Päivitä tietosi monikulttuurisuuteen, pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyvistä kysymyksistä verkkokursseilla avoimessa yliopistossa

08.02.2022

Tarvitsetko työssäsi osaamista monikulttuurisuutta koskevissa kysymyksissä? Tai teetkö tutkimusta tai opinnäytetyötä aiheeseen liittyen? Voit hankkia tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja osallistumalla monitieteisen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden opintoihin avoimessa yliopistossa. Osallistua voi verkossa paikkakunnasta riippumatta.

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden opinnot sopivat kaikille monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Koko 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus alkaa avoimena yliopisto-opetuksena seuraavan kerran syyskuussa 2022. Se sisältää useita opintojaksoja, joita voi opiskella myös erikseen.

Kevätlukukaudella 2022 järjestettävällä Pakolaisuus ja sen tutkimus (3 op) -kurssilla perehdytään pakolaisuuteen ilmiönä ja sen eri osa-alueisiin. Kurssilla käsitellään muun muassa pakolaisuuden historiaa, pakolaispolitiikkaa, globaalia pakkomuuttokontekstia, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseja sekä kotoutumista. Verkkokurssi toteutetaan 2.3. - 16.5.2022. Siihen sisältyy reaaliaikaisia luento- ja keskustelutilaisuuksia verkossa ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Opintomaksu on 45 euroa, ilmoittautumiset viimeistään 23.2.

Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ (5 op) -kurssi 21.3. - 13.5.2022 tarjoaa perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta ja kotouttamistyön käytännöistä. Kurssilla käsitellään kotouttamista ja kotoutumista, kotouttamispolitiikkaa ja kotoutumisen seurantaa sekä kotouttamistyön ammatillisia käytäntöjä. Teemoja tarkastellaan maahanmuuton, monikulttuurisuuden, integraation ja akkulturaation näkökulmista. Kurssiin sisältyy luentoja verkossa sekä tehtäviä ja tentti. Opintomaksu on 75 euroa, ilmoittautumiset viimeistään 14.3. Kurssille voidaan ottaa viisi osallistujaa.

Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa (3 op) -verkkokurssi 21.3. - 31.5.2022 tarjoaa laaja-alaisen yleiskuvan romanikysymyksistä Suomessa ja Euroopassa. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat yhdenvertaisuuskysymykset ja romanipolitiikka sekä romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti ja yhteiskunnallinen asema. Kurssilla käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa. Opintomaksu on 45 euroa, ilmoittautumiset 14.3. mennessä.

Luotu 08.02.2022 | Muokattu 09.02.2022