Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monitieteisen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuuden tavoitteena on

  • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
  • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
  • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
  • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuisena. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P)
  • Siirtolaisuus 5 op (P)
  • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (P)
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
  • Kulttuuristen kohtaamisen historiaa 3 op

P = pakollinen opintokokonaisuuden (25 op) suorittajille, muut jaksot valinnaisia.

Opinnot järjestetään verkko-opintoina.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."