Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palveluja tutkivalle hankkeelle STM:n rahoitus

04.07.2022

Monitieteisesti neuropsykiatrisesti oireilevien nuoret palveluja tutkiva hanke on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä reilun 450 000 euron rahoituksen. Turun yliopiston sosiaalityön professorin Merja Aniksen johtamassa tutkimuksessa kysymystä lähestytään sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan näkökulmia yhdistäen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt kolmatta kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Avustusta myönnettiin yhdeksälle hankkeelle yhteensä neljä miljoonaa euroa.

Aniksen johtaman tutkimushankkeen taustalla on aiemman tutkimustiedon ja asiantuntijatiedon osoittamat  epäkohdat neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluissa. Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten on havaittu olevan yksi suurimmista asiakasryhmistä, joiden tarpeisiin olemassa olevat palvelut eivät vastaa. Asiakasryhmään kuuluvien lasten, nuorten ja heidän perheidensä käyttämien palvelujen on todettu olevan pirstaleisia ja osittain päällekkäisiä, avun saannin mahdollisuuksien eriarvoisia ja ammattilaisten neuropsykiatrisia kysymyksiä koskevan osaamisen puutteellista.

Tutkijoiden mukaan palvelujärjestelmä on vaikeasti hahmotettava niin perheille kuin ammattilaisillekin. Tutkimukset osoittavat palvelujen ja hoidon saannissa olevan myös huomattavaa alueellista eriarvoisuutta.

Jopa 15 prosenttia väestöstä kärsii neuropsykiatrisista oireista, jotka useimmiten eivät näy yksilöstä ulospäin, mutta vaikuttavat päivittäiseen elämään. Kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin lasketaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä ja muut tic-häiriöt, kapea-alaiset kehitykselliset oppimisvaikeudet ja laaja-alaiset oppimisvaikeudet.

– Tutkimme neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä palveluja ja palvelutarpeita sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan tieteenalojen yhteisen asiantuntijuuden kehyksessä. Tutkimuksessamme nostamme esiin nuorten oman näkökulman palvelukokemuksiin ja niiden kehittämistarpeisiin, rahoitushakemuksessa todetaan.

Tutkimuksessa huomioidaan nuorten lisäksi perheen näkökulman, sillä nuoren neuropsykiatrinen oireilu vaikuttaa laajasti perheen arkeen, perhesysteemin toimivuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin.

Nuorten ja perheiden lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan ammattilaisten näkökulmaa ja monialaisen yhteistyön toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeessa on mukana Turun ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoita sekä yhteistyötahoina Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Tulevaisuuden SoTe-keskushanke, TOP (Tuki oikeasta paikasta) -hanke, Länsi-Suomen OT-keskus sekä Erilaisten oppijoiden liitto.

Hanketta johtavan professori Merja Aniksen lisäksi Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat sosiaalityön yliopistonlehtori Anniina Kaittila ja projektitutkija Minna Alin, nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi ja alaan erikoistuva lääkäri Katri Lahti, erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä,  Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, Sote-akatemiassa ja opettajankoulutuslaitokselle työskentelevä yliopistonlehtori Jaanet Salminen sekä Sote-akatemian projektitutkija Suvi Puttonen.

Luotu 04.07.2022 | Muokattu 04.07.2022