Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa

Kiinnostaako kauppatieteet, liiketoimintaosaaminen, johtamiseen ja organisointiin liittyvät kysymykset, tulevaisuuden tutkimus...?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kaikkia Turun kauppakorkeakoulussa tarjolla olevia oppiaineita joko kurssi kerrallaan tai suurempia kokonaisuuksia kooten. Suosituimpia aineita ovat johtaminen ja organisointi, laskentatoimi ja rahoitus, yritysjuridiikka, taloustiede ja markkinointi.

Opinnot sopivat hyvin tutkintoon tähtääville ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun lisäksi avoimen yliopiston väylän kautta.

Opintoja järjestetään Turussa ja Porin yksikössä, myös verkko-opintoina, sekä yhteistyöoppilaitoksissa:

> Opinnot Turun kauppakorkeakoulussa Turussa

> Opinnot Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä

> Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Lisäksi opintotarjontaan sisältyy

> Tulevaisuudentutkimuksen opintoja:

  • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
  • Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus 15 op