Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävän opintokokonaisuuden voi opiskella 25 opintopisteen laajuisena. Kokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona:
  verkko-opinnot 19.9. - 14.11.2022
 • Kotouttaminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op
  Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona:
  verkko-opinnot 13.3. - 30.5.2023
 • Siirtolaisuus 5 op
 • Valinnaiset opintojaksot:
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
  • Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3 op
   (sisältyy vain verkko-opintoihin)
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
   Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona: verkko-opinnot 15.2. - 29.3.2023
  • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op
  • Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Opintokokonaisuus alkaa 19.9.2022 ja se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja yhteistyöoppilaitoksissa.

VERKKO-OPINNOT
Opintokokonaisuuden suorittajille on kolme jaksoista pakollisia (16 op), loput valinnaisia (suoritetaan yhteensä 9 op). Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintojen aloitusohjaus pidetään 20.9.2022 klo 18.00 - 19.00 Zoomissa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja Johdatus-jaksolle alkaa 8.8, kevään jaksoille 9.12. Opintokokonaisuuden kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijakiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 8.8. - 15.9.2022

> Ilmoittautuminen Johdatus monikulttuurisuuteen -jaksolle 8.8. - 15.9.2022

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintokokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista opintojaksoa ja yksi valinnainen opintojakso. Opinnot ovat tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opintojen sisällöstä ja ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään opistoon. Saat opistolta ohjeet ja linkin ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."