Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monitieteisen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuisena. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (pakollinen opintokokonaisuuden suorittajille)
 • Siirtolaisuus 5 op (pakollinen opintokokonaisuuden suorittajille)
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (pakollinen opintokokonaisuuden suorittajille)
 • Kulttuuriset kohtaamiset 3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op
 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
 • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op
 • Romanit - etnisenä vähemmistönä euroopassa 3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista:

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."