Asiasana: Voimaperheet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopistossa kehitetty Voimaperheet-toimintamalli käytössä jo 14 hyvinvointialueella

27.09.2023

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-ohjelma tarjoaa perheille myönteisen vanhemmuuden ohjausta lasten käytösongelmien ehkäisyyn. Vuoden 2023 aikana toimintamalli on otettu käyttöön 14 hyvinvointialueella. Viimeisimpänä Voimaperheet on jalkautettu Suomen suurimmalle hyvinvointialueelle Pirkanmaalle.

Helsingin perheneuvoloissa toteutettu Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma vähensi merkittävästi lasten vaikeita käytösongelmia pandemia-aikana

18.11.2022

Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaa on toteutettu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Nyt ohjelmaa tutkittiin pandemia-aikana ensimmäistä kertaa perheneuvolan asiakasperheillä, joiden lapsilla oli huomattavia käytösongelmia. Uusi tutkimus osoittaa, että Voimaperheet-ohjelma paransi vanhemmuuden taitoja ja vähensi merkittävästi lasten käytösongelmia. Valtaosa ohjelmaan osallistuneista perheistä oli tyytyväisiä ohjelmaan ja sen keskeyttäneiden osuus oli poikkeuksellisen pieni. 

Lasten korona-ahdistuksen ennaltaehkäisevään hoitoon apuraha

15.04.2020

Juho Vainion Säätiö myönsi lastenpsykiatrian professori Andre Souranderin johtamalle ryhmälle 50 000 euron apurahan Suomen Lääketieteen Säätiön rahoituspoolin haussa. Rahoituksen turvin toteutetaan digitaalinen työkalupakki, jonka avulla tuetaan ahdistuksen hallintaa perheissä koronapandemian aikana ja tutkitaan sen vaikutusta perheiden hyvinvointiin. Yhdessä selviydytään -sivusto avataan lähipäivinä perheiden käyttöön.

Lasten ahdistuneisuuden digitaalisen Huolet hallintaan -hoito-ohjelman tutkimus alkaa Turussa

28.08.2017

Alkavana lukuvuonna osa Turun viides- ja kuudesluokkalaisista ja heidän vanhempansa pääsevät opettelemaan ahdistuksen ja pelkojen hallintaa netin ja puhelimen välityksellä. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hankkeessa tutkitaan matalan kynnyksen digitaalisen hoito-ohjelman tehoa lasten ahdistuneisuuden hoidossa.

Lasten käytösongelmien etähoito osoittautui tehokkaaksi

04.03.2016

Netissä ja puhelimitse toteutettuun vanhempainohjaukseen osallistuneiden vanhempien lapsilla käytösongelmat vähenivät merkittävästi, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tuore Voimaperheet-tutkimus. Tutkittu hoito-ohjelma vähensi lasten aggressiivisuutta, uhmakäyttäytymistä, ADHD-oireita sekä tunne-elämän ongelmia ja vahvisti heidän empatiakykyään.