Turun yliopiston Yhdessä selviydytään -internetsivustolta keinoja lapsen huolen kohtaamiseen kriisissä

29.03.2022

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on kehittänyt aikuisille internetsivuston, joka antaa perustaidot lapsen ahdistuksenhallintaan kriisitilanteissa.  

Lapsi voi kohdata elämässään monenlaisia vaikeita ja pelottavia tilanteita, joiden käsittelyyn hän tarvitsee aikuisen tukea. Aikuisen rauhallinen läsnäolo, apu ja kyky ylläpitää arjen rakenteita tukevat lapsen selviytymistä. 

– Sodasta ja pakolaisuudesta on tullut eurooppalaista arkea. Tämä koskettaa myös eri-ikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan.  Luotettava tieto ja helposti saavutettava, tutkimukseen perustuva ahdistuksen hallinta ovat tärkeitä työkaluja sekä aikuisen että lapsen selviytymisessä, kertovat tutkimuskoordinaattori, psykoterapeutti Terja Ristkari sekä psykologi, psykoterapeutti Tarja Korpilahti-Leino, sivuston sisällöstä vastaavat asiantuntijat.

Yhdessä selviydytään -internetsivusto kuuluu Voimaperheet-tutkimusryhmän kehittämään digitaaliseen ohjelmaperheeseen. Se sisältää tietoa ahdistuksesta, ohjeita lapsen kanssa keskustelemiseen ja yksinkertaisia keinoja sekä aikuisen itsensä että lapsen rauhoittamiseen.  Sivusto tukee rohkaisevaa ajattelua sekä arjen suunnittelua yhdessä lapsen kanssa.

Sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi, ukrainaksi ja englanniksi ja pian myös venäjäksi.

Samankaltainen sivusto kehitettiin keväällä 2020, kun perheissä pelättiin koronan vaikutuksia. Sivuston käyttöä tutkittiin, ja vanhempien kokemukset sivuston käytöstä olivat myönteisiä.

Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander muistuttaa, että Euroopan kriisitilanne tuottaa lapsiperheille erilaisia tuen tarpeita. 

– Ahdistuksenhallinnan perustaitojen harjoittelu riittää tavallisesti silloin, kun lapsi on huolestunut tilanteesta, mutta hänen toimintakykynsä on edelleen hyvä. Mikäli lapsen arkinen toimintakyky on heikentynyt tai hän on traumatisoitunut kokemastaan, tarvitaan asiantuntija-apua, Sourander tiivistää. 

Sivusto on toteutettu osana Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä

Luotu 29.03.2022 | Muokattu 29.03.2022