alt=””

Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan ja tuottaako vieraskielinen teoksen lukeminen tuskaa? Haluaisitko oppia uuden kielen, liikeviestintään painottuneena? Tarvitsetko lisää taitoja asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään eritasoisia kielten ja viestinnän kursseja alkeiskursseista keskustelukursseihin. Kurssit vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta.

Tiedekuntakohtaiset kurssit sopivat kaikille kielitaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille ja erityisesti yliopiston tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Tutkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin. Niiden sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen sisällyttää myös vapaavalintaisia kielikursseja. Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon myös vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta. Myös avoimen yliopiston väylähaussa voidaan hakukohteesta riippuen edellyttää kieli- ja viestintäopintoja.

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa. Oppaassa ilmoitetaan kurssien vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin sekä kurssien taitotaso. Tutustu OPH:n sivulla 6-portaisen taitotasoasteikon kuvauksiin.

Kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvia englannin, espanjan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielten ja liikeviestinnän kursseja sekä suomen kielen ja talousviestinnän kursseja. Kursseja järjestetään Turussa ja Porin yksikössä.

> Turun kauppakorkeakoulun opintotarjonta

Muiden tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kurssit

Puheviestinnän perusteet ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot. Kursseja järjestetään Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa.

Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Jos osallistut yhteistyöoppilaitoksen järjestämälle kurssille, ilmoittaudu ensin suoraan oppilaitokseen. Kysy tarkemmat tiedot oppilaitoksesta.

Tutustu myös kieli- ja käännöstieteiden ym. opintoihin

  • Espanjan kieli, perusopinnot
  • Kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian perus- ja aineopinnot sekä yksittäisiä opintojaksoja, mm. Latinan alkeis- ja jatkokurssi
  • Ranskan kieli, perusopinnot
  • Saksan kielen perusopinnot ja aineopinnot
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot, suomen kielen aineopinnot
  • Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot, mm. Tietokirjoittaminen-opintojakso

> Humanistisen tiedekunnan opinnot