MeriDiLogis - Meripakkausohje 28.3.2023 virtuaalityöpaja

Aika

28.3.2023 klo 8.45 - 11.15

Virtuaalityöpajassa esitellään MeriDiLogis-hankkeessa tuotettu meripakkausohje. Pienryhmissä keskustellaan meripakkausohjeen sisällöstä ja hyödyntämistavoista. Työpajan tuloksia hyödynnetään MeriDiLogiksen jatkotoimenpiteissä.

Virtuaalityöpaja on osallistujille maksuton, mutta osallistujien tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään 27.3.20223. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta. Osallistuneet organisaatiot raportoidaan osana hankkeen tuloksia.

OHJELMA

8:45 Yhteyksien testaus ja vapaa keskustelu

9:00 Tervetuloa, virtuaalityöpajan esittely ja osallistujien esittäytyminen
Anne E. Suominen, Turun yliopisto

9:15 Meripakkausohjeen esittely
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Turun yliopisto

9:30 Ohjeistus pienryhmätyöskentelyyn
Anne E. Suominen, Turun yliopisto

Tauko ja pienryhmiin siirtyminen

9:45 Pienryhmätyöskentely – Meripakkausohje ja hyödyntäminen käytännön työssä

Tauko ja paluu pienryhmistä

10:30 Pienryhmätyöskentelyn tulosten purku

11:00 MeriDiLogiksen jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päätös klo 11:15

MeriDiLogiksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje huomioiden kuorman varmistaminen ja merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset. Osana tätä toimintaa selvitetään kuljetusvahinkoja ja vaaratilanteita. Tavoitteena on myös tuottaa lastaussuunnitteluun ja lastaukseen ohjeistusta tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita.

MeriDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen kehittämishanke (Hankekoodi: A76534). Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen ja muilta osin hankkeen rahoituksesta vastaa Turun yliopisto hankekoordinaattorina. MeriDiLogiksen toimintaan osallistuneet organisaatiot raportoidaan osana hankkeen tuloksia.

Lisätiedot: Anne E. Suominen, anne.e.suominen@utu.fi, 040 779 9494

Lisätietoja

Anne E. Suominen