Asiasana: monikulttuurisuus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto ja kotoutuminen

Kulttuurinen moninaisuus on yhä useammille meistä arkipäivää. Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä ja kaksisuuntaista kotoutumista tarvitaan edistämään hyviä yhteiskuntasuhteita kaikilla aloilla.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaaminen on saatava työelämän käyttöön mahdollisimman nopeasti, mikä onnistuu parhaiten asiantuntevan ohjauksen tuella sekä riittävien täydennyskoulutusmahdollisuuksien tarjonnalla. Suomen kielen taito on monissa työtehtävissä ehdoton edellytys - useimmilla aloilla se on avain uralla etenemiseen ja koulutusta vastaaviin tehtäviin pääsemiseen.

    Kieli- ja kulttuurierot lääkärin ja potilaan välillä vaikuttavat vastaanottovuorovaikutuksen yksityiskohtiin (Väitös: FM Jenny Paananen, 15.3.2019, suomen kieli)

    Kun lääkärillä ja potilaalla on eri äidinkieli ja erilainen kulttuurinen tausta, yhteisymmärrystä pyritään turvaamaan erilaisin kielellisin ja kehollisin keinoin. Puhetta selkeytetään ja havainnollistetaan eleillä ja ymmärtämistä varmistetaan selittämällä. Samaan aikaan kieli- ja kulttuurieroihin suhtaudutaan kuitenkin arkaluonteisina asioina: ymmärrysongelmia ei mielellään nosteta esiin, jotta keskustelukumppani ei joutuisi kasvoja uhkaavaan tilanteeseen.