alt=””

Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan? Haluaisitko oppia uuden kielen, liikeviestintään painottuneena? Kehittäisitkö vuorovaikutustaitojasi ja taitoja asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kieli- ja viestintäkurssit sopivat kaikille viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille ja erityisesti tutkinto-opiskelijaksi tähtääville.

Voit osallistua eritasoisille viestinnän ja eri kielten kursseille alkeiskursseista keskustelukursseihin ja liikeviestinnän kursseihin. Kurssit vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta. Kurssien taitotaso ja vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opinto-oppaassa.

Yliopiston tutkinto-opintoihin sisältyy kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin. Niiden sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen liittää myös vapaavalintaisia kielikursseja. Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon myös vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta.

Myös avoimen väylän haussa voidaan hakukohteesta riippuen edellyttää kieli- ja viestintäopintoja.

Tutustu OPH:n sivulla 6-portaisen taitotasoasteikon kuvauksiin.

> Taitotasoasteikko

Kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit

Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvia englannin, espanjan, ranskan, ruotsin, saksan sekä venäjän kielen ja liikeviestinnän kursseja ja suomen kielen ja yritysviestinnän kursseja. Lisäksi tarjontaan sisältyy monitieteisiä yritysviestinnän kursseja.

Voit tutustua kursseihin kauppakorkeakoulun opintojen esittelysivuilla, ks. opinnot Turussa ja Porin yksikössä.

> Turun kauppakorkeakoulun opintotarjonta

Muiden tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kurssit

Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot. Puheviestinnän ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja suoritustapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

English: Academic and Professional Skills 1 3 op

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opetuksena syyslukukaudella 2023. Kurssi järjestetään myös kevätlukukaudella 2024. Opetus ilta-aikaan.

> Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 16.8.2023

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Hiiden opisto (Lohja), Turun kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Turun kesäyliopistossa 2.5. - 29.5.2023, etäopetus iltaisin, lisätietoja.

Ruotsi: Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (ns. virkamiesruotsi)

Kurssi sopii sinulle, jos pohjatietoinasi on esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot ja haluat parantaa taitojasi kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Suullista ja kirjallista taitoa opiskellaan samalla kurssilla. Kurssi vastaa humanistisen, kasvatustieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntien tutkintoissa vaadittavaa ns. virkamiesruotsin taitoa (ruotsin kielen taidon osoittamista valtionhallinnossa).

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opetuksena syyslukukaudella 2023. Kurssi järjestetään myös kevätlukukaudella 2024. Opetus ilta-aikaan.

> Ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 16.8.2023

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Etelä-Pohjanmaan opisto, Turun kesäyliopisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Turun kesäyliopistossa 2.5. - 1.6.2023, etäopetus iltaisin, lisätietoja.

Ruotsi: Inledning till juridisk svenska 2 op

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Kevätlukukaudella 2024.

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opistopistossa, Tampereen kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto, Vaasan kesäyliopisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opetuksena kevätlukukaudella 2024.

> Ilmoittautuminen 7.12.2023 alkaen (kiintiö 20 opiskelijaa)

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Laajasalon opisto, Turun kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Puheviestinnän yleinen tarjonta: Puheviestinnän perusteet (Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen) 2 op

Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen tai sitä vastaavan perusopintojakson (esim. Puheviestinnän perusteet) suoritus on edellytyksenä muille jaksoille osallistumiselle.

> Opinto-opas

Opetus Turun yliopistossa: Verkko-opetuksena syyslukukaudella 2023.

> Ilmoittautuminen syksyn kurssille 16.8.2023 alkaen (kiintiö 20 opiskelijaa)

Opetus yhteistyöoppilaitoksissa: Laajasalon opisto, Turun kristillinen opisto. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Tutustu myös kieli- ja käännöstieteiden ym. opintoihin

  • Espanja, perusopinnot
  • Kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian perusopinnot sekä yksittäisiä opintojaksoja, mm. Latinan alkeis- ja jatkokurssi
  • Ranska, perusopinnot
  • Saksan kielen perusopinnot ja aineopinnot (verkko-opinnot)
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot
  • Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot

> Humanistisen tiedekunnan opinnot