Asiasana: kulttuurienvälinen viestintä

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Erikoistu monikulttuurisuuden asiantuntijaksi – haku käynnissä 4.11. asti

01.10.2020

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Kulttuuri- ja vuorovaikutusosaamista avoimen yliopiston opinnoilla

Tarvitsemme kansainvälistyvässä maailmassa yhä enemmän ymmärrystä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, niiden taustoista ja merkityksistä. Toimiminen kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä edellyttää oman kulttuurisen taustan tunnistamista sekä hyviä valmiuksia vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Monialainen kulttuuriosaaminen on voimavara myös luoville aloille.