Äidinäitien tuki suojaa lapsuuden vastoinkäymisten vaikutuksilta

25.04.2024

Tutkimuksen mukaan äidin puoleisten isoäitien antama tuki voi parantaa vaikeuksia kohdanneen lapsenlapsen hyvinvointia. Myönteiset vaikutukset voivat ulottua pitkälle aikuisuuteen.

Äidin puoleisten isoäitien tuki vähentää lastenlasten tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia, jotka johtuvat lapsuuden haitallisista kokemuksista. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi läheisen ihmisen kuolema tai alkoholiongelma. 

Tuki voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua tai rahallista tukea. Muiden isovanhempien tuella ei havaittu tutkimuksessa vastaavaa vaikutusta.

– Tulokset osoittavat, että äidinäideiltä saatu apu voi parantaa vastoinkäymisiä kokeneiden lasten hyvinvointia. Myönteiset vaikutukset voivat jatkua ikuisikään asti, Turun yliopiston erikoistutkija Samuli Helle sanoo.

Tutkimus perustui kyselyyn, johon vastasi 1 197 Englannissa tai Walesissa asuvaa 11–16-vuotiasta nuorta.

– Lapsuuden herkkien kehitysvaiheiden aikana kohdattujen vastoinkäymisten vaikutukset voivat ulottua pitkälle aikuisuuteen. Ne voivat näkyä aikuisuudessa esimerkiksi korkeampana ennenaikaisen kuoleman riskinä ja pienempänä todennäköisyytenä saada omia lapsia, Helle sanoo.   

Evoluutiobiologian mukaan isovanhempien lastenlasten kasvatukseen antama tuki on kehittynyt luonnonvalinnan seurauksena, jotta jälkeläisillä olisi paremmat mahdollisuudet selviytyä haastavissa ympäristöissä. Tutkimuksia siitä, missä määrin isovanhempien tuki suojaa lastenlasten kehitystä, on kuitenkin tehty vain vähän. Niiden tulokset ovat olleet vaihtelevia.

 

Luotu 25.04.2024 | Muokattu 25.04.2024