alt="maapalloa kannatteleva ihmisen käsi symbolisoi ihmisten vastuuta kestävästä kehityksestä"

Kestävyyden perusteet -verkkokurssi avoimessa yliopistossa

Uusi Kestävyyden perusteet -verkkokurssi perustuu Turun yliopistossa tehtävään kestävyystutkimukseen. Se tarjoaa eri tieteenalojen asiantuntijoiden näkökulmia kestävyyteen. 

Kestävyyden perusteet (2 op) -opintojaksolla saat tieteellisiä näkökulmia kestävyyteen ja ymmärrystä kestävyyden merkityksistä. Jaksolla tutustutaan kestävyyttä koskevaan käsitteistöön ja tarkastellaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.

Opintojakso antaa valmiuksia arvioida kestävyydestä käytävää keskustelua analyyttisesti ja kriittisesti. Voit hankkia myös työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Avoimen yliopisto-opetuksen kautta opintojaksolle voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Opintojakson voi opiskella joustavasti itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina lukuvuonna 2024 - 2025.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 13.8. - (alustava tieto)