Humanististen ja yhteiskuntatieteiden opintoja avoimessa yliopistossa kevätlukukaudella 2024

23.11.2023

Millaista oli arkielämä keskiajan linnoissa, entä miltä tuntuu nykypäivän kaupunki? Kiehtooko Kiinan historia ja politiikka? Miten tieteellinen tutkimus tarkastelee kysymyksiä sukupuolesta, persoonallisuudesta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä?

Tutustu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten opintojen tarjoamiin näkökulmiin ja opiskelumahdollisuuksiin! Opintoja järjestetään pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tarkista opetustavat ja -ajat sekä ilmoittautumisajat opintojen esittelysivuilta. Ilmoittautumiset alkavat 4.12. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/op. Kysy lisätietoja! 

Historia ja arkeologia

 • Historian ja arkeologian taidot 5 op, verkko-opinnot 4.3. - 7.5.
 • Moderni aika 5 op, verkko-opinnot 22.1. - 3.3.
 • Pitoja ja piirityksiä - linnaelämää keskiajan Suomessa 5 op verkko-opinnot 8.1. - 10.3.
 • Historian aineopinnot 35 op voi aloittaa joustavasti verkko-opintoina
 • Arkeologian aineopinnot 35 op, Turun yliopistossa tammikuun alusta alkaen
 • Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op, luennot verkossa 14.3. - 30.6.

> Historian ja arkeologian opinnot

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

 • Nature, Environment and Tourism 5 ECTS credits, verkko-opinnot 11.3. - 19.5.
 • Kulttuuriperinnön tuotteistaminen 5 op, verkko-opinnot 15.1. - 26.2.

> Kulttuuri- ja elämysmatkailun opinnot

Kaupunkitutkimus

 • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op. Verkko-opinnot 9.1. alkaen, lisäksi päätösseminaari Turun yliopistossa. Ilmoittautuminen päättyy 5.1.
 • Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op, verkko-opinnot 11.3. - 20.5.

> Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus

East Asian Studies (Asianet)

 • Kiinan poliittinen järjestelmä 3 op, verkko-opinnot 8.1. - 10.3., ilmoittautuminen päättyy 2.1.
 • Introduction to Chinese History 5 ECTS credits, Introduction to Chinese Contemporary History 5 ECTS credits ym.

> East Asian Studies (Asianet) -verkkokurssit

Monikulttuurisuus

 • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, verkko-opinnot 14.2. - 30.3.
 • Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, verkko-opinnot 8.3. - 10.5.
 • Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op, verkko-opinnot 11.3. - 30.5.

> Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus

Uskontotiede

 • Maailman uskonnollinen kenttä 5 op, 11.3. - 9.5. lähiopetus Turun yliopistossa
 • Uskonto nykykulttuurissa ja -yhteiskunnassa 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

> Uskontotieteen opinnot

Sukupuolentutkimus

 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

> Sukupuolentutkimus

Psykologia

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2024
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 1.1. - 31.7.2024
 • Psykologian aineopinnot 35 op

> Psykologian opinnot

Filosofia

 • Yhteiskuntafilosofia I 3 op 11.1. - 28.3., Filosofian historia 3 op 15.1. - 8.4, ym., luento-opetuksena Turun yliopistossa

> Filosofian opinnot

Kriittinen ajattelu

 • yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso (3 op), luennot Turun yliopistossa 15.1. - 22.4.

> Tiedekunnan opinnot

Sosiaalitieteet

 • Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu 5 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 19.1. - 7.3.

> Sosiaalitieteiden opinnot

Sosiaalityö

 • Sosiaalityö ja tutkimus 5 op, verkko-opinnot 10.1. - 5.6., ilmoittautuminen päättyy 4.1.
 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
 • Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op, aineopintojen jakso, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

> Sosiaalityön opinnot

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opintokokonaisuus

 • Kulttuurihyvinvoinnin perusteet op 3 op (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

> opintojen esittelysivut

Kieli- ja viestintäkursseja 

Kieli- ja viestintäkurssit sopivat kaikille viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Osa kursseista sopii myös avoimen väylän hakuihin, tarkista tiedot hakukohteen valintaperusteista. Verkko-opintoina järjestettäviä kursseja:

 • English: Academic and Professional Skills 1, 3 op
 • Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Lisäksi opintotarjonnassa on Turun kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän opintoihin kuuluvia englannin, espanjan, ranskan, saksan ja ruotsin kursseja.

> Kieli- ja viestintäkurssit

Luotu 23.11.2023 | Muokattu 03.12.2023