Opettaja ja kaksi naisopiskelijaa työskentelee pöydän ääressä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan sisältyy kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville, sillä ne avaavat mahdollisuuksia hakea kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

> Avoimen väylä - kasvatusalan väylähaun valtakunnallinen uudistus
> Maisterihaku

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat myös työelämän tarpeisiin monella eri alalla. Avoimia yliopisto-opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin -sivuilta!

KASVATUSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPINTOJA

Aikuiskasvatustiede

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Erityispedagogiikka

  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Kasvatustiede

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan syventäviä opintoja:

VARHAISKASVATUKSEN TUTKINTOJEN OPINTOJA

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman opintoja:

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opintoja:

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN MUITA OPINTOJA

Muiden tieteenalojen ja monitieteisiä opintoja