Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 tai 27 op

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Opintokokonaisuuden voi opiskella avoimessa yliopistossa 25 tai 27 opintopisteen laajuisena. Kolme jaksoista on pakollisia kokonaisuuden suorittajille (P), loput valinnaisia. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja (*).

Opinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opinnot alkavat 13.9.2021.

Opintokokonaisuus tai -jaksoja on tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto. Kysy lisätietoja suoraan opistosta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P) 13.9. - 7.11.2021 (P) (*)
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op 1.9. - 15.12.2021
 • Siirtolaisuus 5 op (P) 10.1. - 13.2.2022
 • Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op (P) maalis-toukokuussa 2022 (*)
  > Ilmoittautuminen 1.3. - 1.4.2022
 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op 16.2. - 16.3.2022 (*)
  > Ilmoittautuminen
 • Kulttuuriset kohtaamiset 5 op, syyslukukausi 2021 ja kevätlukukausi 2022
 • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, kevätlukukausi 2022 (*)
  > Ilmoittautuminen
 • Romanit etnisenä vähemmistönä 3 op, kevätlukukausi 2022 (*)
  > Ilmoittautuminen

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen verkko-opintoihin: Ilmoittautumisaika verkko-opintoina järjestettävään opintokokonaisuuteen on 30.8. - 17.9.2021, kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista yksittäisten jaksojen ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."