Logistinen onnettomuusharjoitus & yritys-viranomaisyhteistyö 21.8.2023

Aika

21.8.2023 klo 9.00 - 15.30
Logistinen onnettomuusharjoitus & yritys-viranomaisyhteistyö

21.8.2023 kello 09:00-15:30. Turvallisuuskeskus, Ilmailuopistontie 226, 28540 Pori

Tervetuloa Turvallisuuskeskuksella järjestettävään työpajaan!
Päivä sisältää sekä työpajatyöskentelyä että onnettomuusharjoituksen!

Aamupäivän aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluun yritys-viranomaisyhteistyöstä. Tämä aihe on erityisen ajankohtainen nykypäivänä, kun yhteistyö eri toimijoiden välillä on elintärkeää varmistettaessa nopeaa ja tehokasta reagointia vaaratilanteissa. Kuulette asiantuntijoiden näkemyksiä ja parhaita käytän-töjä, jotka voivat auttaa teitä parantamaan yhteistyötä omassa organisaatiossanne.

Esittelemme myös Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma -hankkeen aikana syntynyttä uunituoretta opasta harjoitusskenaarioiden luomiseen. Tämä opas tarjoaa arvokkaita vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voitte suunnitella entistä realistisempia ja vaikuttavampia harjoituksia omassa työympäristössänne turval-lisesti ja säädöksiä noudattaen. Oppaasta löytyvät parhaat käytännöt, jotka auttavat teitä luomaan eri ta-soisia skenaarioita ja simuloimaan erilaisia vaaratilanteita. Oppaasta lisää Turvallisuuskeskuksella.

Iltapäivän aikana SataDiLogis -hanke tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden seurata todenmukaisen harjoituk-sen kulkua aivan läheltä. Näette, miten ammattilaiset toimivat vaarallisissa tilanteissa ja miten he tehok-kaasti hallitsevat mahdolliset uhkat.

Valmistautukaa siis inspiroivaan, matalan kynnyksen päivään, joka tarjoaa ainutlaatuisia oppimismahdolli-suuksia ja vahvistaa kykyä organisoida harjoituksia sekä avaa hieman piilossakin olleita yritys-viranomai-syhteistyön ovia.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Turvallisuuskeskuksen järjestämään työpajaan! Tarkemman tiedon aikataulusta lähetämme osallistujille myöhemmin.

• MILLOIN?: 21.5.2023 kello 09:00-15:30
• MITÄ?:
- Aamupäivällä noin klo 9.00–12.00 Yritysturvallisuuden kehittämisohjelma-hankkeen työpa-jassa käsitellään yritys-viranomaisyhteistyötä sekä esitellään hankkeen aikana syntynyt opas.
- Iltapäivällä noin klo 12.00–15.30 vastuun ottaa SataDiLogis-hanke, jonka mukana pääsemme seuraamaa logistista suuronnettomuusharjoitusta, jossa mukana ovat vaaralliset aineet.
• MISSÄ?: Turvallisuuskeskus, ilmailuopistontie 226, 28540 Pori
• HINTA: Tilaisuus on osallistuville yrityksille maksuton.

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse: jere.harkonen@pori.fi

Yritysturvallisuuden Kehittämisohjelma -hanketta toteuttavat Prizztech Oy, Tampereen yliopiston Porin yksikkö sekä Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö. SataDiLogis-hankkeen toteuttajia ovat Turun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö. Hankkeita rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.

Tervetuloa!

Jere Härkönen
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue
jere.harkonen@pelastusharjoitusalue.fi
044 701 1893

Marika Lähde
Prizztech Oy
marika.lahde@prizz.fi
044 710 5314

Minna Haapakoski
Tampereen yliopisto Porin yksikkö
minna.haapakoski@tuni.fi
040 826 2944

Anne E. Suominen
Turun yliopisto
anne.e.suominen@utu.fi
040 779 9494

Lisätietoja

Anne E. Suominen