Turun kauppakorkeakoulun rakennus Turussa

Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa

Kiinnostavatko kauppatieteet ja taloustieteen kysymykset? Kehittäisitkö liiketoimintaosaamistasi?

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden opiskella kauppatieteiden ja taloustieteiden tutkintoihin kuuluvia opintoja. Lisäksi tarjonnassa on eri tasoisia kielten ja liikeviestinnän kursseja. Opintotarjontaan sisältyy vuosittain yhteensä noin 140 opintojaksoa.

Opinnot sopivat erityisesti tutkintoon tähtääville ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun lisäksi avoimen väylän haussa avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. 

Opintoja on tarjonnassa ympäri lukuvuoden, joten voit aloittaa opiskelun joustavasti. Suuri osa opinnoista toteutetaan siten, että avoimen yliopisto-opetuksen kautta voi osallistua tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen Turussa tai Porin yksikössä. Opintoja järjestetään myös verkko-opintoina, jotka voivat olla suoritettavissa kokonaan verkossa tai niihin voi kuulua Exam-tenttipalvelussa suoritettava tentti. Exam-tenttitiloja on käytettävissä Turussa ja Porissa sekä useissa muissa korkeakouluissa. Opintoja järjestetään myös Linnasmäen opistossa. Kysy lisätietoja suoraan opistosta!

INFO- JA NEUVONTATILAISUUS 13.8.2024
Opintojen infotilaisuus pidetään 13.8. klo 17.00 - 19.00 Zoomissa. Tilaisuudessa esitellään opintotarjontaa sekä opetus- ja opiskelutapoja. Saat ohjeita oman opiskelusuunnitelmasi laatimiseen ja erityisesti avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen. Tervetuloa mukaan!

> Tapahtumakalenteri

Opintotarjonta lukuvuonna 2024 - 2025

Koko lukuvuoden opintotarjontaan voi tutustua opinto-oppaassa tai periodeittain alla olevissa valikoissa. Valikosta löytyvät myös opintojaksokohtaiset linkit oppaaseen. Syyslukukauden 2024 jaksojen tiedot julkaistaan viimeistään 15.5., kevätlukukauden viimeistään 15.11.

> Opinto-opas, ks. Turun kauppakorkeakoulu

Ilmoittautuminen opintoihin: Jokaiselle jaksolle ilmoittaudutaan erikseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Opiskelijat valitaan pääasiassa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksokohtaiset ilmoittautumislinkit löydät valikoista. 

> Tutustu yleisiin ilmoittautumisohjeisiin

Verkko-opintoina koko lukuvuoden ajan

Minustako kauppatieteilijä? Kurkistus kauppatieteellisiin opintoihin 2 op - uusi kurssi tulossa 13.1.2025 alkaen

Haluatko tietää, millaisia teemoja kauppa- ja taloustieteissä käsitellään? Kurssilla saat yleiskuvan kauppatieteellisten ja taloustieteen opintojen teemoista ja niiden liittymisestä käytännön liike-elämään. Kurssilla tutustut myös kauppatieteellisten aineiden ja taloustieteen peruskäsitteisiin. 

Uusi tutustumiskurssi järjestetään 13.1. - 25.5.2025 itsenäisesti opiskeltavina verkko-opintoina. Se sopii erityisesti lukiolaisille ja kaikille tutkinto-opintoja harkitseville. 

Jos saat myöhemmin KTK-tutkinnon suoritusoikeuden, opintojakson suoritus (2 op) on mahdollista sisällyttää KTK-tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Opintojen sisältö: Tutustu kurssiin ja opiskelutapoihin oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen; Ilmoittautuminen alkaa joulukuussa. Kurssi on maksuton. 

> Ilmoittautuminen (linkki tulossa)

JOY Johtamisen perusteet 3 op - myös kesällä 2024

Johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluvan opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina..

Opintojen sisältö ja opetusohjelma:

> Opinto-opas 2023 - 2024 
> Opinto-opas 2024 - 2025

Ilmoittautuminen: Opintojaksolle voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2024 opintoihin 11.1. - 19.6.2024 
> Ilmoittautuminen

JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op - myös kesällä 2024

Johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluvan opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma:

> Opinto-opas 2023 - 2024 
> Opinto-opas 2024 - 2025

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen 1.12.2023 - 19.6.2024 
> Ilmoittautuminen

Kestävyyden perusteet 2 op

Turun yliopiston kestävyysopintoihin kuuluva jakso. Lisätietoja kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: 

> Ilmoittautuminen

Business and Nature 2 ECTS credits - myös kesällä 2024

Johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluvan opintojakson voi opiskella itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. 

> Opinto-opas

> More information on the web page of the course

 

Trade and Policy: International Tensions Influencing Businesses 2 ECTS credits (MOOC)

Itsenäisesti suoritettavissa olevat verkko-opinnot. Lisätietoja kesäkuussa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen:

> Ilmoittautuminen

Opintotarjonta Turussa ja verkossa 

Opintojaksoja on tarjolla seuraavista oppiaineista: johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousmaantiede, taloustiede, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede, toimitusketjujen johtaminen, yrittäjyys, yritysjuridiikka. Jaksoista voi koota myös Taloustieteen perusopinnot 25 op ja Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden. 

Periodi I 2.9. - 13.10.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 2.9. - 13.10.2024 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko intensiivi 14.10. - 20.2024 

Tarkista opintojakson toteutustapa opinto-oppaasta.

Ilmoittautumiset I opetusperiodin jaksoille alkavat 19. - 23.8. ja päättyvät 28.8. 

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Talousmaantiede

Tietojärjestelmätiede

Periodi II 28.10. - 8.12.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 28.10. - 8.12.2024

Tarkista opintojakson toteutustapa opinto-oppaasta.

Ilmoittautumiset II periodin jaksoille alkavat 7. - 11.10. ja päättyvät 20.10

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Periodi III 13.1. - 23.2.2025

Opintojaksot järjestetään periodilla 13.1. - 23.2.2025 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikot 24.2. - 9.3.2025  

Tarkista opintojakson toteutustapa opinto-oppaasta.

Ilmoittautumiset III periodin jaksoille alkavat 2. - 5.12. ja päättyvät 15.12. tai 7.1

Laskentatoimi ja rahoitus

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi

Kansainvälinen liiketoiminta

Yrittäjyys

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Periodi IV 17.3. - 4.5.2025

Opintojaksot järjestetään periodilla 17.3. - 4.5.2025 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikot 5. - 11.5.2025 

Tarkista opintojakson toteutustapa opinto-oppaasta.

Ilmoittautumiset IV periodin jaksoille alkavat 24. - 28.2. ja päättyvät 9.3.

Laskentatoimi ja rahoitus

 • LR01 Tilinpäätös ja verosuunnittelu 5 op. Ilmoittaudu sekä luennoille että yhteen kolmesta harjoitusryhmästä:
  > Ilmoittautuminen: luennot
  > Ilmoittautuminen: harjoitusryhmä 1
  > Ilmoittautuminen: harjoitusryhmä 2
  > Ilmoittautuminen: harjoitusryhmä 3

Johtaminen ja organisointi

Markkinointi 

Kansainvälinen liiketoiminta

Toimitusketjujen johtaminen

Yrittäjyys

Talousmaantiede

Taloustiede

Yritysjuridiikka

Taloustieteen perusopinnot 25 op

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista Taloustieteen perusopinnot 25 op:

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op, ks. periodi II
 • Mikroteoria I 6 op, ks. periodi II
 • KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op, ks. periodi II
 • Terveystaloustieteen perusteet 6 op, ks. periodi
 • Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op, ks. periodi III
 • Economic History as a Laboratory of Empirical Research, 6 ECTS, ks. periodi IV
 • Rahatalous 6 op, ks. periodi IV

Opintojen sisältö: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Katso tiedot periodikohtaisesti.

Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuus 25 op

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen.

Vastuullisen liiketoiminnan johtamisen opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää tähän ajankohtaiseen teemaan. 

Opintojaksoja voi opiskella yksitellen ja koota suorituksista opintokokonaisuuden (25 op):

 • Johtaminen ja organisointi:
  • JO13/KV16 Sustainable Business 6 ECTS credits, ks. periodi I
   pakollinen kurssi kokonaisuudessa
  • JOS4 Managing Change 6 ECTS, ks periodi I
  • Business and Nature 2 ECTS credits, ks. periodi III
 • Laskentatoimi ja rahoitus:
  • LR23 Sustainability Reporting 5 ECTS credits, ks. periodi I
  • LR24 Sustainability Assurance 5 ECTS credits, ks. periodi II
 • Talousmaantiede: 
  • TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, ks. periodi IV
 • TIetojärjestelmätiede: 
  • TJS16 Information Technology and Ethics 6 ECTS, ks. periodit I - II
 • Yrittäjyys: 
  • Social Value Creation through Entrepreneuring 6 ECTS credits, ks. periodi IV
 • Kestävyyden perusteet 3 op
 • FUTUS6 Cultural Sustainability 5 ECTS credits, ei järjestetä lukuvuonna 2024 - 2025

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Katso tiedot periodikohtaisesti.

Opintotarjonta Porin yksikössä ja verkossa

Opintojaksoja seuraavista oppiaineista: johtaminen ja organisointi, laskentatoimi ja rahoitus, taloustiede, markkinointi, yrittäjyys, yritysjuridiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, tietojärjestelmätiede.  

Huom! Kesän 2024 opinnoista ks. 
> Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön avoin yliopisto-opetus

Periodi I 2.9. - 13.10.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 2.9. - 13.10.2024 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikko intensiivi 14.10. - 20.2024 

Ilmoittautuminen I periodin jaksoille 20. - 28.8.2024

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yrittäjyys

Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

Tietojärjestelmätiede

Periodi II 28.10. - 8.12.2024

Opintojaksot järjestetään periodilla 28.10. - 8.12.2024

Ilmoittautuminen I periodin jaksoille 9. - 20.10.2024

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yritysjuridiikka

 • PYJ2/PMA45 Sopimusoikeus 6 op 
  > Ilmoittautuminen
 • PYJ3 Yhteisöoikeus 6 op
  > Ilmoittautuminen
 • PYJ11/PMS44/PJO26 Responsible Business 5 ECTS credits
  > Ilmoittautuminen
Periodi III 13.1. - 23.2.2025

Opintojaksot järjestetään periodilla 13.1. - 23.2.2025 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikot 24.2. - 9.3.2025  

Ilmoittautumiset III periodin jaksoille 4. - 15.12.2024

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Taloustiede

 • PKTY Taloustieteen perusteet 6 op
  > Ilmoittautuminen

Markkinointi

Yritysjuridiikka

 • PYJ25 Corporate Governance ja kestävä kehitys 5 op
  > Ilmoittautuminen
Periodi IV 17.3. - 4.5.2025

Opintojaksot järjestetään periodilla 17.3. - 4.5.2025 
Intensiiviopetuksen ja itsenäisen työskentelyn viikot 5. - 11.5.2025 

Ilmoittautumiset IV periodin jaksoille 26.2. - 9.3.2025

Johtaminen ja organisointi

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi

Yritysjuridiikka

Tietojärjestelmätiede

KTK-tutkinnon yhteiset opinnot

Kielten ja liikeviestinnän kurssit

Turun kauppakorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaiset kieli- ja viestintäopinnot sopivat kaikille kiinnostuneille kielikohtaisesti edellyttävien pohjatietojen mukaisesti. Espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista tai voit jatkaa suoraan liikeviestinnän opintoihin oman lähtötasosi pohjalta.

Opintojen tavoitteena on kehittää liike-elämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä kansainvälisessä toiminnassa tarvittavia valmiuksia käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä.

Englannin kieli ja liikeviestintä

Opinnoissa edellytetään lähtötasona englannin kielen lukion oppimäärän (tai vastaavan) hyvää hallintaa.

Espanjan kieli ja liikeviestintä
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Ruotsin kieli ja liikeviestintä

Opinnoissa edellytetään lähtötasona ruotsin kielen lukion oppimäärän (tai vastaavan) hyvää hallintaa.

Saksan kieli ja liikeviestintä
Suomen kieli ja yritysviestintä

Suomen kielen ja yritysviestinnän opinnot edellyttävät äidinkielenomaista suomen kielen hallintaa.

Venäjän kieli ja liikeviestintä
Monikielinen yritysviestintä

Monikielinen yritysviestintä -kurssit opettavat toimimaan monikulttuurisissa ja monikielisissä tilanteissa. Opit vaihtamaan sujuvasti kielestä toiseen, tunnistamaan kulttuuriin sidottuja käytänteitä ja ajattelutapoja sekä hyödyntämään näitä taitoja omassa viestinnässäsi.

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Infotallenteesta saat vastauksia moniin kysymyksiin

Mitä kauppakorkeakoulun opintoja voi opiskella Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa? Miten valitsen itselleni sopivia opintoja? Onko luennoilla läsnäolovelvollisuus?  Missä tentit pidetään? 

Miten opinnot kannattaa suunnitella, kun tavoitteenani on tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta? Voiko avoimen väylän hakuun vaadittavat opinnot suorittaa täysin etänä?

Sopivatko opinnot työelämän tarpeisiin? Voinko kehittää ammatillista osaamistani opintojen avulla? 

Katso infotallenne! Tallenteesta saat vastauksia moniin usein kysyttyihin kysymyksiin.  

> Lukuvuoden 2023 - 2024 info
> Lukuvuoden 2024 - 2025 info (julkaistaan kesäkuussa)

Opintoja integroituna opetuksena, ilta-aikaan ja verkossa

Opintojaksot toteutetaan

 • kauppakorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus pidetään yleensä päiväaikaan.
 • avoimen yliopiston erikseen järjestämänä opetuksena, joka pidetään yleensä arki-iltaisin klo 16.15 - 20.00 välillä.
 • joko lähiopetuksena, verkko-opintoina tai näitä yhdistelemällä.

Suurin osa opintojaksojen opetuksesta kestää yhden opetusperiodin eli 6 viikkoa. Opintoja suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon myös tenttien ajankohdat, jotka ilmoitetaan opintojakson opetusohjelmassa.

Lähes kaikilla opintojaksoilla on opiskelijakiintiöt. 

Varsinkin jos osallistut tutkinto-opetukseen integroituun opetukseen, kannattaa tutustua Moodlessa Avoimen yliopiston integroidun opetuksen opiskelijoille -ohjeisiin. 

Mistä opinnoista kannattaa aloittaa

Opinnot kannattaa aloittaa aineiden ensimmäisistä, perusteista alkavista opintojaksoista. Nämä jaksot erottaa siitä, että niiden koodissa on iso Y. Ne ovat KTK- ja KTM-tutkinnoissa kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja.

 • Tutkinnon yhteiset opinnot pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. 

 • Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavista kaikille yhteisistä opinnoista kukin opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa. Katso tarkemmat opetusajat opinto-oppaalta.

 • Tämä ohje ei ole ehdoton, sillä opintotarjonnassa olevista kursseista voi valita myös muitakin opintojaksoja, mutta edeltävät opinnot -suosituksia kannattaa noudattaa.

 • Avoimen väylän hakuun tähtäävien kannattaa suorittaa kieliopintoja mahdollisuuksien mukaan enemmän kuin väylän minimivaatimus 6 op. Tutkinto-opintovaiheessa kieliopintoihin menee paljon aikaa, koska kurssit kestävät lähes poikkeuksetta koko lukukauden.

 • Jos aiot suorittaa opintoja avoimen väylän hakua varten, lähde liikkeelle tutustumalla tarkkaan hakukevääsi väyläkriteereihin! 

Näistä opintojaksoista kannattaa aloittaa lukuvuonna 2024 - 2025 (luetteloon lisätään vielä Porin yksikön opintojaksot):

Kaikille yhteiset opinnot

KTK-tutkinto

 • LRY Laskentatoimen perusteet 6 op

 • JOY Johtamisen perusteet 3 op

 • MAY Markkinoinnin perusteet 3 op

 • KVY Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op

 • KTY Taloustieteen perusteet 6 op

 • YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op

 • TJY Yritys tietoyhteiskunnassa 3 op

 • LOGY Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op

 • YRY Introduction to Entrepreneurial Business 3 op

 • MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

 • TKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op

 • TKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op 

Kieliopinnot

 • EN1a Business Communication 1 3 op

 • Espanjan alkeiskurssi I 4 op

 • Saksan alkeiskurssi I 4 op

 • Ranskan alkeiskurssi I 4 op

 • RU1a Affärskommunikation 2 op

 • Venäjän alkeiskurssi I 4 op 

Lisäksi tarjolla paljon muita kieliopintojen kursseja, jos ei tarvitse aloittaa alkeista. 

 

Avoimen väylän haku KTK- ja KTM-tutkintoon 

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopistoon erillishaussa avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. 

 • Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän haussa hyväksytään pääasiassa vain Turun kauppakorkeakoulun avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot

 • Väylän hakuun vaadittavat opinnot ovat KTK-tutkinnon opintoja. Jos tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, on sinulla suoritettuna jo noin kolmasosa KTK-tutkintoon vaadittavista opinnoista. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot nopeuttavat siten myös tutkinnon suorittamista.

 • Avoimessa yliopisto-opetuksessa ilmoittaudutaan erikseen kaikille väylän hakuun vaadittaville opintojaksoille ts. opiskelijaksi ei voi ilmoittautua kerralla koko "väyläopintoihin".  

 • Väylähakuun suoritettavat opinnot (kuvio tulossa)

Lue lisää Avoimen väylä -sivulta ja erityisesti Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen -valikkoon kootut ohjeet. Sivulta löytyy myös tilastotietoa avoimen väylän kautta valituista. 

> Avoimen väylä

Laadi oma opintosuunnitelmasi (ohjaava HOPS)

Oheisen HOPS-lomakkeen ja ohjeiden avulla voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman avoimen väylän hakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

HOPS-lomake löytyy Word-tiedostona Moodlesta: Opiskelijan opas, kauppatieteelliset opinnot (Avoin yliopisto) > Opintojen suunnittelu

> Ohjaava HOPS lukuvuosi 2023 - 2024 (pdf)

Tutustu avoimen väylän opiskelutarinaan