Opettaja ja kaksi naisopiskelijaa työskentelee pöydän ääressä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja.

Jos tavoitteenasi on yliopistotutkinto, avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuksia hakea kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat työelämän tarpeisiin monella eri alalla ja niitä voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta!

Aikuiskasvatustiede

 • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
  Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
  Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Alkukasvatus

 • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Erityispedagogiikka

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Erityispedagogiikan perusteet 7 op
  Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Kasvatustiede

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
  Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
  Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
  Kasvatuksen psykologia 4 op
  Koulutuspolitiikka 6 op
  Kasvatusfilosofia 3 op

Kasvatustiede / varhaiskasvatus

Muut opinnot