Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 tai 27 op

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on

  • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
  • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
  • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
  • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Opintokokonaisuuden voi opiskella avoimessa yliopistossa 25 tai 27 opintopisteen laajuisena. Kolme jaksoista on pakollisia kokonaisuuden suorittajille (P), loput valinnaisia. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja (*).

Opinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintoja on tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto. Kysy lisätietoja suoraan opistosta.

Opintokokonaisuuden sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Ilmoittautuminen verkko-opintoihin: Ilmoittautumisaika verkko-opintoina järjestettävään opintokokonaisuuteen on 30.8. - 17.9.2021, kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista yksittäisten jaksojen ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

Huom! Opintokokonaisuuden suorittamista jatkaville opiskelijoille on erikseen maksuttomat ilmoittautumiskohteet.

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ja linkin ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus alkaa verkko-opintoina seuraavan kerran syyskuussa 2022.

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."