Asiasana: Erityispedagogiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palveluja tutkivalle hankkeelle STM:n rahoitus

04.07.2022

Monitieteisesti neuropsykiatrisesti oireilevien nuoret palveluja tutkiva hanke on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä reilun 450 000 euron rahoituksen. Turun yliopiston sosiaalityön professorin Merja Aniksen johtamassa tutkimuksessa kysymystä lähestytään sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan näkökulmia yhdistäen.

Kasvatusalalle mittava avoimen väylä vuonna 2023

22.06.2022

Kasvatusala julkaisee mittavan avoimen väylän vuonna 2023. Muutoksen myötä opiskelupaikka tai opettajankoulutuksissa soveltuvuuskoekutsu on jatkossa mahdollista saada todistusvalinnan, VAKAVA-kokeen tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opettajankoulutuksissa 10 prosenttia soveltuvuuskokeen kutsupaikoista on varattu avoimen väylän kautta tuleville hakijoille. Muissa kasvatustieteen hakukohteissa avoimen väylässä hyväksyttävien määrä voi olla jopa korkeampi.

Luokanopettajat tarvitsevat lisää ammatillisia valmiuksia sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen (Väitös: KM Sanna Hirvensalo, 14.12.2018, kasvatustieteet)

Käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet kouluissa herättävät aika ajoin julkista keskustelua ja yleistä huolestuneisuutta. KM Sanna Hirvensalon väitöstutkimuksen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisesti tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen osana yleisopetusta, mutta kokevat samalla puutteita ammatillisissa valmiuksissaan kohdata haastavia tilanteita tai antaa oppilaille heidän tarvitsemaa tukea. Opettajien kokemusten mukaan kouluissa tarvittaisiin myös yhteisiä toimintamalleja haastaviin tilanteisiin ja enemmän aikaa tunne-elämän taitojen systemaattiseen opettamiseen.