Asiasana: Turun yliopiston Brahea-keskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Webinaari Innovatiiviset menetelmät ja käytännöt

Aika

25.3.2021 klo 9.30 - 12.00
Webinaarin aikana esitämme ammatillisen koulutuksen innovatiivisia käytäntöjä, jotka liittyvät yhteistyöhön perustuvaan oppimiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Meillä on kaksi tapausta, joiden parissa työskentelemme, ja haluaisimme käyttää tilaisuutta keskustellaksemme niistä ammatillisen...

Koronaepidemia on kohdellut elintarvikealan pk-yrityksiä eri tavoin, mutta yritykset ovat pääosin kehittämis- ja investointihalukkaita

28.01.2021

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke kartoitti syksyn 2020 aikana koronapandemian vaikutuksia elintarvikealan pienten ja keskisuurten jalostusyritysten toimintaan. Gaia Consulting Oy toteutti Turun yliopiston Brahea-keskuksen tilaaman selvityksen, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa yritysten kokemuksista korona-aikana, muutoksen mukanaan tuomista uusista toimintatavoista sekä tulevaisuuden näkymistä. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti pienten ja keskisuurten toimijoiden kokemukset. Tuloksia avataan tarkemmin webinaarissa 3.2.2021.

Uudessa hankkeessa selvitetään Varsinais-Suomen ruokaketjun kehitystarpeita

25.01.2021

Ruokaketjun toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Markkinoiden kasvava kuluttajavetoisuus, uusien teknologioiden vyöry alalle sekä ilmastonmuutos ja pandemia ovat esimerkkejä tällaisista muutoksista. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt hanke Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa (TuKeVa) etsii aktiivisesti yritysten kasvun pullonkauloja ja kehittää yhteystyössä alan yritysten kanssa ratkaisuja niihin.

BalticSatApps-hankkeessa luotiin pohjaa satelliittidataa hyödyntäville innovaatioille ja uusille startup-yrityksille Itämeren alueella

12.01.2021

Eurooppalainen Copernicus-ohjelma tarjoaa avointa ja ilmaista kaukokartoitusdataa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tehdä näkyväksi erilaisia maapalloon vaikuttavia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta ja kaupungistumista. Turun yliopiston koordinoimassa kolmevuotisessa BalticSatApps-projektissa keskityttiin kehittämään uusia innovaatioita, jotka perustuvat tähän dataan. Projektissa tuettiin ja katettiin koko uuden palvelun tai sovelluksen kehitysketju aina tarpeiden selvittämisestä ratkaisuun saakka ja siitä edelleen kaupallistamiseen.

Parempia palveluja pienvenesatamissa Itämeren alueella

16.10.2020

Useat EU-rahoitteiset projektit ovat työskennelleet pienvenesatamien turvallisuuden ja infrastruktuurin parantamiseksi viime vuosina. Asiantuntijat Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen parempia palveluja pienvenesatamissa koko keskisen Itämeren alueella. CBSmallPorts-projekti keskittyy energiatehokkuuteen ja alueen yhteiseen markkinointiin.