Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Onko kielitaitosi päässyt ruostumaan ja tuottaako vieraskielinen teoksen lukeminen tuskaa? Haluaisitko oppia uuden kielen, liikeviestintään painottuneena? Tarvitsetko lisää taitoja asiatekstien kirjoittamiseen?

Avoin yliopisto tarjoaa opiskelumahdollisuuksia kaikille kieli- ja viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille:

  • eritasoisia kursseja alkeista keskustelukursseihin. Kurssit vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta.
  • kieliaineiden perusopintoja.

Kieli- ja viestintäopintojen kurssit

Kauppakorkeakoulun opintotarjontaan sisältyy alkeista aloitettavia kursseja. Myös Puheviestinnän perusteet ja Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai vastaavat taidot. Kurssien opetusohjelmissa on mainittu taitotaso - tutustu OPH:n sivulla 6-portaisen taitotasoasteikon kuvauksiin.

Tiedekuntakohtaiset kurssit sopivat erityisesti yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville, sillä suoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Kurssien vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opetusohjelmissa. Myös useimmissa avoimen yliopiston väylän hakukohteissa edellytetään kieliopintojen suorituksia. Ks. ohjeet alla.

Kursseja järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa.

English: Academic and Professional Skills I 3 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021, myös kesäopintoja

Ruotsin valmentava kurssi 2 op (vain kesäopintoina)
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (ns. virkamiesruotsi)
Inledning till juridisk svenska 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021, myös kesäopintoja

Puheviestinnän perusteet 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021, myös kesäopintoja

Kielten ja liikeviestinnän kurssit (Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin kuuluvat opinnot)

Kieliaineiden perusopinnot ja muut opinnot

  • Kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian opinnot: Latinan alkeis- ja jatkokurssi ym.
  • Ranskan kieli, perusopinnot
  • Saksan kielen perusopinnot
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot, suomen kielen aineopinnot
  • Luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot

    > Katso tiedot humanistisen tiedekunnan opintojen sivuilta.

Ohjeita tutkintoon tähtääville

Tutkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin. Opintojen sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen sisällyttää myös vapaavalintaisia kielikursseja.

Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta.

Lisätietoja tutkintoihin sisältyvistä kieli- ja viestintäopinnoista saa yliopiston opinto-oppaasta.