Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan tai tuottaako vieraskielinen teoksen lukeminen tuskaa? Haluaisitko oppia uuden kielen, erityisesti liikeviestintään painottuneena? Tarvitsetko lisää taitoja asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoin yliopisto tarjoaa opintoja kaikille kieli- ja viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintotarjontaan sisältyy eritasoisia kursseja, jotka vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta. Kurssien vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opetusohjelmissa.

Kauppakorkeakoulun opintotarjontaan kuuluvat alkeiskursseista aloitettavat opinnot, Puheviestinnän perusteet ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai niitä vastaavat taidot. Kielikurssien opetusohjelmissa on mainittu kurssin taitotaso. Tutustu OPH:n sivulla 6-portaisen taitotasoasteikon kuvauksiin.

Kielikurssit sopivat erityisesti yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville, sillä suoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Myös avoimen yliopiston väylähaussa edellytetään kieliopintojen suorituksia. Ks. ohjeet alla.

Kieli- ja viestintäopintoja järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa.

English: Academic and Professional Skills I 3 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020

Ruotsin valmentava kurssi 2 op

> Opetusohjelmat kesä 2020

Ruotsi:
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (ns. virkamiesruotsi)
Inledning till juridisk svenska 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020

> Opetusohjelma kesä 2020

Puheviestinnän perusteet 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2019

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2020

> Opetusohjelma kesä 2020

Kielten ja liikeviestinnän kurssit (Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvat opinnot)

Tutustu myös muuhun opintotarjontaan

  • Kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian opinnot: Latinan alkeis- ja jatkokurssi ym.
  • Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot
  • Ranskan kieli, perusopinnot
  • Saksan kielen perusopinnot
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot, suomen kielen aineopinnot.

    > Katso tiedot humanistisen tiedekunnan opintojen sivuilta.

Ohjeita tutkintoon tähtääville

Tutkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin. Opintojen sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen sisällyttää myös vapaavalintaisia kielikursseja.

Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta.

Lisätietoja tutkintoihin sisältyvistä kieli- ja viestintäopinnoista saa yliopiston opinto-oppaasta.