisopiskelijaa työskentelee pöydän ääressä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavat kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet tai yksittäisiä opintojaksoja.

Jos tavoitteenasi on yliopistotutkinto, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat työelämän tarpeisiin monella eri alalla ja niitä voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta!

Aikuiskasvatustiede

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
  Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
  Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op

Alkukasvatus

 • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Erityispedagogiikka

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Erityispedagogiikan perusteet 7 op
  Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
 • Erityispedagogiikan syventävät opinnot: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

Kasvatustiede

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
  Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
  Kasvatuksen psykologia 4 op
  Koulutuspolitiikka 6 op
  Kasvatusfilosofia 3 op

Varhaiskasvatus (kasvatustiede)

Muut opinnot: