Erikoistu monikulttuurisuuden asiantuntijaksi – haku käynnissä 4.11. asti

01.10.2020

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Tammikuussa 2021 alkava ja kesäkuuhun 2022 kestävä monialainen koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä – tai ovat kiinnostuneita etenemään näihin tehtäviin työurallaan.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

-    Ammatillisen asiantuntijuuden päivittäminen ja syventäminen on yhteiskunnan muutoksissa välttämätöntä, toteaa professori Merja Anis.
 
-    Erikoistumiskoulutukset ovat lähellä työelämää – koulutuksen lopputyöt ovat osallistujien omaan työhön liittyviä, ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä, jotka parhaimmillaan ovat laajemmin hyödynnettävissä erikoistuvan työntekijän organisaatiossa ja useilla aloilla yleisemminkin. Kehittäminen voi liittyä työyhteisöissä jo meneillään oleviin hankkeisiin, joihin koulutuksesta voi saada tukea. Kehittämistehtävinä toteutettuja uusia toimintatapoja on työyhteisöissä heti otettu heti käyttöön, kertoo Anis.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista. Erikoistumiskoulutus toteutetaan nyt jo kolmannen kerran Turun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.  Hakuaika tammikuussa 2021 alkaviin opintoihin 15.9. - 4.11.2020. Peruutuspaikkoja voi hakea 13.12.2020 asti.

Hakulomake ja lisätietoja koulutuksen sisällöistä, toteutuksesta ja kustannuksista:

Luotu 01.10.2020 | Muokattu 09.11.2020