Lähikuva kasvista

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjunta sekä kestävän ruuantuotannon turvaaminen ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita ja ratkaisevia maapallon kestokyvylle. Bioenergiaan, biodiversiteettiin, ilmastonmuutokseen, ruokaan ja kiertotalouteen kohdistuvan tutkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksemme turvin luomme edellytyksiä kestävän kehityksen mukaiselle tulevaisuudelle ja uusien innovaatioiden synnylle.

  Luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden monitieteinen tutkimus ja opetus keskittyy biodiversiteettikriisiin, ilmastonmuutokseen ja kestävän ruoantuotannon turvaamiseen.

  Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys on yksi kuudesta Turun yliopiston strategian temaattisesta kokonaisuudesta. Nämä tutkimuksen ja koulutuksen vahvuusalueet edistävät monitieteistä tutkimusta ja opetusta sekä luovat alustoja verkostoitumiselle ja yhteistyölle.

  Lue lisää ja tule mukaan!

   

  Tutustu tutkimukseemme

  Profiloitumisalueet ja keskeiset tutkimushankkeet

  BIODIFORM

  BIODIFORM on poikkitieteellinen tutkimuskonsortio, jonka tavoitteena on luoda tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja yhdistämällä luonnon monimuotoisuuden tutkimus yritys- ja liiketoiminnan tutkimukseen. BIODIFORM on Suomen Akatemian rahoittama (Profi 6) tutkimushanke, ja se on osa Turun yliopiston temaattista kokonaisuutta ”Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys”. 

  BIODIFORM

   

  BIODIFUL

  BIODIFUL on liike, jonka taustalla on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Tavoitteemme on luoda ja varustaa muutoksen tekijöiden verkosto, joka synnyttää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta niin liiketoiminnassa, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin jokaisen arkisessa elämässäkin.

  BIODIFUL

  HumBio

  Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkitaan ihmisten suhdetta kadonneisiin, uhanalaisiin ja tulokas- sekä vieraslajeiksi määriteltyihin merieläimiin ja -kasveihin Suomessa. Näitä lajeja ja lajimäärissä tapahtuneita muutoksia on tutkittu aiemmin lähes yksinomaan luonnontieteissä. Tässä projektissa tutkitaan ihmisten suhdetta muuttuvaan meribiodiversiteettiin humanististen alojen näkökulmasta.

  HumBio

  Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE)

  Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) on monivuotinen hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ilmastotuuppauksia. Ilmastotuuppauksilla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä ja vahvistamaan metsien hiilinieluja. Arvioimme tuuppausten toimivuutta eettiseltä, taloudelliselta ja terveydelliseltä kannalta.Tuuppaus eli nudge eli nytky on yksilöiden päätöksenteon ohjaamista siten, että heillä säilyy yhä vaihtoehtojen vapaus. Ilmastotuuppaukset siis pyrkivät edistämään yksilöiden ilmastonmuutosta hillitseviä valintoja ja tehostamaan kuntien ja valtion ilmastotoimia.

  Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE)

   

   

  Keitä olemme: