Neljä opiskelijaa harjoittelee vuorovaikutustilanteita iloisin ilmein improvisaatiokurssilla yliopiston opetustilassa.

Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi avoimena yliopisto-opetuksena

Jännitätkö esiintymistä ja pelkäätkö mokaamista? Haluaisitko kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojasi rennolla harjoituskurssilla?

Improvisaatiolla rohkeutta työelämään -kurssi (3 op) kuuluu opettajankoulutuslaitoksen opintoihin. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä kurssi sopii niin tutkinto-opiskelijaksi tähtääville kuin kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta riippumatta.

Kurssilla tutustutaan improvisaatioon ja sen soveltamiseen erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, kiusaamisen vastustamiseen ja esiintymistaitojen harjoitteluun.

Kurssin aikana käydään läpi erilaisia verbaalisen ja kehollisen ilmaisun muotoja ja tehdään toiminnallisia improvisaatioharjoitteita. Harjoitteet antavat mahdollisuuden laajentaa omaa ilmaisua. Samalla tutustutaan improvisaation soveltamismahdollisuuksiin ja opitaan miten ryhmäydytään ja luodaan positiivista ryhmähenkeä sekä turvallista ilmapiiriä. 

Tavoitteena on, että kurssille osallistuja harjaantuu luottamaan itseensä ja muihin ja samalla hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät. Kurssi antaa varmuutta erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joita jokainen elämässään kohtaa – oli kyse sitten työelämästä kuten asiakaspalvelutilanteesta asiakkaan, työntekijän tai esimiehen roolissa tai arjen vuorovaikutustilanteista.

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2025. Siihen sisältyy itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta Turun yliopistossa kahtena viikonloppuna. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 3.12. - 

"Aivan jokaiselle ihmiselle tarpeellinen kurssi, jolla ei voi olla tekemättä elämää mullistavia oivalluksia esimerkiksi vuorovaikutuksesta, Kurssi tukee sinua muuttumaan paremmaksi versioksi itsestäsi."