Asiasana: Lastenpsykiatria

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Psykiatriset häiriöt teini-iässä ovat yhteydessä myöhempään syrjäytymiseen

07.10.2021

Mielenterveysdiagnoosin saaneet nuoret olivat usein työelämän ja opiskelun ulkopuolella nuorina aikuisina. Tämä koski erityisesti nuoria, joilla on todettu autismikirjon häiriö tai psykoosi. Tulokset selvisivät tutkimuksesta, jossa seurattiin kaikkia Suomessa vuonna 1987 syntyneitä henkilöitä. Tutkimus julkaistiin 5.10. British Journal of Psychiatry lehdessä.

Kiusatuksi joutumisella yhteys mielenterveyden oireisiin – yhteys on voimakkain, jos kiusaamista tapahtuu sekä kasvokkain että netissä

10.05.2021

Kiusaaminen on maailmanlaajuinen ongelma, osoitti Turun yliopistossa tehty laaja kansainvälinen tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin kiusatuksi joutumisen yhteyttä mielenterveyden oireisiin. Niillä nuorilla, joita kiusattiin sekä kasvokkain että netissä, kiusaamisen yhteys tunne-elämän oireisiin oli voimakkaampi kuin niillä, joita kiusattiin ainoastaan kasvokkain tai ainoastaan netissä.

Professori André Souranderille myönnettiin Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus digiavusteisten vanhempainohjausmenetelmien tutkimiseen

22.04.2021

Professori André Sourander on saanut huomattavan tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:ltä. Sourander sai rahoituksen lasten mielenterveyspalveluja kehittävälle hankkeelle, joka tutkii digiavusteisen vanhempainohjauksen juurruttamista, personointia ja genetiikkaa.

Perheet saivat Yhdessä selviydytään -verkkosivustolta keinoja koronahuolten hallintaan

01.04.2021

Suomalaiset vanhemmat kokivat käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään perustuvan Yhdessä selviydytään -verkkosivuston auttavan itseään ja lastaan koronahuolten hallinnassa ensimmäisen pandemiakevään aikana. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama sivusto avataan tänään nimettömään käyttöön. Suomen- ja ruotsin kieliversioiden rinnalle saadaan pian englannin, venäjän- ja japaninkieliset sisällöt.

Voimaperheet tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin

31.03.2021

Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen –webinaarisarjassa keskusteltiin 30.3 vanhemmuuden tukemisesta Voimaperheet-ohjelmien avulla. Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty vanhempainohjausmenetelmä, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin ja lasten lievien käytöshäiriöiden käsittelemiseen.

Raskaudenaikaisen masennuksen digitaalisen hoidon tutkimus käynnistymässä

25.03.2021

Yhdessä vahvaksi -tutkimuksessa selvitetään raskausajan masennuksen yleisyyttä sekä internetin ja puhelimen välityksellä tarjottavan ohjelman tehoa raskaudenaikaisen masennuksen hoidossa ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä. Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja suomalaisten kuntien yhteistyönä.

Varhaisilla raskausviikoilla syntynyt lapsi saa masennusdiagnoosin täysiaikaisena syntynyttä ikätoveria todennäköisemmin

12.11.2020

Laajaa valtakunnallista rekisteriaineistoa hyödyntävä tutkimus osoitti, että ennen raskausviikkoa 28 syntynyt tyttö saa masennusdiagnoosin lähes kolme kertaa todennäköisemmin kuin lähellä laskettua aikaa syntynyt ikätoverinsa. Kohonnut riski sairastua masennukseen todettiin myös täysi- ja yliaikaisina syntyneillä tytöillä ja pojilla, joiden sikiöaikainen kasvu oli heikkoa. Vaikutus oli sitä voimakkaampi, mitä pidemmälle raskaus jatkui yliaikaisena.