Asiasana: Erityispedagogiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Luokanopettajat tarvitsevat lisää ammatillisia valmiuksia sosioemotionaalista tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen (Väitös: KM Sanna Hirvensalo, 14.12.2018, kasvatustieteet)

Käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet kouluissa herättävät aika ajoin julkista keskustelua ja yleistä huolestuneisuutta. KM Sanna Hirvensalon väitöstutkimuksen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisesti tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen osana yleisopetusta, mutta kokevat samalla puutteita ammatillisissa valmiuksissaan kohdata haastavia tilanteita tai antaa oppilaille heidän tarvitsemaa tukea. Opettajien kokemusten mukaan kouluissa tarvittaisiin myös yhteisiä toimintamalleja haastaviin tilanteisiin ja enemmän aikaa tunne-elämän taitojen systemaattiseen opettamiseen.