alt=""

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Ymmärrystä näihin ilmiöihin etsitään kasvatustieteiden eri näkökulmista.

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan sisältyy kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot sopivat hyvin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville, sillä ne avaavat mahdollisuuksia hakea kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

> Avoimen väylä 
> Maisterihaku

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat erinomaisesti myös työelämän osaamistarpeisiin monella eri alalla. Avoimia yliopisto-opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää sivulta:

> Kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin

KASVATUSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTOJA

Aikuiskasvatustiede

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Erityispedagogiikka

  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op, Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa 4 op

Kasvatustiede

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

VARHAISKASVATUKSEN TUTKINTOJEN OPINTOJA

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opintoja:

YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN OPINTOJA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN MUITA OPINTOJA

MONITIETEISIÄ JA MUITA OPINTOJA