Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävän opintokokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä. Voit opiskella opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja (*). Opintokokonaisuuden suorittajille kolme jaksoista on pakollisia, lisäksi kolme valinnaista jaksoa.

Opinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Pääosaan opintojaksoista sisältyy ohjattua opintoryhmätyöskentelyä. Kaksi jaksoa voi suorittaa oman aikataulun mukaan.

Opintokokonaisuus sisältää lukuvuonna 2023 - 2024 seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op, 18.9. - 12.11.2023 *
 • Siirtolaisuus 5 op, 6.11.2023 - 31.7.2024, itsenäisesti suoritettavat opinnot
 • Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op, 11.3. - 30.5.2024 *
 • Kokonaisuuden suorittajille valinnaiset opintojaksot:
  • Rasismi, rajat ja sukupuoli 3 op, 31.10. - 12.12.2023 *
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, 14.2. - 30.3.2024 *
  • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, 8.3. - 10.5.2024 *
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op, 1.9. - 31.7.2024, itsenäisesti suoritettavat opinnot
  • Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)
  • Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op (ei järjestetä lukuvuonna 2023 - 2024)

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 9.8.2023, kevään jaksoille 4.12.2023. Opintokokonaisuuden kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, kiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 17.9.2023
> Ilmoittautuminen Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -jaksolle 4.12.2023 - 12.2.2024
> Ilmoittautuminen Pakolaisuus ja sen tutkimus -jaksolle 4.12.2023 - 23.2.2024
> Ilmoittautuminen Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus -jaksolle 4.12.2023 - 10.3.2024

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."