Lähikuva kasvista

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjunta sekä kestävän ruuantuotannon turvaaminen ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita ja ratkaisevia maapallon kestokyvylle. Bioenergiaan, biodiversiteettiin, ilmastonmuutokseen, ruokaan ja kiertotalouteen kohdistuvan tutkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksemme turvin luomme edellytyksiä kestävän kehityksen mukaiselle tulevaisuudelle ja uusien innovaatioiden synnylle.

    Profilaatiohankkeita

    Katso esittelyvideo