INVEST teettää ensimmäisenä tutkimuksen lippulaivana ulkoisen arvioinnin

05.02.2024

Tutkimuksen lippulaiva INVEST teettää kansainvälisen ulkoisen arvioinnin toiminnastaan ja tulevaisuudenvaihtoehdoistaan. Arvio toimii apuna, kun INVEST ja sen isäntäorganisaatiot päättävät toiminnan jatkosta nykyisen lippulaivakauden päätyttyä.

INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tutkimuskeskus ja lippulaiva, jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoisempi, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli Suomelle. 

Suomen Akatemia on myöntänyt INVESTille lippulaivarahoituksen kahdesti. INVESTin nykyinen lippulaivakausi jatkuu vuoden 2026 loppuun. Arvioinnilla etsitään suuntia kehitystyölle.

– Meidän tavoitteemme on olla tutkimuksen ekosysteemi myös nykyisen rahoituskauden jälkeen, INVESTin johtaja, professori Jani Erola sanoo.

Arvioinnissa rakennetaan kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden polkua. Jatkosuunnitelmissa lähdetään sekä siitä, että lippulaivarahoitushaku on myös jatkossa mahdollinen että malliin, jossa toimitaan ilman sitä.

– Lippulaivat eivät ole projekteja eivätkä perinteisiä huippuyksiköitä vaan laajoja tutkimuksen ekosysteemejä. Olemme rakentaneet toimivan kokonaisuuden ja meidän on nyt mietittävä, miten takaamme ekosysteemin jatkuvuuden, Erola sanoo.

Tavoitteena turvata tutkimusekosysteemin jatkuvuus

Arvioinnin teettäminen ei ole lippulaivoja rahoittavan Suomen Akatemian vaatimus, halu arviointiin syntyi INVESTin sisällä.

– Lippulaivat ovat uusia organisaatioita, eikä ole selvää, miten ne organisoituvat lippulaivakausien päättymisen jälkeen. Me voimme toimia myös esimerkkinä, miten siirtymävaiheen voi toteuttaa, mikäli Suomen Akatemian myöntämä lippulaivarahoitus ei saa jatkoa, Erola sanoo.

Arvioinnin kohteena on kolme kokonaisuutta: tutkimus ja sen vaikuttavuus, koulutus ja sen vaikuttavuus sekä organisaatio, rakenne ja johtaminen.

Arvioinnin aikana mietitään uudelleen ja kiteytetään INVESTin tavoite sekä tekijät, joita tutkimuskeskuksessa erityisesti arvostetaan. Pohdittavaksi tulee myös INVESTin mahdollinen sisällöllinen laajentaminen tulevaisuudessa, tutkimuksen vaikuttavuuden verifioinnin tavat sekä arvio sitä, miten yliopiston ja sektoritutkimuslaitoksen yhteistyö on toiminut.

Arviointiryhmään kuuluvat Toroton yliopiston psykologian professori Tina Malti, Tukholman Tulevaisuudentutkimuksen instituutin sosiologian professori Stefan Svallfors sekä Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

Malti toimii tällä hetkellä varhaislapsuuden kehityksen ja terveyden Alexander von Humboldt professorina Leipzigin yliopistossa, Svallfors professorin työnsä ohessa Ruotsin tutkimusneuvoston Humanities and Social Sciences -osaston pääsihteerinä.

Ulkoinen arviointiryhmä antaa oman analyysinsa sekä suosituksensa INVESTin, Turun yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolle syksyllä 2024.

Luotu 05.02.2024 | Muokattu 05.02.2024