alt=""

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta, ks. lisää opintojen esittelysivuilta.

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat erinomaisesti myös työelämän osaamistarpeisiin monella eri alalla. Avoimia yliopisto-opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää sivulta Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin

TUTUSTUMISKURSSI

 • Opiskelijaksi kasvatustieteisiin 2 op, 12.8.2024 - 31.7.2025  UUTTA
  Maksuttomalla, itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla voit tutustua kasvatustieteisiin ja siihen, millaista niiden opiskelu yliopistossa on. Saat myös virikkeitä oman opiskelupolkusi suunnitteluun. Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille, välivuoden viettäjille ja muille alasta kiinnostuneille. Kurssin voi opiskella itsenäisesti verkossa koko lukuvuoden ajan.
  > Ilmoittautuminen 9.8.2024 - 2.6.2025

KASVATUSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTOJA

Aikuiskasvatustiede

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoja 

Erityispedagogiikka

 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Erityispedagogiikan syventävien opintojen opintojaksoja mm. Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op, Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa 4 op, Aikuiserityispedagogiikka 4 op. Varhaiserityispedagogiikka 4 op - UUTTA

Kasvatustiede

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoja
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opintojaksoja  
 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintoja, Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 2 op (maksuton) tai 4 op (MOOC), Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op

OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA: YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIA MUITA OPINTOJA

MONITIETEISIÄ JA MUITA OPINTOJA