alt=””

Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan? Haluaisitko oppia uuden kielen, liikeviestintään painottuneena? Kehittäisitkö taitojasi asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kieli- ja viestintäkurssit sopivat kaikille viestintä- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille ja erityisesti tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Avoimen väylän haussa voidaan hakukohteesta riippuen edellyttää kieli- ja viestintäopintoja.

Voit osallistua eritasoisille viestinnän ja eri kielten kursseille alkeiskursseista keskustelukursseihin ja liikeviestinnän kursseihin. Kurssit vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta. Kurssien taitotaso ja vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opinto-oppaassa. Tutustu OPH:n sivulla 6-portaisen taitotasoasteikon kuvauksiin.

Yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkinto-opintoihin sisältyy opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin. Niiden sisältö ja laajuus vaihtelevat. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen liittää myös vapaavalintaisia kielikursseja. Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon myös vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta.

Kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvia englannin, espanjan, ranskan, ruotsin, saksan sekä venäjän kielen ja liikeviestinnän kursseja ja suomen kielen ja yritysviestinnän kursseja. Lisäksi tarjontaan sisältyy monitieteisiä yritysviestinnän kursseja. Tutustu tarjontaan kauppakorkeakoulun opintojen esittelysivuilla, ks. opinnot Turussa ja Porin yksikössä.

> Turun kauppakorkeakoulun opintotarjonta

Muiden tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kurssit

Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot. Puheviestinnän ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja suoritustapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

English: Academic and Professional Skills 1 3 op

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opinnot sekä syyslukukaudella 2024 että kevätlukukaudella 2025. 

> Ilmoittautuminen syksyn kurssille 21.8. - 30.8.

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Linnasmäen opisto ja Turun kesäyliopisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Ruotsi: Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (ns. virkamiesruotsi)

Kurssi sopii sinulle, jos pohjatietoinasi on esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot ja haluat parantaa taitojasi kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Suullista ja kirjallista taitoa opiskellaan samalla kurssilla. Kurssi vastaa humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntien tutkinnoissa vaadittavaa ns. virkamiesruotsin taitoa (ruotsin kielen taidon osoittamista valtionhallinnossa).

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opinnot 9.9. - 16.10.2024 ja kevätlukukaudella 2025. Kiintiö 20 opiskelijaa/kurssi, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen syksyn kurssille 21.8. - 4.9.2024 
> Ilmoittautuminen kevään kurssille (linkki tulossa)

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Turun kesäyliopisto järjestää kurssin lähi- ja verkko-opetuksena 6.8. - 5.9.2024. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon.

Ruotsi: Inledning till juridisk svenska 2 op

Kurssi sisältää juridiikkaan johdattelevia tekstejä, ruotsin kielen rakenteiden kertaamista sekä suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opinnot tai lähopetus kevätlukukaudella 2025.

> Ilmoittautuminen 3.12. -

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Linnasmäen opisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opinnot kevätlukukaudella 2025.

> Ilmoittautuminen 3.12. -

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Laajasalon opisto, Linnasmäen opisto ja Turun kesäyliopisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Puheviestintä: Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op

Opintojaksolla tutustutaan vuorovaikutusosaamisen eri ulottuvuuksiin ja niiden merkitykseen opiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opintojakson osaamistavoitteena on, että kurssille osallistuja pystyy toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa reflektoida vuorovaikutusosaamistaan sekä sen osa-alueita eri konteksteissa. 

> Opinto-opas 

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Laajasalon opisto, Linnasmäen opisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tutustu myös kieli- ja käännöstieteiden sekä muihin opintoihin

  • Ranskan perusopinnot
  • Saksan kielen perusopinnot
  • Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot. Johdatus luovaan kirjoittamiseen 2 op -jakso tarjotaan maksuttomina tutustumisopintoina Turun yliopistossa syksyllä 2024.

> Humanistisen tiedekunnan opinnot